Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 26.9 julkaistavan kehitysversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Julkaistuun versioon sisältyy etuuksien sähköisestä asiointipalvelusta vain tietojen toimittaminen latauspalvelussa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti: etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tiedon jakelu tiedon käyttäjille, raportit ja aineistotilaukset sekä viestitoiminnallisuus.

Uusi toiminnallisuus

Latauspalvelun ja rajapinnan kautta tehtävän ilmoituksen tai aineiston mitätöinti.

Korjatut virheet

Julkaistu tulorekisterin kehitysversio sisältää korjauksia aiemmalla toimitusselosteella raportoituihin tunnettuihin puutteisiin:

 • Korjattu virhe, jossa ilmoitus tallentui tulorekisteriin vain, jos maksajalle oli annettu suomalainen Y-tunnus.
 • Korjattu virhe, jossa latauspalvelun aineisto jäi Käsittelyssä-tilaan, jos se sisälsi useita ilmoituksia. Virhe toistui satunnaisesti myös rajapinnan kautta lähetettävässä aineistossa.
 • Korjattu virhe, jossa vakuutuksenottajan perustiedoille, tunnisteille ja osoitteelle ei tehty käsittelysäännöissä määriteltyjä tarkistuksia eikä annettu virheilmoitusta.
 • Korjattu virhe, jossa ei annettu virheilmoitusta ja aineisto jäi Käsittelyssä-tilaan, jos uudessa aineistossa oli useita ilmoituksia, joissa Maksajan ilmoitusviite ei ollut yksilöllinen.

Tämän lisäksi on korjattu muita testauksessa esiin tulleita virheitä:

 • Korjattu virhe, jossa käsittelypalaute ei kaikissa tapauksissa muodostunut SFTP-kanavan kautta lähetetyille aineistoille.

Tunnetut puutteet

 • Jos latauspalvelussa lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää etuustietoilmoituksia, virheilmoitus ei ole oikea.
 • Jos ilmoituksella on annettu verottoman tulon regressin maksupäivä ja se on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka siitä pitäisi antaa virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tiedoissa on annettu tulonsaajan tunniste sekä tieto, että tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta, virheilmoitus annetaan kolmeen kertaan.
 • Jos maksaja ei ilmoita Y-tunnusta eikä yrityksen nimeä, virheilmoitus ei ole oikea.
 • Jos jo mitätöityä etuustietoilmoitusta yrittää mitätöidä, virheilmoitus annetaan kahteen kertaan.
 • Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa etuustietoilmoitusaineiston tiedot ovat valittujen tiedostojen listassa siirtyneet yhden sarakkeen verran sivuun.
 • Sidosryhmien raportoima havainto: Tulolajille 1266 Ennakonpidätys annettu negatiivinen arvo aiheuttaa ilmoituksen hylkäämisen.