Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 19.5.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhetilanne, jossa ennakonpidätyksen palautusta ei voinut korjata perusteettomaksi eduksi.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavalla etuustietoilmoituksella pystyi virheellisesti muuttamaan alkuperäisen ilmoituksen Ansaintakausi-tietoa. Korjauksen jälkeen tämä ei ole mahdollista ja tilanteessa annetaan oikea virheilmoitus.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Korjattu etuustietoilmoitusten haun virhe, jossa haku ei toiminut, kun hakuehtoina käytetään maksajan tunnistetta ja ilmoituksen viitettä.

Aineistotilaukset

 • Korjattu virhetilanne, jossa tiedon käyttäjän pääkäyttäjä ei pystynyt lähettämään tiedon käyttäjän aineistotilauksia latauspalvelussa, jos samalla henkilöllä oli myös nimenkirjoitusoikeus jossakin toisessa organisaatiossa.

Sähköinen asiointipalvelu - Rajapintahakemus

 • Korjattu tilanne, jossa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehtävän hakemuksen tekeminen käynnisti virheellisesti  varmennetilauksen.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:
  • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • raportit
  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Etuudet: Kun käyttäjä on valinnut yrityksen tai organisaation, jonka puolesta hän asioi, seuraavalta sivulta puuttuvat linkit keskeisimpiin toimintoihin. Käyttäjä voi kuitenkin liikkua valikon linkeistä.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän ja tuottajan etuustietojen haun lisähakuehdot eivät ole vielä käytettävissä.
 • Etuudet ja palkat: Tiedon tuottajan Aliorganisaatio-hakuehto ei ole käytettävissä.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Sähköinen asiointipalvelu - Virheilmoitukset

 • Jos käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin hänellä ei ole valtuuksia, järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksessa on ilmoitettu takaisinperintää, sitä ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana, sillä osa tiedoista ei siirry uuteen ilmoitukseen.
 • Palkat: Palkkatietoilmoituksessa järjestelmä ilmoittaa henkilötunnuksen olevan virheellinen, vaikka tunnusta ei ole vielä täytetty.
 • Vain ulkomaisia työnantajia koskeva tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" ei tyhjene uutta palkkatietoilmoitusta annettaessa, vaikka maksajalta otetaan pois tieto ulkomainen työnantaja. Maksajan tyypin poistamisen jälkeen tulonsaajan lisätiedon ei pitäisi enää näkyä ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.
 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen esikatselussa edustajan tunnisteen jälkeen näytetään tyhjät sulkeet, jos maakoodi on annetulle tunnisteen tyypille pakollinen, mutta maakoodia ei ole annettu.
 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.
 • Palkat: Kun annettua ilmoitusta käytetään uuden ilmoituksen pohjana, Syntymäaika-kohdassa oleva syntymävuoden valintaluettelo toimii virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen esikatselussa Rahapalkka kuukaudessa -tiedon desimaalit eivät näy oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Omat tulotiedot

 • Hakutuloksissa osa tiedoista puuttuu tai näkyy virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Yrityksen tulotiedot

 • Etuudet: Etuustietoilmoitukset-rivin valinta hakutuloksissa johtaa virheeseen

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ilmoitus- ja aineistoviitteestä puuttuvat väliviivat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.
 • Palkat: Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Teknisen rajapinnan hakemuksesta ja varmennehakemuksesta puuttuu ohjetekstejä (i-painikkeita).
 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu - Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Etuudet: Aineiston tiedoista puuttuu otsikko "Etuustietoaineisto".

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Tehdyt tilaukset -sivulla sarakkeessa Viimeisin poiminta ajanhetki näkyy väärin.
 • Palkat: Raportteja 600, 610 ja 618 ei voi tilata, jos asioi toisen yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä tieto.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on "Ei yritystunnusta".
 • Etuudet: Hausta puuttuu suorituksen maksajan hakuehto, jos tiedon käyttäjällä on liikennevakuuttajan rooli.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on jokin muu tulonsaajan tunniste kuin suomalainen henkilötunnus.
 • Etuudet: Tulolajiin liittyvä vähennys on aseteltu väärin hakutuloksissa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Hakutulosten yhteenvedosta puuttuu rivi Tulonsaajat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten luettelosta puuttuu joitakin tietoja.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutukset-sivun murupolussa on ylimääräinen Asetukset-linkki.
 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuttaminen ei onnistu, jos henkilölle on tulorekisterin asiakastietoihin merkitty henkilötunnuksen lisäksi jokin muu tunniste, esimerkiksi Y-tunnus.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Latauspalvelussa näytetään väärä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.
 • Latauspalvelussa lähetetyn osittain hyväksytyn aineiston tila on "Tallennettu tulorekisteriin", vaikka tilan pitäisi olla "Osittain hylätty".

Tiedon käyttäjän aineistotilaukset

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).
 • Etuudet: Aineistotilaukseen 319 ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla on annettu poimintaehtona oleva tulolaji.
 • Nimenkirjoitusoikeudellinen tiedon tuottajan edustaja, jolla on myös tiedon käyttäjän pääkäyttäjän rooli johonkin toiseen organisaatioon, pystyy lähettämään tiedon käyttäjän aineistotilauksia latauspalvelusta siihen organisaatioon, jonka nimenkirjoitusoikeus henkilöllä on.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta ei onnistu.
 • Tiedon käyttäjille jaettavien palkkatietoilmoitusten skeemalla on ylimääräinen tyhjä elementti.
 • Etuudet: Jos aineistotilauksen 316 poimintaehdoksi annetaan useita tulolajeja, aineistoon ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla kyseinen tulolaji on annettu.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Web Service -rajapinnan kautta lähetetty etuustietoaineisto, jossa maksajalle on annettu kaksi Y-tunnusta, vastaanotetaan virheellisesti, vaikka aineisto pitäisi hylätä.