Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 22.12.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Etuustietoilmoitukseen ja aineistotilauslomakkeelle on lisätty toiminto, joka ilmoittaa lomakkeen eri sivujen tilan (esimerkiksi onko sivulla virheitä tai puutteita).

Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

 • Käsittelysääntö "Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa" on lisätty seuraaville tulolajin lisätiedoille: Takaisinperintä,  Oma-aloitteinen palautus ja Viivästyskorotus.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Aineistotilaus 314 "Palkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" on toteutettu. Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulorekisterin ilmoitusviite on jokin tilauksella annetuista
  ilmoitusviitteistä.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty kolme uutta tulolajia, joilla ilmoitetaan polkupyöräetu: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus, 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ja 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusi tulolaji: 365 Ehdollinen osakepalkkio.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto Palkanmaksukauden aikaväli.
 • Lisätty uusi aineiston tyyppi 950 Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Jos poimintaehto annetaan, aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa suorituksen maksaja ei ole sijaismaksaja. Jos halutaan poimia aineistoon myös ne ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja, poimintaehtoa ei anneta lainkaan.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Aineistotilaukset

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi aineistotilausten listaus ei toiminut Tilaukset-sivulla, jos tilauksia oli tuhansia.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi viivästetyssä WS-rajapinnassa tehtävät aineistotilaukset 317 ja 319 sallivat virheellisesti yli 20 Tulolaji-poimintaehtoa.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa hakuehdoksi antaa tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Korjattu tieto "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi" näkymään etuustietoilmoituksen katselunäkymässä, jos tieto on annettu.
 • Etuudet: Korjattu euromerkki ja senttien viimeinen nolla näkymään vähennysten määrässä etuustietoilmoituksen katselunäkymässä.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi ilmoitusta takaisinperinnästä tai oma-aloitteisesta palautuksesta ei löytynyt ansaintakaudella haettaessa, vaikka alkuperäinen ansaintakausi sisältyi annetulle aikavälille.

Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavalla ilmoituksella pystyi täyttämään tulolajin Takaisinmaksun lisätiedot -kohdan tietoja, vaikka alkuperäisellä ilmoituksella tulolajille ei ollut annettu alkuperäistä ansaintakautta.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muuttuneet pakollisiksi, vaikka valitsi tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Ansaintakausi-tiedon täyttökenttää ei ollut estetty tilanteessa, jossa tietoa ei saa antaa. Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Ansaintakausi-tiedon täyttökenttää ei ollut estetty tilanteessa, jossa tietoa ei saa antaa. Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa.
 • Korjattu tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio muuttumaan pakolliseksi, jos tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Poistettu Lisää uusi aliorganisaatio -painike, joka näkyi virheellisesti Maksaja-sivulla kohdassa Maksajan aliorganisaatio.
 • Poistettu etuustietoilmoituksen katselunäkymän Tulonsaajalle maksetut suoritukset -osiossa näkynyt tarpeeton otsikko ""Tulolajin lisätiedot"" ja sen alla ""Ei annettu"", jos ilmoituksella ei ole annettu mitään seuraavista tiedoista:Kertakorvaus, Perusteeton etu, Takaisinperintä, Oma-aloitteinen palautus, Viivästyskorotus, Regressi, Maksun oikaisu tai Ei vaikutusta verotukseen. "
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Poistu-painike oli näkyvillä vain Yleistiedot-näkymässä.
 • Korjattu ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-valinnan ensimmäiseksi vaihtoehdoksi "Ei valintaa".

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Etuudet: Lisätty aineiston tiedoista puuttunut otsikko "Etuustietoaineisto".

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa yhteyshenkilölle ei anneta Vastuualue-tietoa.
 • Poistettu ylimääräiset virheilmoitukset tilanteessa, jossa on annettu virheellinen Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tieto.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi järjestelmä antoi epäselvän virheilmoituksen, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antoi maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus" tilanteessa, jossa tieto ei ole sallittu.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi järjestelmä ei antanut virheilmoitusta, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antoi maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus", vaikka palvelussuhteen tyyppiä ei ollut annettu.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi ilmoituksella pystyi virheellisesti antamaan Kelan korvaushakemustiedot, jos tulonsaajan palkkauksen muodoksi oli ilmoitettu urakkapalkka.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi maksajan katuosoitteen muuttaminen postilokero-osoitteeksi ja postilokero-osoitteen muuttaminen katuosoitteeksi ei onnistunut.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi etuustietojen katselussa ruudunlukija luki ilmoitukselta piilotettuja elementtejä, jos ilmoitusta tarkasteli tiedon käyttäjänä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi aiemman ilmoituksen pohjalta tehdyllä uudella ilmoituksella näytettiin virheellisesti aiemmalla ilmoituksella annetut tiedot "Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa" ja "Työskentelyjaksot ulkomailla".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Maksajan aliorganisaatio -tiedon kentät näytettiin ilmoituksilla "Tiedot kansainvälisestä työskentelystä" ja "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus" virheellisesti myös silloin, kun maksajana on yksityishenkilö.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Lisätty tulonsaajan nimen lähde (VTJ) hakutuloksiin.
 • Etuudet: Korjattu Regressin lisätiedot -kohta näkymään etuustietoilmoituksen katselunäkymässä, jos tieto on annettu.
 • Etuudet: Korjattu yhteyshenkilön puhelinnumero näkymään hakutuloksissa, jos tiedon käyttäjän roolilla on oikeus nähdä tieto.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tunnisteen ja maakoodin pakollisuus, kun työtapaturmavakuutuksesta annetaan tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus" mutta jätetään tähän liittyvät muut kentät tyhjiksi.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta

Tunnetut puutteet

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Rajapintapalvelut

 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.


Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn etuustietoaineistoon voi virheellisesti antaa etuuden maksajan tunnisteen tyypiksi BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.

Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Kun hakuehtoja muokataan, Maksetut suoritukset -hakuehdosta katoavat ajoittain Etuustietoilmoituksen tulolaji- ja Tulolajin lisätieto -valinnat.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Jos ilmoituksia hakee tulorekisterin aineistoviitteellä, hakutuloksissa ei näytetä mitätöityjä ilmoituksia.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike ei vie takaisin viitehakuun.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakuehdoksi on annettu tunnisteen maakoodi 99, maan nimi on kirjoitettava täsmälleen samoin kuin ilmoituksessa (esim. isot ja pienet kirjaimet), jotta ilmoitus löytyy haussa.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella. Skeemamuutos ei ole enää vuoden 2020 aikana mahdollinen.
 • Etuustietoilmoitukselta puuttuu osa infopainikkeista ja toimintaohjeista.
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei tunnistetta", Maakoodi-kenttä disabloituu. Maakoodien valintalistan voi kuitenkin virheellisesti avata.
 • Maksetut suoritukset -sivulla ja ilmoituksen esikatselussa lisätyn tulolajin ja vähennyksen kohdalla tulolajin koodi näkyy kahteen kertaan, esimerkiksi muodossa "1001 1001 - Vanhempainraha".
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus "Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Jos etuustietoilmoituksen Maksetut suoritukset -osiossa yrittää tulolajin tietoja lisätessä valita tulolajia alasvetovalikon suurennuslasin tai nuolivalikon kautta, tulolaji ei valikoidu, vaikka se näkyy valittuna.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Valitse lisää tiedostoja -painike erottuu huonosti taustastaan. Painike tulee näkyviin vasta kun se aktivoidaan hiirellä.
 • Lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki tulee näkyviin vasta kun linkki aktivoidaan hiirellä.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • "Näytä tarkemmat maksajan tiedot" -valinta muuttaa edustajan tunnisteen pakolliseksi ja estää ilmoituksen lähettämisen.
 • Jos ilmoittaa tulonsaajan olevan palvelussuhteessa, palvelussuhteen voimassaolon alkupäivän pitäisi olla vapaaehtoinen, jos tiettyä työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai palkallista poissaoloa ei ole annettu. Nyt alkupäivä kuitenkin muuttuu virheellisesti pakolliseksi.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Varmennehakemuksesta puuttuu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Ilmoituksen katselunäkymästä puuttuu tieto "Ilmoitusversion vastaanottohetki" sekä tiedot aineiston muodostajasta, omistajasta ja lähettäjästä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Uusi Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu -Tilaukset

 • Palkat: Aineistotilauksen 300 tiedoissa on poimintaehtona muutosten poimintaväli, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilaukseen 310 voi virheellisesti antaa yli kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Raporttien 600 ja 610 tilauslomakkeelta puuttuu Maksajan aliorganisaatio -otsikko. Lisäksi kohdassa on ylimääräisiä otsikoita.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilauslomakkeelta puuttuu Tilaajan tyyppi -valinta. Tieto tarvitaan, jos tilaaja on sekä palkkatietojen että etuustietojen tuottaja ja tilaa raportin 610.
 • Tilauksen tiedoissa näytettävä "Tilaus vastaanotettu" -aikaleima on virheellinen tilanteessa, jossa tilaukselle ei ole annettu muutosten poimintaväliä.
 • Sähköisen asiointipalvelun uudella aineistotilauslomakkeella voi tilata maksajan ja tiedon käyttäjän aineistoja ja raportteja kertatilauksina.
 • Raportin 610 tilaus ei aina onnistu aineistotilauslomakkeella, jos tilaaja on sekä palkkatiedon tuottaja että etuustiedon tuottaja. Raportin voi kuitenkin tilata rajapinnan tai latauspalvelun kautta.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä eivät aina näy esikatselussa.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Aineistotilauslomakkeen täyttökentissä on virheellisesti punainen reunus.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyy aikaleima väärin.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.