Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 28.10.2019 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Parannettu sähköisen asiointipalvelun saavutettavuutta. Navigoinnin ja listausten responsiivisuutta on parannettu, ja palveluun on lisätty tekstivastineet, näppäimistönavigointi sekä tieto latauksen tilasta. Latauspalveluun on lisätty HTML-kenttien nimikkeet, joten myös latauspalvelua voi nyt käyttää ruudunlukijatyökaluilla.

Rajapinta – Aineiston toimittaminen

 • Lisätty uusi "muu luontoisetu" -tarkistussääntö tietojen toimittamiseen teknisen rajapinnan kautta.
 • Muutettu SFTP-kanavassa vastaanotossa hylättyjen aineistojen reititystä siten, että hylätyt aineistot reititetään varmenteen tyypin mukaiseen kansioon.
 • Lisätty uusi OtherBenefit-tarkistussääntö ja virhekoodi: "Muu luontoisetu -tietoryhmän voi antaa vain tulolajille 317".

Korjatut virheet

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen ilmoittaminen

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä: korjattu liian pitkien negatiivisten lukujen ilmoittamista.
 • Korjattu tietojen ilmoittamista siten, että Maakoodi-kenttä pysyy näkyvissä, jos tulonsaajan on ilmoitettu olevan rajoitetusti verovelvollinen.
 • Palkkatietoilmoitus: Korjattu annetun ilmoituksen käyttöä uuden ilmoituksen pohjana siten, että aikaisemmin annetut sijaismaksajan tiedot eivät häviä ilmoitukselta.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä: Korjattu "Sisältyykö ilmoitukseen oleskelujaksoja Suomessa" -valinnan säilyminen korjattavalla ilmoituksella. 
 • Palkkatietoilmoitus: Korjattu maakoodin näkyminen ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Korjattu navigointia: jos valikosta siirtyy sivun sisältöön tabulaattorilla, valikko sulkeutuu.
 • Korjattu kalenterin toimintoja ruudunlukijaa käytettäessä.
 • Parannettu ilmoituksen tilan selvittämistä ruudunlukijatyökaluilla lisäämällä HTML-kenttien nimikkeet.
 • Korjattu työnantajan erillisilmoituksen katselunäkymää: mm. HTML-rakenne, näkymä ilman tyylejä sekä tulostus.
 • Korjattu hakuehtojen poistopainikkeiden nimeämistä ruudunlukijaa käytettäessä.
 • Korjattu etusivun responsiivisuutta ja marginaaleja.
 • Parannettu Tilaukset-sivun taulukon responsiivisuutta ruudunlukijaa käytettäessä.
 • Parannettu Lähetetyt aineistot -sivun taulukon responsiivisuutta ruudunlukijaa käytettäessä.
 • Korjattu kielivalinta-linkin toimintaa mobiilikäytössä.
 • Parannettu ilmoituksen katselunäkymää.

Sähköinen asiointipalvelu – Raportit

 • Korjattu maksajan raporttitilausta siten, että tilaus onnistuu, vaikka tilaajalla ei ole yhtään annettua ilmoitusta.
 • Korjattu tulorekisteriotteen taulukon otsikkorivi näkymään jokaisella sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Ohjeistus

 • Korjattu i-ohjeen linkki sivulla Yritykset ja organisaatiot.

Sähköinen asiointipalvelu – Käytettävyys

 • Korjattu virhekoodien kieliversioita.
 • Parannettu hakutoiminnon käytettävyyttä poistamalla valituista hakuehdoista ne, joihin ei ole valittu arvoja.
 • Korjattu Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivun taulukkojen responsiivisuutta.
 • Korjattu tekstien rivitystä.
 • Korjattu sähköisen asiointipalvelun dialogi-ikkunoita: jos ikkuna on auki ja painetaan selaimen Takaisin-painiketta, dialogi-ikkuna sulkeutuu.
 • Korjattu virheindikointia: jos valintaluettelossa on annettu kelvollinen arvo, kentässä ei näy enää punaista reunusta.
 • Korjattu Poista-valinta toimimaan myös silloin, kun valintaluettelo on avoinna.
 • Korjattu "Raportit"-linkki "Tilaukset"-linkiksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Korjattu Tyhjennä-painikkeen toimintaa hakutilanteessa.
 • Korjattu hakua siten, että hakuehtona voi käyttää pelkkää tulorekisterin viitettä ilman aikaväliä.
 • Korjattu hakua: jos hakuehtona on sijaismaksajan Y-tunnus, näytetään vain ilmoitukset, joissa kyseinen yritys toimii sijaismaksajana.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Palkkatietoilmoitus: Korjattu tietojen ilmoittamista siten, että puutteellinen Kevan ammattiluokan koodi hylätään käsittelyssä ja käyttäjälle palautetaan virhekoodi IEPV0070.

Rajapinta – Aineistotilaus

 • Poistettu käsittelypalautteesta tarpeettomat  ValidItems/InvalidItems-tietoryhmät, jos kyseessä on aineistotason virhe.

Yleiset huomiot

 • Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty. Jos aineistotilaus pitää päättää tai poiminta keskeyttää, kun poiminta on jo aloitettu, ota yhteys tulorekisterin asiakaspalveluun tai täytä havaintolomake.
 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset:
  • Jos pääkäyttäjä yrittää valtuuttaa henkilön, jonka henkilötunnusta ei ole järjestelmässä, toimenpiteestä ei tule merkintää raporttiin 702.
  • Jos käyttäjä yrittää tilata raportin 702 sallittua pidemmällä aikavälillä, hän ei saa virheilmoitusta.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomaketta korjattaessa Työskentelyvaltio-kohta on suljettu, vaikka korjattavassa ilmoituksessa on annettu työskentelyvaltion tietoja.
 • Palkkatietoilmoitus: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Maksajan raportit: Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600 ja 610.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 •  Tiedon käyttäjän aineistotilaukset:
  • 309, 405 ja 406 ei voi tilata tällä hetkellä.
  • 302: poiminnassa saattaa esiintyä time out-häiriöitä.
  • 305: poiminta ei onnistu, jos poimintaväli on pitkä ja poimittavana on paljon ilmoituksia.
  • Poissaoloja ei voi käyttää hakuehtoina palveluissa 301, 303, 400 ja 406.
 • Tiedon käyttäjän haku maksupäivävälillä palauttaa palkkatietoilmoituksia maksupäivähaun ulkopuolelta.
 • Tiedon käyttäjä, sähköinen asiointipalvelu: murupolun Tietojen haku -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle.
 • Sähköinen asiointipalvelu: hylätyssä aineistossa olevan ilmoituksen tarkastelu Lähetetyt aineistot -sivulla aiheuttaa virheen.
 • Maksajan raportit: Palkkatietojen katselu -valtuuden saanut ei näe tilattua raporttia 500.
 • Y-tunnuksen ja henkilötunnuksen voi syöttää virheellisesti pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa.
 • Maksajan raportit 603, 605, 607 ja 609: raportin nimi on virheellinen. Raportissa ei näytetä poiminta-aikataulua.
 • Maksajan raportit: raportin 603 nimenä näytetään virheellisesti raportin 602 englanninkielinen nimi.
 • Omat tulotiedot -sivulla näkyvät virheellisesti Korjaa-, Käytä pohjana- ja Mitätöi-painikkeet.
 • Lähetetyt aineistot haussa ei tarkisteta hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista palautuu järjestelmävirhe.
 • Työnantajan erillisilmoituksella asiointikieli tietoa ei voi antaa.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Päätetty tiedonkäyttäjän valtuutus jää näkyviin valtuuksien Voimassaolevat / Alkavat -listaukseen tyhjine rooli- ja voimassaolotietoineen. Pelkkä tiedonkäyttäjän nimi näkyy listauksella.
 • Roolin valinta suurennuslasi katoaa mobiilinäkymässä.
 • Sähköinen asiointipalvelu: mobiilinäkymässä "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkyy osittain alueen ulkopuolella.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • "Annetut ilmoitukset"-näytön tekstien rivityksessä puutteita sivua zoomatessa.