Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 27.11.2019 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi

 • Muutettu kanavavalintaa hakemuksessa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Jatkossa käyttäjä voi valita Web Service- tai SFTP-kanavan. Jos käyttäjä valitsee WS-kanavan, hän saa käyttöoikeuden sekä reaaliaikaiseen että viivästettyyn WS-kanavaan.

Vuosimuutokset 2020

 • Lisätty tarkistussäännöt, joilla estetään tiettyjen tietojen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella ohjeistuksen vastaisesti. Tarkistussääntöjen mukaan tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi palkkatietoilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:
  • Maksupäivän korjaus
  • Palkanmaksukauden korjaus
  • Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
  • Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
  • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
  • Tulonsaajan syntymäajan korjaus
  • Eläkejärjestelynumeron korjaus
  • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta
   • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin
   • Vapaaehtoinen vakuuttaminen
 • Tarkistussääntöjen mukaan tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi työnantajan erillisilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:
  • Kohdekauden korjaus
  • Suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
  • Eläkejärjestelynumeron korjaus
  • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus

 • Palkkatietoilmoituksessa ja työnantajan erillisilmoituksessa ei voi antaa päivämäärää, joka on aikaisempi kuin 1.1.1800.
 • Lisätty koodistoon IncomeEarnerType arvo 13 "Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö".

 • Lisätty tulolajiin Kilometrikorvaus (veronalainen) (209) mahdollisuus antaa Vakuuttamistiedon tyyppi. Jos tulolajin vakuutustieto poikkeaa oletusarvosta, suorituksen maksajan pitää ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi.
 • Lisätty vastaanottoon tarkistussääntö, jonka mukaan sijaismaksajalle annettu henkilötunnus tai Y-tunnus ei voi olla sama kuin varsinaiselle työnantajalle annettu henkilötunnus tai Y-tunnus.
 • Lisätty vastaanottoon tarkistussääntö, jonka mukaan maksajan tyypiksi on annettava "Tilapäinen työnantaja", jos ilmoituksella on annettu tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero.
 • Lisätty vastaanottoon tarkistus, jonka mukaan työnantajan erillisilmoituksella ei voi antaa muita tulolajeja silloin, kun on annettu tulolaji Ei palkanmaksua (101).
 • Lisätty sähköisen asiointipalvelun tietojen hakuun uusi hakuehto "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero".
 • Lisätty uusi poimintaehto Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero (ParameterType = 8) seuraaviin aineistotilauksiin:

  1. SFTP: 303 Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia

  2. reaaliaikainen Web Service: 406 Palkkatietoilmoitukset - yksi maksaja, yksi tulonsaaja.

 • Lisätty vastaanottoon tarkistus, jonka mukaan osoitetiedoissa ei jatkossa voi antaa sekä katuosoitetta että postilokeroa (PL). Muutos kohdistuu maksajan, tulonsaajan, edustajan ja toimeksiantajan osoitetietoihin sekä osoitteeseen työskentelyvaltiossa.
 • Poistettu A1-todistusta ja Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietoa koskeva vastaanoton tarkistussääntö. Sosiaaliturvaa koskeva todistus -tietona voidaan antaa "Suomesta A1-todistus tai sopimus", eikä tässä edellytetä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon antamista.

 • Lisätty tulolajiin Vähennys ennen ennakonpidätystä (419) mahdollisuus antaa Vakuuttamistiedon tyyppi. Jos tulolajin vakuutustieto poikkeaa oletusarvosta, suorituksen maksajan pitää ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi.
 • Lisätty koodistoon IncomeEarnerType uusi arvo 14 "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta".
 • Lisätty palkkatietoilmoituksen tietosisältöön tieto "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero" (TaxAtSource), jotta lähdeveron takaisinperintätilanteet pystytään tunnistamaan ja kohdistamaan oikein. Vuosimuutosta ei ole toteutettu vielä raportointiin.

Sähköinen asiointipalvelu - aineistotilaukset

Parannettu sähköisen asiointipalvelun aineistotilausnäkymää siten, että näkymästä voi siirtyä tarkastelemaan yhtä tilausta tarkemmin.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivun taulukoiden responsiivisuutta kapeilla näytöillä ja zoomauksessa.
 • Korjattu Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivun tekstin rivittymistä.
 • Korjattu virheilmoituksen visuaalisuutta tiedon tuottajan Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Korjattu ilmoitusten hakua, kun hakuehtona on tulorekisterin ilmoitusviite.
 • Korjattu valintaruutujen visuaalisuutta hakemuksessa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.
 • Korjattu Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivua siten, että varmenteen tila näkyy Tila-sarakkeessa Voimassaolo-sarakkeen sijasta.
 • Korjattu Valtuutukset-sivua siten, että päätettyjä valtuutuksia ei enää näytetä Voimassa olevat / Alkavat -luettelossa.
 • Korjattu: Palkkatietojen katselu -valtuuden saanut voi katsella yritykselle tilattua raporttia 500 (tulorekisteriote).
 • Korjattu mahdollisuus valita asiointikieli työnantajan erillisilmoituksessa.
 • Korjattu mahdollisuus korjata työskentelyvaltion tietoja Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeella.
 • Korjattu mahdollisuus käyttää mitätöityä ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.

Sähköinen asiointipalvelu – Raportit

 • Korjattu työnantajan erillisilmoitusten summia raporteissa 600 ja 604. Ilmoitukset on laskettu raporteille aiemmin kahteen kertaan, jos sama Y-tunnus on annettu eri muodoissa (ilman FI-osaa ja FI-osan kanssa).

Yleiset huomiot

 • Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty. Jos aineistotilaus pitää päättää tai poiminta keskeyttää, kun poiminta on jo aloitettu, ota yhteys tulorekisterin asiakaspalveluun tai täytä havaintolomake.
 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

 • Raportit: Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600 ja 610.
 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 •  Tiedon käyttäjän aineistotilaukset:
  • 309, 405 ja 406 ei voi tilata tällä hetkellä.
  • 302: poiminnassa saattaa esiintyä time out-häiriöitä.
  • 305: poiminta ei onnistu, jos poimintaväli on pitkä ja poimittavana on paljon ilmoituksia.
  • Poissaoloja ei voi käyttää hakuehtoina palveluissa 301, 303, 400 ja 406.
 • Ilmoitusten haku saattaa kestää kauan.
 • Palkkatietoilmoitus: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Tiedon käyttäjä, sähköinen asiointipalvelu: murupolun Tietojen haku -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Sähköinen asiointipalvelu: hylätyssä aineistossa olevan ilmoituksen tarkastelu Lähetetyt aineistot -sivulla aiheuttaa virheen.
 • Y-tunnusta ja henkilötunnusta ei voi kirjoittaa pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa, sillä järjestelmä antaa virheilmoituksen.
 • Maksajan raportit: raportin 603 nimenä näytetään virheellisesti raportin 602 englanninkielinen nimi.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Suurennuslasi-kuvake katoaa Yritykset ja organisaatiot -sivulla, jos näkymää kaventaa mobiilikäytössä.
 • Sähköinen asiointipalvelu: mobiilinäkymässä "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkyy osittain alueen ulkopuolella.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Maksajan raportit: jatkuvan tilauksen raportit 603, 605, 607 ja 609 on nimetty puutteellisesti "report.pdf". Nimestä puuttuu myös poiminta-aikataulu.
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä ei voi valita, jos on valittu "Suomesta A1-todistus tai sopimus" ja maksupäivä on 1.1.2020 jälkeen.
 • Tiedon käyttäjän raportit: jos käyttäjä yrittää tilata raportin 702 sallittua pidemmällä aikavälillä, hän ei saa virheilmoitusta.
 • Teksti rivittyy puutteellisesti Annetut ilmoitukset -sivulla, jos sivua zoomataan.
 • Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä ei voi tehdä latauspalvelussa raporttitilauksia, jos pääkäyttäjä on pääkäyttäjäroolin lisäksi valtuutettu tiedon hakurooliin.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Murupolun Tilauksen tiedot -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnin huomiolaatikosta puuttuu tausta.
 • Valtuutukset-sivun taulukko ei ole responsiivinen.
 • Aineistotilaus 303 ei toimi oikein, kun käytetään poimintaehtoa "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero".
 • Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivu ei ole responsiivinen.
 • Kun tulolajille ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa poikkeava vakuutustieto, valittavat vaihtoehdot suodattuvat väärään järjestykseen.
 • Omat tulotiedot -sivulta puuttuu vuosivalinta.
 • Mitätöi- ja Korjaa-painikkeet jäävät näkyviin, vaikka ilmoitus on mitätöity.
 • Yksityishenkilön antamalla ilmoituksella ei näy Aineiston tiedot -kohtaa.
 • Tulolajille annettua ansaintakautta ei voi poistaa palkkatietoilmoitusta täytettäessä.