Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT1) 22.12.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten lähetys reaaliaikaiseen WS-kanavaan, viivästettyyn WS-kanavaan ja SFTP-kanavaan. Etuustietoilmoitusten ja aineistojen validointi ja kantaan vienti sekä käsittelyapalaute (reaaliaikaisesta ja viivästetystä WS-kanavasta sekä SFTP-kanavasta tulevat ilmoitukset ja aineistot).
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen ja etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston voi korvata tai mitätöidä rajapinnan kautta.

Rajapintapalvelut - Tietojen jakelu

 • Aloitettu etuustietojen jakelu teknisen rajapinnan kautta:
  • Aineistotilauksen perusteella jaettavat aineistot (jakelukanava SFTP)
   315 Etuustietoilmoitukset - kaikki tulonsaajat
   316 Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia
   317 Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia
   318 Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä
   319 Etuustietoilmoitukset - useita maksajia
  • Palvelupyynnön perusteella jaettavat aineistot (jakelukanava reaaliaikainen Web Service)
   407 Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja
   408 Etuustietoilmoitukset - yksi maksaja, yksi tulonsaaja
   409 Etuustietoilmoitukset - yksi ilmoitusviite

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Verkkolomakkeisiin on lisätty etuustietoilmoitus, jolla voi ilmoittaa etuuksia ja eläkkeitä tulorekisteriin. Sähköisessä asiointipalvelussa voi nyt lähettää uuden etuustietoilmoituksen ja katsella annettua ilmoitusta.
 • Etuustietoilmoituksen ja etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston voi mitätöidä sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Annettua etuustietoilmoitusta voi korjata ja sen voi ottaa uuden ilmoituksen pohjaksi.

Annetut ilmoitukset ja tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Etuudet: Hakutoiminnot tiedon tuottajalle ja tiedon käyttäjälle. Etuustietoilmoituksia on mahdollista hakea käyttöoikeuksien mukaisesti, ja hakutulosten yhteenvedossa on mukana etuustietoilmoitukset. Hakutuloksista pääsee katsomaan yksittäisten etuustietoilmoitusten tietoja.

Latauspalvelu

 • Etuudet: Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa voi lähettää uuden etuustietoilmoituksen tai etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston, korvata tai mitätöidä vanhan sekä saada käsittelypalautteen vastaanotetuista ilmoituksista.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Aineistotilaus 314 "Palkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" on toteutettu. Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulorekisterin ilmoitusviite on jokin tilauksella annetuista
  ilmoitusviitteistä.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty kolme uutta tulolajia, joilla ilmoitetaan polkupyöräetu: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus, 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ja 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusi tulolaji: 365 Ehdollinen osakepalkkio.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto Palkanmaksukauden aikaväli.
 • Lisätty uusi aineiston tyyppi 950 Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Jos poimintaehto annetaan, aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa suorituksen maksaja ei ole sijaismaksaja. Jos halutaan poimia aineistoon myös ne ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja, poimintaehtoa ei anneta lainkaan.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Aineistotilaukset

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi aineistotilausten listaus ei toiminut Tilaukset-sivulla, jos tilauksia oli tuhansia.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa hakuehdoksi antaa tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa yhteyshenkilölle ei anneta Vastuualue-tietoa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi maksajan katuosoitteen muuttaminen postilokero-osoitteeksi ja postilokero-osoitteen muuttaminen katuosoitteeksi ei onnistunut.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi aiemman ilmoituksen pohjalta tehdyllä uudella ilmoituksella näytettiin virheellisesti aiemmalla ilmoituksella annetut tiedot "Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa" ja "Työskentelyjaksot ulkomailla".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Maksajan aliorganisaatio -tiedon kentät näytettiin ilmoituksilla "Tiedot kansainvälisestä työskentelystä" ja "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus" virheellisesti myös silloin, kun maksajana on yksityishenkilö.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Lisätty tulonsaajan nimen lähde (VTJ) hakutuloksiin.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tunnisteen ja maakoodin pakollisuus, kun työtapaturmavakuutuksesta annetaan tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus" mutta jätetään tähän liittyvät muut kentät tyhjiksi.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle ""Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste"" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn etuustietoaineistoon voi virheellisesti antaa etuuden maksajan tunnisteen tyypiksi BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.

Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Kun hakuehtoja muokataan, Maksetut suoritukset -hakuehdosta katoavat ajoittain Etuustietoilmoituksen tulolaji- ja Tulolajin lisätieto -valinnat.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Jos ilmoituksia hakee tulorekisterin aineistoviitteellä, hakutuloksissa ei näytetä mitätöityjä ilmoituksia.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike ei vie takaisin viitehakuun.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakuehdoksi on annettu tunnisteen maakoodi 99, maan nimi on kirjoitettava täsmälleen samoin kuin ilmoituksessa (esim. isot ja pienet kirjaimet), jotta ilmoitus löytyy haussa.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei tunnistetta", Maakoodi-kenttä disabloituu. Maakoodien valintalistan voi kuitenkin virheellisesti avata.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin
 • Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
  Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Jos etuustietoilmoituksen Maksetut suoritukset -osiossa yrittää tulolajin tietoja lisätessä valita tulolajia alasvetovalikon suurennuslasin tai nuolivalikon kautta, tulolaji ei valikoidu, vaikka se näkyy valittuna.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Valitse lisää tiedostoja -painike erottuu huonosti taustastaan. Painike tulee näkyviin vasta kun se aktivoidaan hiirellä.
 • Lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki tulee näkyviin vasta kun linkki aktivoidaan hiirellä.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • "Näytä tarkemmat maksajan tiedot" -valinta muuttaa edustajan tunnisteen pakolliseksi ja estää ilmoituksen lähettämisen.
 • Jos ilmoittaa tulonsaajan olevan palvelussuhteessa, palvelussuhteen voimassaolon alkupäivän pitäisi olla vapaaehtoinen, jos tiettyä työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai palkallista poissaoloa ei ole annettu. Nyt alkupäivä kuitenkin muuttuu virheellisesti pakolliseksi.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Ilmoituksen katselunäkymästä puuttuu tieto "Ilmoitusversion vastaanottohetki" sekä tiedot aineiston muodostajasta, omistajasta ja lähettäjästä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Uusi Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu -Tilaukset

 • Palkat: Aineistotilauksen 300 tiedoissa on poimintaehtona muutosten poimintaväli, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilaukseen 310 voi virheellisesti antaa yli kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Raporttien 600 ja 610 tilauslomakkeelta puuttuu Maksajan aliorganisaatio -otsikko. Lisäksi kohdassa on ylimääräisiä otsikoita.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilauslomakkeelta puuttuu Tilaajan tyyppi -valinta. Tieto tarvitaan, jos tilaaja on sekä palkkatietojen että etuustietojen tuottaja ja tilaa raportin 610.
 • Tilauksen tiedoissa näytettävä "Tilaus vastaanotettu" -aikaleima on virheellinen tilanteessa, jossa tilaukselle ei ole annettu muutosten poimintaväliä
 • Sähköisen asiointipalvelun uudella aineistotilauslomakkeella voi tilata maksajan ja tiedon käyttäjän aineistoja ja raportteja kertatilauksina.
 • Raportin 610 tilaus ei aina onnistu aineistotilauslomakkeella, jos tilaaja on sekä palkkatiedon tuottaja että etuustiedon tuottaja. Raportin voi kuitenkin tilata rajapinnan tai latauspalvelun kautta.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä eivät aina näy esikatselussa.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Aineistotilauslomakkeen täyttökentissä on virheellisesti punainen reunus.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyy aikaleima väärin.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.