Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 9.9.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sivulla Tehdyt tilaukset on muutettu listauksen järjestystä siten, että uusimmat tilaukset näytetään ensin.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Lisäksi voi testata etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

  • osa raporteista

  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella antaa väärässä muodossa olevan eläkejärjestelynumeron, virheilmoitus on epäselvä ja englanninkielinen.
 • Palkat: Palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella eläkejärjestelynumeroon voi syöttää pieniä kirjaimia.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Tilausaineiston tiedoissa oleva Aineiston sisältö -linkki vie virheellisesti tulorekisterin etusivulle eikä aineiston katselunäkymään.
 • Uudella Lähetetyt aineistot -sivulla Aikaväli-hakuehdon tiedoissa ei ole virheellisesti esivalittu aikaväliä.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ilmoitus- ja aineistoviitteestä puuttuvat väliviivat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.
 • Etuudet: Aineistotilauksen 409 poiminta päätyy satunnaisesti virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Varmennehakemuksesta puuttuu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.

Raportointi

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Etuudet: Etuustietojen ilmoittaja ei näe tilattua raporttia 610. Raporttitiedoston sijaan poiminnan tilana näytetään "Ei poimittu".

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".
 • Tietojen haussa näytettävät palkkatietoilmoitusten määrät näkyvät väärin, jos ilmoituksilla on annettu poissaolotietoja ja hakutulosta tarkennetaan valitsemalla vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukset.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.
 • Etuudet: SFTP-rajapinnassa tai viivästetyssä WS-rajapinnassa lähetettyyn etuustietoilmoitukseen ei muodostu käsittelypalautetta, jos ilmoituksessa on annettu Sijaissaaja-tieto väärin.

Rajapintapalvelut - Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.

Sähköinen asiointipalvelu - Valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoitukselta puuttuvat infopainikkeet ja osa toimintaohjeista.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-kentän ensimmäisenä vaihtoehtona on virheellisesti "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimitiedot eivät rivity esikatselussa oikein.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Maksaja-sivun kohdassa Maksajan aliorganisaatio näkyy virheellisesti Lisää uusi aliorganisaatio -painike.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Tulonsaaja-sivulla olevassa kohdassa "Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tiedot" voi virheellisesti valita kohdan "Tulosta tehdään ennakonpidätys", vaikka ei olisi valinnut "Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen".
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Euromääräkenttiin täytetty tasaluku tai yhden desimaalin tarkkuudella oleva luku näytetään väärässä muodossa, kun kentästä poistutaan. Luvut pitäisi näyttää kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio ei muutu pakolliseksi, vaikka tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muutu pakollisiksi, vaikka valitsee tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Vakuutuksenottajan tiedoissa näytetään tunnisteen puuttuvasta maakoodista väärä virheilmoitus "Maan nimi on pakollinen".
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Korvaavassa ilmoituksessa uudelle tulolajille ei voi antaa ansaintakautta tai alkuperäistä ansaintakautta. Tietojen kohdalla näkyy teksti "Ei annettu" eikä kenttää voi täyttää.
 • "Vakuutuksenottajan tunnistetiedot puuttuvat ilmoitukselta, jos tietoja ei ole annettu ilmoituksella, jota korjataan tai käytetään pohjana. Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin kohdalla näkyy teksti ""Tulolajin tiedoissa on puutteita."" Lisäksi tulolajin muokkaustilassa Vakuutuksen tiedot -kohdan Sukunimi-, Etunimi- ja Muu nimi -kentät on merkitty virheellisesti pakollisiksi.

  • Väliaikaisratkaisu: Valitsemalla Vakuutuksenottajan perustiedot -kohdassa ""Lisää tunniste"" ilmoitukseen lisätään puuttuvat kentät tyhjinä, jolloin myös tietojen pakollisuudesta ja puutteista kertovat ilmoitukset poistuvat. Tällöin voidaan ajatella Vakuutuksen tiedot -osion tietojen olevan koskemattomia."

 • "Sijaissaajan tunnistetiedot puuttuvat ilmoitukselta, jos tietoja ei ole annettu ilmoituksella, jota korjataan tai käytetään pohjana.
  Maksetut suoritukset -sivulla vähennyksen kohdalla näkyy teksti ""Vähennyksen tiedoissa on puutteita."" Lisäksi vähennyksen muokkaustilassa sijaissaajan Sukunimi-, Etunimi- ja Muu nimi -kentät on merkitty virheellisesti pakollisiksi.

  • Väliaikaisratkaisu (TOIMII VAIN POHJANA KÄYTETTÄESSÄ): Valitsemalla Sijaissaaja-kohdassa ""Lisää tunniste"" ilmoitukseen lisätään puuttuvat kentät tyhjinä, jolloin myös tietojen pakollisuudesta ja puutteista kertovat ilmoitukset poistuvat. Tällöin voidaan ajatella sijaissaajan tietojen olevan koskemattomia.

   • Ilmoitusta korjattaessa väliaikaisratkaisua ei ole, koska Sijaissaajan tunnisteet -tietoryhmää koskee käsittelysääntö: ""Jos ""Toimenpiteen tyyppi"" on ""Korvaava ilmoitus"", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa."" Näin ollen korvaavassa ilmoituksessa ei ole ""Lisää tunniste"" -painiketta."

 • Jos käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana, käyttäjä pystyy virheellisesti muokkaamaan sellaisia maksajan tunnistetietoja, jotka järjestelmän pitäisi esitäyttää.
 • Jos uuden ilmoituksen pohjana käytetään sellaista ilmoitusta, jolla on annettu tieto Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi , tuodaan kyseinen tieto virheellisesti myös uudelle ilmoitukselle. Tiedon saa ilmoittaa vain korvaavalla ilmoituksella.
 • Jos käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana, lomakesivun murupolussa näkyy kooditekstiä.
 • Jos annettua ilmoitusta korjataan tai käytetään uuden pohjana sellaista ilmoitusta, jolla ei ole annettu maksajan aliorganisaation tietoja, nämä kentät puuttuvat ilmoitukselta. Kentät voi kuitenkin lisätä valitsemalla "Lisää aliorganisaatio".
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -otsikko näkyy kooditekstinä.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Korvaavalla ilmoituksella voi virheellisesti täyttää tulolajin Takaisinmaksun lisätiedot -kohdan tietoja, vaikka alkuperäisellä ilmoituksella tulolajille ei ole annettu alkuperäistä ansaintakautta.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos maksajalle lisää toisen tunnisteen ja valitsee tunnisteelle tyypin mutta ei anna tunnistetta, virheilmoitus on epäselvä ja englanninkielinen.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta, jos maksajasta ilmoitetaan Y-tunnus ja henkilötunnus, jotka eivät kohdistu samaan asiakkaaseen.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.

Sähköinen asiointipalvelu - Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Etuudet: Latauspalvelussa tilattu raportti 614 ei muodostu.

Sähköinen asiointipalvelu – Yrityksen tulotiedot

 • Etuudet: Etuustietoilmoitukset-rivin valinta hakutuloksissa johtaa virheeseen.