Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 30.9.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon tuottajan valtuudet

 • Lisätty uusi tiedon tuottajan valtuuskoodi: Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Annetut ilmoitukset -sivusta on julkaistu uusi näkymä, jossa hakutyökalua on uudistettu. Ilmoituksia voi hakea joko hakuehdoilla tai viitteellä. Myös vanha Annetut ilmoitukset -sivu on vielä käytössä.

Palkkatietoilmoitus

 • Lisätty palkkatietoilmoituksella annettavien Kelan korvaushakemustietojen ja muiden tietojen ristiintarkistus.

Tietojen toimittaminen

 • Lisätty tietojen vastaanottoon tarkistus, jonka mukaan takaisinperinnän lisätiedoissa annettu alkuperäinen maksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Lisätty palkkatietoilmoitukselle uusi käsittelysääntö: Jos Työeläkevakuutus-kohdassa annettu tieto työeläkevakuutuksesta on Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) tai Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), pitää ilmoituksella antaa seuraavat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus), Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).
 • Lisätty luontoisetuja koskevia käsittelysääntöjä, joiden mukaan luontoisetujen kokonaissumma ei saa olla pienempi kuin vähennyksinä ilmoitettu summa.
 • Lisätty tietojen jakeluun sääntö, jonka mukaan aktiivisena profiilina voi olla useampi kuin yksi saman profiilin versio. Toiminnallisuutta tarvitaan eri vuosien tietojen jakelussa.
 • Lisätty tulolajiin 362 "Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti" sääntö, jonka mukaan tulolajin saa antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu esikatselua siten, että jos edustajan tunnisteen tyypiksi antaa "Muu tunnus" ilman maakoodia, kohdassa ei enää näytetä tyhjiä sulkeita.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Seuraava-painikkeen valitseminen yhteyshenkilön tietojen syöttämisen jälkeen johti virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa käyttäjä antaa palvelussuhteen päättymisen syykoodiston mutta ei anna syykoodia.
 • Palkat: Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa annetaan väärässä muodossa oleva eläkejärjestelynumero.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa maksajasta ilmoitetaan Y-tunnus ja henkilötunnus, jotka eivät kohdistu samaan asiakkaaseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Korjattu tietojen haussa näytettävät palkkatietoilmoitusten määrät, kun ilmoituksilla on annettu poissaolotietoja ja hakutulosta tarkennetaan valitsemalla vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukset.

Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu mitätöintiä siten, että mitätöityyn työnantajan erillisilmoitukseen sisältyy ReportDate-elementti.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Lisäksi voi testata etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

  • osa raporteista

  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Jos antaa hakuehdoksi tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Jos yhteyshenkilölle ei anna Vastuualue-tietoa, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.
 • Järjestelmä antaa virheellisestä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedosta virheilmoituksen kolme kertaa.
 • Järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus" tilanteessa, jossa tieto ei ole sallittu.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus", vaikka palvelussuhteen tyyppiä ei ole annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoitukselta puuttuvat infopainikkeet ja osa toimintaohjeista.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Maksaja-sivun kohdassa Maksajan aliorganisaatio näkyy virheellisesti Lisää uusi aliorganisaatio -painike.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Euromääräkenttiin täytetty tasaluku tai yhden desimaalin tarkkuudella oleva luku näytetään väärässä muodossa, kun kentästä poistutaan. Luvut pitäisi näyttää kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muutu pakollisiksi, vaikka valitsee tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-kentän ensimmäisenä vaihtoehtona on virheellisesti "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimitiedot eivät rivity esikatselussa oikein.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio ei muutu pakolliseksi, vaikka tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Jos käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana, lomakesivun murupolussa näkyy kooditekstiä.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -otsikko näkyy kooditekstinä.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Korvaavalla ilmoituksella voi virheellisesti täyttää tulolajin Takaisinmaksun lisätiedot -kohdan tietoja, vaikka alkuperäisellä ilmoituksella tulolajille ei ole annettu alkuperäistä ansaintakautta.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Tilausaineiston tiedoissa oleva Aineiston sisältö -linkki vie virheellisesti tulorekisterin etusivulle eikä aineiston katselunäkymään.
 • Etuudet: Aineiston tiedoista puuttuu otsikko "Etuustietoaineisto".

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.
 • Palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä poissaolojen ilmoitusjakso näkyy muodossa 1.1.0001-1.1.0001, jos rajapinnan kautta lähetetyssä ilmoituksessa ei ole annettu poissaolotietoja.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.
 • Haku toimii virheellisesti, jos valitsee hakuehdoiksi kaikki valittavissa olevat ilmoitustyypit.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset (uusi hakunäkymä)

 • Käsittelyssä hylätyn aineiston riviltä puuttuu oranssi huomiopalkki.
 • Uusi hakutoteutus: Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Etuustiedon tuottajalle näkyy tarpeeton väliotsikko "Palkkatiedot" Hakutulokset-sivulla.
 • Jos käyttäjä asioi yrityksen puolesta ja antaa tiettyjä hakuehtoja, nämä hakuehdot säilyvät sivulla, vaikka käyttäjä siirtyy asioimaan yksityishenkilönä.
 • Hakutulokset-sivulla kansainvälisen työskentelyn tietojen ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusten lukumääriin lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Ilmoitusten luettelosta puuttuvat maksajan tiedot ja ilmoitusten lukumäärä.
 • Kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike ei vie takaisin viitehakuun.
 • Kun etuustietoja haetaan ansaintakaudella, haku ei löydä takaisinperintäilmoitusta, vaikka alkuperäinen ansaintakausi sisältyy annetulle aikavälille.
 • Haku ei onnistu, jos hakuehtona on ulkomainen tunniste.
 • Haussa käytettyjen hakuehtojen luettelo Hakutulokset-sivun yläreunassa on puutteellinen.
 • Haku ei onnistu, jos hakuehtona on sijaismaksajan tunniste.
 • Haku ei onnistu, jos hakuehtona on ilmoitustyyppi "Tiedot kansainvälisestä työskentelystä".
 • Uudessa hakunäkymässä on saavutettavuutta koskevia puutteita.
 • Hakutulokset-sivulla poissaolotietoja sisältävien ilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Jos tulonsaajalla ei ole tunnistetta, ilmoitusten lukumäärä näytetään väärin Hakutulokset-sivulla.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Muokkaa hakua -painikkeessa näkyy virheellisesti kooditekstiä Hakutulokset-sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Jos ottaa annetun ilmoituksen pohjaksi uudelle ilmoitukselle, näytetään uudella ilmoituksella virheellisesti aiemmassa ilmoituksessa annetut tiedot Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa ja Työskentelyjaksot ulkomailla.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.
 • Etuudet: Hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä tieto.
 • Etuudet: Hakutulosten yhteenvedosta puuttuu rivi Tulonsaajat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten luettelosta puuttuu joitakin tietoja.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjällä olisi oikeus nähdä tieto.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Tietojen haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.
 • Etuudet: Aineistotilauksen 409 poiminta päätyy satunnaisesti virheeseen.

Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Raportointi

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta tilattu maksajan etuustietoilmoitusten yhteenvetoraportin (615) poiminta epäonnistuu.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Rajapintapalvelut

 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Jos poimittavan ilmoituksen maksupäivä on sama kuin tiedonsaantiprofiilin voimassaolon alkupäivä, ilmoitusta ei jaella rajapinnan kautta.
 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Etuudet: Aineistotilaukseen 408 ""Etuustietoilmoitukset – yksi maksaja, yksi tulonsaaja"" poimitaan liikaa tuloksia, jos tulonsaajalla on sekä Y-tunnus että henkilötunnus mutta poimintaehtona vain toinen näistä.
 • Etuudet: Viivästetyssä WS-rajapinnassa lähetettyihin aineistotilauksiin 317 ja 319 voi antaa virheellisesti yli 20 Tulolaji-poimintaehtoa.

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: SFTP-rajapinnassa tai viivästetyssä WS-rajapinnassa lähetettyyn etuustietoilmoitukseen ei muodostu käsittelypalautetta, jos ilmoituksessa on annettu Sijaissaaja-tieto väärin.
 • Etuudet: WS-rajapinnan tai latauspalvelun kautta lähetettyyn etuustietoilmoitukseen voi virheellisesti antaa Etuuden veronalaisuus -tiedon arvoksi koodin, jota ei ole Etuuden veronalaisuus (BenefitTaxTreatment) -koodistossa.
 • Etuudet: Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle ""Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste"" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn etuustietoaineistoon voi virheellisesti antaa etuuden maksajan tunnisteen tyypiksi BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen Vakuutuksenottajan tunnisteet (InsurancePolicyHolderIds) -tietoryhmän Tunnisteen tyyppi (Type) -tiedon arvoksi voi virheellisesti antaa TuRe-tunnistetta vastaavan arvon (95). Ilmoituksen lähetys onnistuu, vaikka kyseessä on virhetilanne.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn korvaavaan etuustietoilmoitukseen ei pysty lisäämään uutta tulolajia, joka sisältää Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmän. Ilmoituksen lähetys epäonnistuu virheellisesti.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn korvaavaan etuustietoilmoitukseen ei voi lisätä uutta vähennystä, jos ilmoituksessa on annettu Sijaissaajan tiedot -tietoryhmä ja sen sisältämä Sijaissaajan tunnisteet -tietoryhmä. Lähetetty etuustietoaineisto hylätään käsittelyssä ja palautetaan virhekoodi BEV0520.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.