Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 26.1.2021

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Kevan koodiston palvelussuhteen päättymisen syykoodi näytetään samalla tyylillä kuin muidenkin koodistojen syykoodit.

Aineistotilaukset

 • Mitätöintitiedot-skeemaa voidaan käyttää myös aineistotilauksen lopettamiseen rajapinnassa. Jos aineistoa ei ole vielä poimittu, tilaus mitätöidään. Jos tilauksen perusteella on jo poimittu aineistoja, tilaus lopetetaan kuluvaan päivään.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Aineistotilaukset

 • Korjattu aineistotilausta siten, että tilausta ei enää pysty lähettämään rajapinnan kautta, jos antaa poimintaehdoksi joko etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia.
 • Korjattu aineistotilausta siten, että tilausta ei enää pysty lähettämään rajapinnan kautta, jos antaa poimintaehdoksi joko maksajan aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu poissaolojaksoja koskevaa tarkistussääntöä siten, että samalla ilmoituksella annetut poissaolojaksot eivät saa olla päällekkäin.
 • Korjattu palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä vapaaehtoiseksi, jos ilmoittaa tulonsaajan olevan palvelussuhteessa eikä tiettyä työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai palkallista poissaoloa ole annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Korjattu ilmoitusten hakua siten, että kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike vie takaisin viitehakuun.
 • Korjattu ilmoitusten hakua siten, että sähköisessä asiointipalvelussa mitätöity ilmoitus ilmoitusten listalla mitätöitynä eikä voimassa olevana.
 • Korjattu ilmoitusten hakua siten, että kun ilmoituksessa on annettu tunnisteen maakoodiksi 99 ja maan nimi, ilmoitus löytyy haussa, vaikka maan nimen kirjoittaisi eri tavoin kuin ilmoituksessa (isoilla tai pienillä kirjaimilla).
 • Korjattu ilmoitusten hakua siten, että jos ilmoituksia hakee tulorekisterin aineistoviitteellä, hakutuloksissa näytetään myös mitätöidyt ilmoitukset.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Korjattu aineistotilauslomakkeen virhe, jonka vuoksi tiedon käyttäjän tilaukselle tallentaman alitilauksen muokkaaminen johti virheeseen.
 • Korjattu aineistotilauslomakkeen virhe, jonka vuoksi asiointikielen vaihtaminen tilauksen täyttämisen aikana johti virheeseen.
 • Korjattu tulorekisteriotteen tilausta siten, että samalta vuodelta voi tilata usean otteen, ja jokaisesta tilauksesta muodostuu erillinen tulorekisteriote.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että aineistotilaukseen 310 ei voi enää antaa yli kuukauden pituista muutosten poimintaväliä.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä näkyvät Esikatselu-sivulla.
 • Korjattu latauspalvelun Valitse lisää tiedostoja -painiketta siten, että se erottuu taustastaan.
 • Lisätty raporttien 600 ja 610 tilauslomakkeelta puuttunut Maksajan aliorganisaatio -otsikko.
 • Yhtenäistetty aineistotilauslomakkeen täyttökenttien korostus muiden uusien lomakkeiden kanssa. Pakollisissa tiedoissa on turkoosi reunus ja Pakollinen tieto -teksti. Tiedon syöttämisen yhteydessä reunus on punaisen sijasta turkoosi-punainen, mutta syöttämisen jälkeen reunus poistuu.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että tilausta ei enää pysty lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia.

Tietojen toimittaminen

 • Korjattu etuustietoaineiston 102 käsittelypalaute reaaliaikaisessa WS-kanavassa.
 • Lisätty etuustietoilmoitusten mitätöintejä sisältävän aineiston käsittelypalautteeseen puuttunut ValidItems-tieto SFTP-kanavassa.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Korjattu tulolajin Poista-painikkeen ruudunlukijatekstiä tilanteessa, jossa painike ei ole aktiivinen.
 • Korjattu etuustietoilmoitusta siten, että Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tiedon voi täyttää vain silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa maksajalle ja tulonsaajalle annetaan sama tunniste.
 • Korjattu virheilmoitus tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Korjattu etuustietoilmoitusta siten, että välilyönnin antaminen sijaissaajan osoite-kentässä ei enää johda virheeseen, kun ilmoituksen lähettää.

Etuustietoilmoitus

 • Korjattu etuuden maksajan tunnisteen tyypin validointia siten, ettei etuustietoaineistoon voi enää antaa BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Jos uuden ilmoituksen pohjana käyttää rajapinnan kautta annettua ilmoitusta, jossa on ilmoitettu sekä palkkatietoja että kansainvälisen työskentelyn tietoja, pitää valita, kumpaa ilmoitustyyppiä käyttää pohjana. Jos valitsee pohjaksi tiedot kansainvälisestä työskentelystä, uudelle ilmoitukselle kopioituvat virheellisesti myös palkkatiedot.
 • Ilmoitusten katselunäkymässä aineiston tiedoissa näytetään tietoryhmien Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) tiedoista vain tunniste (Code). Muut tietoryhmän tiedot puuttuvat, kuten tunnisteen tyyppi ja maakoodi.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.

Etuustietoilmoitus

 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos lähettää rajapinnassa etuustietoilmoituksen, jossa maksupäivä on ennen 1.1.2021.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella. Skeemamuutos ei ole enää vuoden 2020 aikana mahdollinen.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Maksetut suoritukset -sivulla ja ilmoituksen esikatselussa lisätyn tulolajin ja vähennyksen kohdalla tulolajin koodi näkyy kahteen kertaan, esimerkiksi muodossa "1001 1001 - Vanhempainraha".
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei tunnistetta", Maakoodi-kenttä disabloituu. Maakoodien valintalistan voi kuitenkin virheellisesti avata.
 • Jos suorituksen maksupäivää muuttaa sen jälkeen, kun on täyttänyt ilmoitukseen tulolajin tietoja, tulolajeja ei sen jälkeen enää voi muuttaa.
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei asiakastunnistetta", sarkaimella eli tabulaattorilla siirtyminen kentästä toiseen ei enää onnistu.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki tulee näkyviin vasta kun linkki aktivoidaan hiirellä.
 • Usean aineiston lähettäminen samanaikaisesti latauspalvelussa epäonnistuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Tulonsaajan toimipaikan osoitteessa annettu postinumero näkyy esikatselussa virheellisesti myös postilokeron numerona.
 • Jos valitsee "Näytä tarkemmat maksajan tiedot", edustajan tiedot muuttuvat virheellisesti pakollisiksi.
 • Jos antaa palkkatietoilmoituksen yrityksen puolesta, Maksajan tyyppi -kohdassa on ylimääräinen valintaruutu, jossa ei ole tekstiä.
 • Jos antaa maksajan aliorganisaation tiedot ja myöhemmin palaa poistamaan ne, tiedot muuttuvat virheellisesti pakollisiksi.
 • Jos tulonsaaja katselee annettua palkkatietoilmoitusta, johon tulonsaajan nimi on esitäytetty, tulonsaajan henkilötunnus on virheellisesti piilotettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Etuustiedon tuottajalle näytetään Maksajan aliorganisaation tyyppi -kohdassa kaikki vaihtoehdot, vaikka pitäisi näkyä vain Maksajan oma koodisto.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.
 • Kun hakuehtoja muokataan, Maksetut suoritukset -hakuehdosta katoavat ajoittain Etuustietoilmoituksen tulolaji- ja Tulolajin lisätieto -valinnat.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuden muuttaminen ei onnistu, jos alkupäiväksi muuttaa tulevaisuudessa olevan päivän.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Ulkomaisella yritystunnuksella lähetetyssä aineistossa näytetään tunnisteen tyyppinä Y-tunnus kohdassa "Aineiston tarkemmat tiedot", vaikka tyyppi on Ulkomainen yritystunnus.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä ei löydy aineistotilauksen omistajaa, palautetaan virheellisesti virhekoodi GEN0010. Kuvaavampi virhekoodi olisi IDV0040.
 • Aineistotilaus 302 ei onnistu, jos antaa poimintaehdoksi 24 Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Jos käyttäjä yrittää tilata latauspalvelun kautta raportin, jota ei ole tilattavien raporttien valikoimassa, järjestelmä antaa virheellisen virheilmoituksen.
 • Tilattu raportti 620 ei todennäköisesti muodostu lainkaan, jos siinä on yli 800 000 ilmoitusta.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Jos lähettää useamman korvaavan palkkatietoilmoituksen sisältävän aineiston ja ilmoituksissa on sama tulorekisterin ilmoitusviite mutta eri maksajan ilmoitusviite, aineisto päätyy aineistotason virheeseen, vaikka kyseessä on ilmoitustason virhe.

Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos lähettää useamman korvaavan työnantajan erillisilmoituksen sisältävän aineiston ja ilmoituksissa on sama tulorekisterin ilmoitusviite mutta eri maksajan ilmoitusviite, aineisto hylätään käsittelyssä ja virheestä palautuu useita virhekoodeja.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos sähköisen asiointipalvelun asiointikielen vaihtaa sen jälkeen, kun on täyttänyt edustajan tunnisteen tiedot, tunnisteen tyypiksi muuttuu "Ei valintaa". Annettu henkilötunnus ei kuitenkaan muutu.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle ""Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste"" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistotilauksen voi tehdä ilman tietoryhmää Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList), vaikka se olisi tilauksessa pakollinen. Aineisto ei kuitenkaan muodostu.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Tietojen toimittaminen

 • Jos palkkatietoaineistossa on sellaisia aineistotason virheitä, joiden vuoksi aineisto hylätään vastaanotossa, muodostuvasta käsittelypalautteesta puuttuu tietoja.

Tietojen vastaanotto

 • Jos aineiston omistajaksi on annettu tunniste, joka ei vastaa maksajan tunnisteita, palautetaan virheellisesti virhekoodi GEN0010. Kuvaavampi virhekoodi olisi GEDD0060.