Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 24.1.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

 • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
 • tiedon jakelu tiedon käyttäjille
 • raportit ja aineistotilaukset
 • viestitoiminnallisuus.

Tämä julkaisu ei sisällä uusia toiminnallisuuksia sidosryhmätestaukseen.

Korjatut virheet

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhe, jossa viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty etuustietoilmoitus jäi virheellisesti Käsittelyssä-tilaan, jos sijaissaajana oli ulkomainen tunniste.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetyssä etuustietoilmoituksessa on annettu virheellinen aineiston omistajan henkilötunnus.
 • Korjattu tilanne, jossa palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto jäi Käsittelyssä-tilaan, jos aineistolle ei ollut annettu Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds) -tietoryhmää.
 • Korjattu tilanne, jossa viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty useita korvaavia etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto ei tallentunut kantaan.

Tunnetut puutteet

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019, jos tulolajille annetaan negatiivinen summa.
 • Etuustietoilmoituksen mitätöinnistä lähetettävä palautesanoma ohjautuu väärään kansioon SFTP-kanavassa (sidosryhmän havainto HI1232393).
 • Tiedot näkyvät väärissä sarakkeissa sähköisen asiointipalvelun Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty korvaava ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka maksupäivää, tulonsaajaa tai ansaintakautta on muutettu. Tässä tapauksessa pitäisi näyttää virheilmoitus.
 • Käsittelypalaute jää joissain tapauksissa muodostumatta aineistoille, jotka lähetetään SFTP-kanavan kautta.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetyssä etuustietoilmoituksessa on annettu suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, joka on yli kymmenen vuotta kuluvaa päivää aikaisemmin tai myöhemmin, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähettää mitätöintiaineiston, jossa aineiston omistajan tiedot eivät ole samat kuin mitätöitävän aineiston maksajan tiedot, virheilmoitus näytetään kolmeen kertaan.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa yrittää mitätöidä jo mitätöidyn aineiston uudelleen, virheilmoitus näytetään kolmeen kertaan.