Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 20.8.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoituksen ja etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston voi mitätöidä sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Annettua etuustietoilmoitusta voi korjata ja sen voi ottaa uuden ilmoituksen pohjaksi.

Raportit

 • Etuudet: Raporttiin "Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto" (610, 611) on lisätty etuustiedot. Raportilla näytetään yhteenvetotietoja maksajan toimittamilla ilmoituksilla havaituista virheistä. Nyt myös etuustietoilmoitusten virheet sisältyvät raporttiin.
 • Etuudet: Raporttiin "Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto" (700, 701) on lisätty etuustiedot. Raportilla näytetään yhteenvetotietoja tiedon käyttäjälle poimituista aineistoista ja niiden sisältämistä ilmoituksista.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Lisätty uusi tieto "Ilmoitusversion vastaanottohetki", joka voidaan jakaa tiedon käyttäjille ilmoituksen mukana.
 • Lisätty tulolajille 336 Työkorvaus mahdollisuus ilmoittaa oletuksesta poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi.
 • Lisätty ilmoituksista jaettaviin tietoihin tiedot aineiston muodostajasta, omistajasta ja lähettäjästä.
 • Lisätty uusi tulolaji 239 Vastikevapaan korvaus.
 • Lisätty tulolajille 216 Muu maksettu lisä mahdollisuus ilmoittaa oletuksesta poikkeava vakuuttamistiedon tyyppi.
 • Lisätty uusi tulolaji 238 Muu säännöllinen lisä.
 • Lisätty uusi maksajan tyyppi 10 Kotitalouksien työnantajarinki.
 • Muutettu maksajan tyypin 8 selite "Erityisjärjestö" muotoon "Kansainvälinen erityisjärjestö".
 • Lisätty uusi tulolaji 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti.
 • Lisätty uusi vapaaehtoinen tieto "Korvaushakemuksen lisätiedot" palkalliselle poissaolojaksolle.
 • Estetty tietojen "Perusteeton etu" ja "Takaisinperintä" antaminen tietyille tulolajeille. Nämä tulolajit on kuvattu dokumentissa Palkat – Koodistot – Tulolajit 2021.
 • Muutettu sosiaalivakuutusmaksujen ohjaussääntöjä tulolajissa 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka).

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos huoltaja yrittää asioida yli 15-vuotiaan lapsen puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Korjattu virhetilanne, jossa tulolajille ei pystynyt virheellisesti antamaan Ansaintakausi-tietoa.
 • Korjattu virhetilanne, jossa tulolajille pystyi virheellisesti antamaan samanaikaisesti useamman kuin yhden seuraavista lisätiedoista: Perusteeton etu, Takaisinperintä, Regressi ja Oma-aloitteinen palautus.
 • Korjattu Esikatselu-sivua siten, että järjestelmä ei anna enää virheilmoitusta, jos vähennyksen tiedoissa antaa sijaissaajan tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta" ja jättää muun nimen, syntymäajan ja sukupuolen ilmoittamatta. Muu nimi, syntymäaika ja sukupuoli eivät ole pakollisia tietoja, jos tunnisteen tyyppi on "Ei tunnistetta". Vastaava virhe toistui myös Web Service -rajapinnassa.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos antaa virheellisesti tiedon Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste. Tiedon voi antaa vain, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen ja tieto on sallittu tulolajille.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa korjataan virheellisesti annettu Etuuden veronalaisuus -tieto. Nyt virheilmoitus häviää, jos tiedon korjaa.
 • Lisätty etuustietoilmoituksen täyttökenttiin puuttuvia validointeja ja disablointeja.
 • Korjattu mitätöintiä siten, että alkuperäisen aineiston mitätöinti mitätöi myös aineiston sisältämän ilmoituksen, jota on korjattu.
 • Korjattu virhetilanne, jossa etuustietoilmoituksen lähetys onnistui, vaikka rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan osoitteesta puuttui pakollinen maakoodi.
 • Korjattu validointia siten, että tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kentän yhteydessä näytetään ilmoitus tiedon pakollisuudesta, jos tulonsaajan tunnisteen tyyppi on jokin muu kuin Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos antaa tulonsaajalle, vakuutuksenottajalle tai sijaissaajalle useamman tunnisteen, joista yksi on "Ei tunnistetta".
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään jos antaa tulolajille ohjaussääntöjen vastaisesti Etuuden veronalaisuus -tiedon.
 • Korjattu validointia siten, että Etuuden veronalaisuus -tiedon yhteydessä näytetään ilmoitus tiedon pakollisuudesta, jos tieto on pakollinen tulolajille.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Korjattu osittain hyväksytyn aineiston tilaksi "Osittain hylätty". Aikaisemmin tila oli virheellisesti "Tallennettu tulorekisteriin".

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Korjattu etuustietoilmoitusten mitätöintiaineiston lähettäminen palveluntarjoajana organisaation puolesta.

Aineistotilaukset

 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen poimintaa siten, että aineistoon poimitaan sama ilmoitus vain kerran, jos sama ilmoitusviite on annettu useampaan kertaan poimintaehtona.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 317 virhe, jonka vuoksi tilaukseen pystyi antamaan virheellisesti yli 20 ansaintakauden tai maksupäivän aikaväliä.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 318 poimintaa siten, että poimintaehdoksi annettu viite poimitaan vain kerran.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 408 poimintaa siten, että aineistoon poimitaan kaikki ilmoitukset, joilla on ilmoitettu poimintaehdoksi annettu tulolaji.
 • Korjattu aineistotilauksen 407 poimintaa siten, että jos poimintaehdoksi on annettu sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoitteen lisäksi jaetaan tieto siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Lisäksi voi testata etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

  - osa raporteista
  - aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoitukselta puuttuvat infopainikkeet ja osa toimintaohjeista.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-kentän ensimmäisenä vaihtoehtona on virheellisesti "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Järjestelmä antaa puutteellisen virheilmoituksen, jos vakuutuksenottajan tunnisteiksi antaa useita suomalaisia henkilötunnuksia, joissa syntymäaika on eri.
 • Sijaissaajan nimitiedot eivät rivity esikatselussa oikein.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Korvaavassa ilmoituksessa uudelle tulolajille ei voi antaa ansaintakautta tai alkuperäistä ansaintakautta. Tietojen kohdalla näkyy teksti "Ei annettu" eikä kenttää voi täyttää.
 • Vakuutuksenottajan tunnistetiedot puuttuvat ilmoitukselta, jos tietoja ei ole annettu ilmoituksella, jota korjataan tai käytetään pohjana. Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin kohdalla näkyy teksti "Tulolajin tiedoissa on puutteita." Lisäksi tulolajin muokkaustilassa Vakuutuksen tiedot -kohdan Sukunimi-, Etunimi- ja Muu nimi -kentät on merkitty virheellisesti pakollisiksi.

  Väliaikaisratkaisu: Valitsemalla Vakuutuksenottajan perustiedot -kohdassa "Lisää tunniste" ilmoitukseen lisätään puuttuvat kentät tyhjinä, jolloin myös tietojen pakollisuudesta ja puutteista kertovat ilmoitukset poistuvat. Tällöin voidaan ajatella Vakuutuksen tiedot -osion tietojen olevan koskemattomia.

 • Sijaissaajan tunnistetiedot puuttuvat ilmoitukselta, jos tietoja ei ole annettu ilmoituksella, jota korjataan tai käytetään pohjana.
  Maksetut suoritukset -sivulla vähennyksen kohdalla näkyy teksti "Vähennyksen tiedoissa on puutteita." Lisäksi vähennyksen muokkaustilassa sijaissaajan Sukunimi-, Etunimi- ja Muu nimi -kentät on merkitty virheellisesti pakollisiksi.

  Väliaikaisratkaisu (TOIMII VAIN POHJANA KÄYTETTÄESSÄ): Valitsemalla Sijaissaaja-kohdassa "Lisää tunniste" ilmoitukseen lisätään puuttuvat kentät tyhjinä, jolloin myös tietojen pakollisuudesta ja puutteista kertovat ilmoitukset poistuvat. Tällöin voidaan ajatella sijaissaajan tietojen olevan koskemattomia.

  Ilmoitusta korjattaessa väliaikaisratkaisua ei ole, koska Sijaissaajan tunnisteet -tietoryhmää koskee käsittelysääntö: "Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa." Näin ollen korvaavassa ilmoituksessa ei ole "Lisää tunniste" -painiketta.
 • Jos käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana, käyttäjä pystyy virheellisesti muokkaamaan sellaisia maksajan tunnistetietoja, jotka järjestelmän pitäisi esitäyttää.
 • Jos uuden ilmoituksen pohjana käytetään sellaista ilmoitusta, jolla on annettu tieto Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi , tuodaan kyseinen tieto virheellisesti myös uudelle ilmoitukselle. Tiedon saa ilmoittaa vain korvaavalla ilmoituksella.
 • Jos käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana, lomakesivun murupolussa näkyy kooditekstiä.
 • Jos annettua ilmoitusta korjataan tai käytetään uuden pohjana sellaista ilmoitusta, jolla ei ole annettu maksajan aliorganisaation tietoja, nämä kentät puuttuvat ilmoitukselta. Kentät voi kuitenkin lisätä valitsemalla "Lisää aliorganisaatio".
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -otsikko näkyy kooditekstinä.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus "Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Maksaja-sivun kohdassa Maksajan aliorganisaatio näkyy virheellisesti Lisää uusi aliorganisaatio -painike.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Tulonsaaja-sivulla olevassa kohdassa "Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tiedot" voi virheellisesti valita kohdan "Tulosta tehdään ennakonpidätys", vaikka ei olisi valinnut "Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen".
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Euromääräkenttiin täytetty tasaluku tai yhden desimaalin tarkkuudella oleva luku näytetään väärässä muodossa, kun kentästä poistutaan. Luvut pitäisi näyttää kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio ei muutu pakolliseksi, vaikka tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muutu pakollisiksi, vaikka valitsee tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Vakuutuksenottajan tiedoissa näytetään tunnisteen puuttuvasta maakoodista väärä virheilmoitus "Maan nimi on pakollinen".

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Etuudet: Latauspalvelussa tilattu raportti 614 ei muodostu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ilmoitus- ja aineistoviitteestä puuttuvat väliviivat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.

Sähköinen asiointipalvelu - Lähetetyt aineistot

 • Uudella Lähetetyt aineistot -sivulla Aikaväli-hakuehdon tiedoissa ei ole virheellisesti esivalittu aikaväliä.

Sähköinen asiointipalvelu - Yrityksen tulotiedot

 • Etuudet: Etuustietoilmoitukset-rivin valinta hakutuloksissa johtaa virheeseen.

Rajapintapalvelut - Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.

Raportit

 • Etuudet: Etuustietojen ilmoittaja ei näe tilattua raporttia 610. Raporttitiedoston sijaan poiminnan tilana näytetään "Ei poimittu".