Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 16.11.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi työnantajan erillisilmoitusta ei voinut antaa vuodelle 2021.

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Korjattu raportin 620 tilaus. Raportin voi tilata valtuudella Palkkatietojen ilmoittaminen tai Etuustietojen ilmoittaminen.
 • Korjattu raporttien 700 ja 702 tilaus.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Jos antaa hakuehdoksi tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.
 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Jos yhteyshenkilölle ei anna Vastuualue-tietoa, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.
 • Järjestelmä antaa virheellisestä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedosta virheilmoituksen kolme kertaa.
 • Järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus" tilanteessa, jossa tieto ei ole sallittu.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus", vaikka palvelussuhteen tyyppiä ei ole annettu.
 • Ilmoituksella voi virheellisesti antaa Kelan korvaushakemustiedot, jos tulonsaajan palkkauksen muodoksi on ilmoitettu urakkapalkka.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoitukselta puuttuu osa infopainikkeista ja toimintaohjeista.
 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella. Skeemamuutos ei ole enää vuoden 2020 aikana mahdollinen.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Maksaja-sivun kohdassa Maksajan aliorganisaatio näkyy virheellisesti Lisää uusi aliorganisaatio -painike.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muutu pakollisiksi, vaikka valitsee tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-kentän ensimmäisenä vaihtoehtona on virheellisesti "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa. Täyttökenttää ei kuitenkaan virheellisesti ole estetty.
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimitiedot eivät rivity esikatselussa oikein.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio ei muutu pakolliseksi, vaikka tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -otsikko näkyy kooditekstinä.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Korvaavalla ilmoituksella voi virheellisesti täyttää tulolajin Takaisinmaksun lisätiedot -kohdan tietoja, vaikka alkuperäisellä ilmoituksella tulolajille ei ole annettu alkuperäistä ansaintakautta.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näkyy Tulonsaajalle maksetut suoritukset -osiossa tarpeeton otsikko "Tulolajin lisätiedot" ja sen alla "Ei annettu", jos ilmoituksella ei ole annettu mitään seuraavista tiedoista: Kertakorvaus, Perusteeton etu, Takaisinperintä, Oma-aloitteinen palautus, Viivästyskorotus, Regressi, Maksun oikaisu tai Ei vaikutusta verotukseen. Tekstiä ei pitäisi näyttää, jos tulolajille ei ole annettu mainittuja tulolajin lisätietoja.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisen asiointipalvelun uudella aineistotilauslomakkeella voi tilata maksajan ja tiedon käyttäjän aineistoja ja raportteja kertatilauksina. Tiedon käyttäjän eräiden aineistojen tilauksessa saattaa kuitenkin ilmetä puutteita. Yksityishenkilö ja yksityishenkilön puolesta asioiva ei voi vielä tehdä tilauksia Aineiston 312 tilaaminen ei onnistu aineistotilauslomakkeen kautta.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilaus 312 jää Poiminnassa-tilaan eikä poiminta onnistu.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselusta puuttuu Poistu-painike, ja Tilaajan viite -teksti näkyy virheellisesti kaksi kertaa.
 • Jos organisaation tilausten tekemistä on rajoitettu aliorganisaation tunnisteella, raportin 600 tilaus ei onnistu.
 • Jos aineistotilaukseen 305 on antanut vapaaehtoisen poimintaehdon Eläkevakuutuslaki, sitä ei voi myöhemmin poistaa, vaan tieto muuttuu pakolliseksi.
 • Tilauksen Poimittu-tietona näytetään virheellisesti muutosten poimintavälin loppupäivä ja kellonaika Tehdyt tilaukset -sivulla.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta, jos tilaukselle antaa virheellisesti saman viitteen kuin aiemmassa tilauksessa. Tilausta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Muutosten poimintavälin pakollisuutta koskeva tarkistus puuttuu tai toimii väärin.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä eivät aina näy esikatselussa.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Etuustietoilmoituksen mitätöintiaineiston (107) lähetys onnistuu, vaikka aineistossa ei ole annettu tietoa "Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus" (FaultyControl). Puutteellinen mitätöintiaineisto pitäisi hylätä vastaanotossa.
 • Uuden aineistotilauslomakkeen täyttökentissä on virheellisesti punainen reunus.
 • Uuden aineistotilauslomakkeen Lähetä-painike pysyy virheellisesti aktiivisena tilauksen lähettämisen jälkeen, jolloin tilauksen voi lähettää uudelleen.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Etuudet: Aineiston tiedoista puuttuu otsikko "Etuustietoaineisto".

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.
 • Jos tehdyn haun hakuehtoja muokkaa Muokkaa hakua -painikkeella, Vakuuttaminen ja työeläke -hakuehdosta häviää Työtapaturmavakuutus-tieto.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Haku ei tuota tuloksia, kun haetaan mitätöityä ilmoitusta aineistoviitteellä.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset (uusi hakunäkymä)

 • Etuustiedon tuottajalle näkyy tarpeeton väliotsikko "Palkkatiedot" Hakutulokset-sivulla.
 • Jos hakutuloksista porautuu tulonsaajiin ja valitsee tulonsaajan, jolla ei ole asiakastunnistetta, ilmoitusten luettelossa näytetään kaikkien sellaisten tulonsaajien ilmoitukset, joilla ei ole tunnistetta.
 • Jos hakutuloksista porautuu ilmoituksiin ja valitsee Korjaa tai Käytä pohjana, mutta poistuu ilmoitukselta tekemättä muutoksia, käyttäjä palaa virheellisesti ilmoitukseen eikä hakutuloksiin.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Kun haetaan ilmoituksia, joissa on poissaolotietoja, poissaolotietoihin porautuminen johtaa toisinaan virheeseen.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakutuloksista porautuu Suorituksen maksajat -rivin kautta sijaismaksajiin, ilmoitusluettelossa näytetään virheellisesti myös aliorganisaation tunnisteella annetut ilmoitukset, joilla ei ole ilmoitettu sijaismaksajaa.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Jos ottaa annetun ilmoituksen pohjaksi uudelle ilmoitukselle, näytetään uudella ilmoituksella virheellisesti aiemmassa ilmoituksessa annetut tiedot Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa ja Työskentelyjaksot ulkomailla.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.
 • Etuudet: Hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä tieto.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjällä olisi oikeus nähdä tieto.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Etuudet: Hakutulosten yhteenvedosta puuttuu rivi Tulonsaajat.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Haku ilman tulonsaajan tunnistetta päätyy ajoittain virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Kun työtapaturmavakuutuksesta annetaan tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus" mutta jätetään tähän liittyvät muut kentät tyhjiksi, järjestelmä ei ilmoita tunnisteen ja maakoodin pakollisuudesta.

Aineistotilaukset

 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.
 • Etuudet: Aineistotilauksen 409 poiminta päätyy satunnaisesti virheeseen.
 • Viikkoaikataulun mukaisesti ajoitetun jatkuvan aineistotilauksen poiminta ei pääty, kun tilaus päättyy.

Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Raportointi

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Maksajan aliorganisaatio -tiedon kentät näytetään ilmoituksilla Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus virheellisesti myös silloin, kun maksajana on yksityishenkilö.

Rajapintapalvelut

 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • "Etuudet: Viivästetyssä WS-rajapinnassa lähetettyihin aineistotilauksiin 317 ja 319 voi antaa virheellisesti yli 20 Tulolaji-poimintaehtoa.

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Etuudet: Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle ""Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste"" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn etuustietoaineistoon voi virheellisesti antaa etuuden maksajan tunnisteen tyypiksi BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.