Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 9.12.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Tiedon käyttäjän Tietojen haku -sivusta on julkaistu uusi näkymä, jossa hakutyökalua on uudistettu. Tietoja voi hakea joko hakuehdoilla tai viitteellä. Myös vanha Tietojen haku -sivu on vielä käytössä sidosryhmätestausympäristössä.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Aineistojen kertatilauksissa on muutettu muutosten poimintavälin pakollisuutta ja eri aikavälien rajauksia. Jos kertatilaukselle ei anneta muutosten poimintaväliä, pitää antaa jokin muu aikaväli.
 • Aineistotilaus 314 "Palkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" on toteutettu. Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulorekisterin ilmoitusviite on jokin tilauksella annetuista
  ilmoitusviitteistä.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty kolme uutta tulolajia, joilla ilmoitetaan polkupyöräetu: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus, 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ja 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusi tulolaji: 365 Ehdollinen osakepalkkio.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto Palkanmaksukauden aikaväli.
 • Lisätty uusi aineiston tyyppi 950 Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Jos poimintaehto annetaan, aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa suorituksen maksaja ei ole sijaismaksaja. Jos halutaan poimia aineistoon myös ne ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja, poimintaehtoa ei anneta lainkaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Tulorekisteriotteen tilausta varten on julkaistu uusi sivu. Raportin voi tilata tulonsaajana toimiva yksityishenkilö tai yritys. Raportissa on yhteismäärät tulonsaajalle vuoden aikana maksetuista suorituksista.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Käsittelysääntö "Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa" on lisätty seuraaville tulolajin lisätiedoille: Takaisinperintä,
  Oma-aloitteinen palautus ja Viivästyskorotus."

Sähköinen asiointipalvelu

 • Etuustietoilmoitukseen ja aineistotilauslomakkeelle on lisätty toiminto, joka ilmoittaa lomakkeen eri sivujen tilan (esimerkiksi onko sivulla virheitä tai puutteita).

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Korjattu luettelon sivujen numerointi Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Etuudet: Lisätty aineiston tiedoista puuttunut otsikko "Etuustietoaineisto".

Tietojen jakelu

 • Korjattu Palvelupyynnön 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" jakelua kuntien rajapintaprofiileilla.
 • Korjattu jatkuvan aineistotilauksen 316 poiminta, kun tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa hakuehdoksi antaa tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste.
 • Poistettu ylimääräiset reunukset sivuilta Annetut ilmoitukset, Tehdyt tilaukset sekä Tekninen rajapinta ja varmenteet.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa yhteyshenkilölle ei anneta Vastuualue-tietoa.
 • Poistettu ylimääräiset virheilmoitukset tilanteessa, jossa on annettu virheellinen Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tieto.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavalle ilmoitukselle ei pystynyt WS-rajapinnassa lisäämään uutta vähennystä, jossa oli sijaissaajan tiedot.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Etuudet: Korjattu virhe, jonka vuoksi aineistosta 409 jäi satunnaisesti ilmoituksia poimimatta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Lisätty tulonsaajan nimen lähde (VTJ) hakutuloksiin.
 • Etuudet: Korjattu Regressin lisätiedot -kohta näkymään etuustietoilmoituksen katselunäkymässä, jos tieto on annettu.
 • Etuudet: Korjattu yhteyshenkilön puhelinnumero näkymään hakutuloksissa, jos tiedon käyttäjän roolilla on oikeus nähdä tieto.

Aineistotilaukset

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi aineistotilauksen 409 poiminta päätyi satunnaisesti virheeseen.
 • Etuudet: Korjattu tilanne, jossa etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytettiin tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ollut ilmoituksella annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Korjattu etuustietoilmoituksen katselunäkymää niin, että otsikkona näytetään Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste kooditekstin sijaan.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavalle ilmoitukselle ei pystynyt verkkolomakkeella lisäämään uutta vähennystä, jossa oli sijaissaajan tiedot.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavalla ilmoituksella pystyi täyttämään tulolajin Takaisinmaksun lisätiedot -kohdan tietoja, vaikka alkuperäisellä ilmoituksella tulolajille ei ollut annettu alkuperäistä ansaintakautta.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muuttuneet pakollisiksi, vaikka valitsi tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Ansaintakausi-tiedon täyttökenttää ei ollut estetty tilanteessa, jossa tietoa ei saa antaa. Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Takaisinperintä, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Ansaintakausi-tiedon täyttökenttää ei ollut estetty tilanteessa, jossa tietoa ei saa antaa. Jos Maksetut suoritukset -sivulla tulolajille on annettu lisätieto Oma-aloitteinen palautus, tulolajille ei saa antaa Ansaintakausi-tietoa.
 • Korjattu tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio muuttumaan pakolliseksi, jos tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Poistettu Lisää uusi aliorganisaatio -painike, joka näkyi virheellisesti Maksaja-sivulla kohdassa Maksajan aliorganisaatio.
 • Poistettu etuustietoilmoituksen katselunäkymän Tulonsaajalle maksetut suoritukset -osiossa näkynyt tarpeeton otsikko "Tulolajin lisätiedot" ja sen alla "Ei annettu", jos ilmoituksella ei ole annettu mitään seuraavista tiedoista:
  Kertakorvaus, Perusteeton etu, Takaisinperintä, Oma-aloitteinen palautus, Viivästyskorotus, Regressi, Maksun oikaisu tai Ei vaikutusta verotukseen. "

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Korjattu raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuuden tarkistus.
 • Korjattu aineiston 306 tilaus uudella aineistotilauslomakkeella.
 • Korjattu muutosten poimintavälin pakollisuuden tarkistus.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa tilaajan viitteeksi annetaan aikaisemmalla tilauksella käytetty viite.
 • Korjattu raportin 600 tilaus, kun tilausten tekemistä on rajoitettu aliorganisaation tunnisteella.
 • Korjattu raportin 600 tilaus, kun poimintaehdoksi on annettu pitkä aikaväli (enintään 24 kuukautta, esim. 8.1.2019–7.1.2021).
 • Korjattu aineiston 312 tilaaminen uudella aineistotilauslomakkeella.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, ettei Lähetä-painike enää jää aktiiviseksi tilauksen lähettämisen jälkeen.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että vapaaehtoisen poimintaehdon Eläkevakuutuslaki voi poistaa aineistotilauksesta 305.
 • Korjattu raportin 615 poiminta, kun tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että aineistoja voi tilata yksityishenkilönä ja yksityishenkilön puolesta.

Raportit

 • Etuudet: Korjattu raportin 620 muoto pdf-tiedostosta csv-tiedostoksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Korjattu tieto "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi" näkymään etuustietoilmoituksen katselunäkymässä, jos tieto on annettu.
 • Etuudet: Korjattu euromerkki ja senttien viimeinen nolla näkymään vähennysten määrässä etuustietoilmoituksen katselunäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tunnisteen ja maakoodin pakollisuus, kun työtapaturmavakuutuksesta annetaan tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus" mutta jätetään tähän liittyvät muut kentät tyhjiksi.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Aineiston sisältämien kohteiden lukumäärä on eri latauspalvelun sivulla ja Lähetetyt aineistot -sivulla.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.
 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuustietoilmoitukselta puuttuu osa infopainikkeista ja toimintaohjeista.
 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella. Skeemamuutos ei ole enää vuoden 2020 aikana mahdollinen.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Tulolajille annettavan Regressi verottomasta tulosta -kohdan Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta, jos annettu päivämäärä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilön Vastuualue-kentän ensimmäisenä vaihtoehtona on virheellisesti "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Sijaissaajan nimitiedot eivät rivity esikatselussa oikein.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitteeksi täyttää pelkän välilyönnin, Esikatselu-sivulta puuttuu virheilmoitus. Ilmoituksen voi lähettää, mutta lähetys johtaa virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -otsikko näkyy kooditekstinä.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus "Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä on virheellisesti pakollinen, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Maksetut suoritukset -sivulla ja ilmoituksen esikatselussa lisätyn tulolajin ja vähennyksen kohdalla tulolajin koodi näkyy kahteen kertaan, esimerkiksi muodossa "1001 1001 - Vanhempainraha".
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei tunnistetta", Maakoodi-kenttä disabloituu. Maakoodien valintalistan voi kuitenkin virheellisesti avata.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki tulee näkyviin vasta kun linkki aktivoidaan hiirellä.
 • Valitse lisää tiedostoja -painike erottuu huonosti taustastaan. Painike tulee näkyviin vasta kun se aktivoidaan hiirellä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus" tilanteessa, jossa tieto ei ole sallittu.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta, jos Kelan korvaushakemustiedoissa antaa maksutiedon tyypiksi "Kela, päivärahahakemus", vaikka palvelussuhteen tyyppiä ei ole annettu.
 • Ilmoituksella voi virheellisesti antaa Kelan korvaushakemustiedot, jos tulonsaajan palkkauksen muodoksi on ilmoitettu urakkapalkka.
 • Maksajan katuosoitteen muuttaminen postilokero-osoitteeksi ja postilokero-osoitteen muuttaminen katuosoitteeksi ei onnistu.
 • "Näytä tarkemmat maksajan tiedot" -valinta muuttaa edustajan tunnisteen pakolliseksi ja estää ilmoituksen lähettämisen.
 • Jos ilmoittaa tulonsaajan olevan palvelussuhteessa, palvelussuhteen voimassaolon alkupäivän pitäisi olla vapaaehtoinen, jos tiettyä työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai palkallista poissaoloa ei ole annettu. Nyt alkupäivä kuitenkin muuttuu virheellisesti pakolliseksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisen asiointipalvelun uudella aineistotilauslomakkeella voi tilata maksajan ja tiedon käyttäjän aineistoja ja raportteja kertatilauksina.
 • Raportin 610 tilaus ei aina onnistu aineistotilauslomakkeella, jos tilaaja on sekä palkkatiedon tuottaja että etuustiedon tuottaja. Raportin voi kuitenkin tilata rajapinnan tai latauspalvelun kautta.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä eivät aina näy esikatselussa.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Aineistotilauslomakkeen täyttökentissä on virheellisesti punainen reunus.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Palkat: Aineistotilauksen 300 tiedoissa on poimintaehtona muutosten poimintaväli, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilaukseen 310 voi virheellisesti antaa yli kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Raporttien 600 ja 610 tilauslomakkeelta puuttuu Maksajan aliorganisaatio -otsikko. Lisäksi kohdassa on ylimääräisiä otsikoita.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilauslomakkeelta puuttuu Tilaajan tyyppi -valinta. Tieto tarvitaan, jos tilaaja on sekä palkkatietojen että etuustietojen tuottaja ja tilaa raportin 610.
 • Palkat: Aineistotilauksen 312 poiminta epäonnistuu skeemavirheen vuoksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Uusi Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Etuudet: Kun hakuehtoja muokataan, Maksetut suoritukset -hakuehdosta katoavat ajoittain Etuustietoilmoituksen tulolaji- ja Tulolajin lisätieto -valinnat.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset (uusi)

 • Jos ilmoituksia hakee tulorekisterin aineistoviitteellä, hakutuloksissa ei näytetä mitätöityjä ilmoituksia.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike ei vie takaisin viitehakuun.
 • Kun etuustietoja haetaan ansaintakaudella, haku ei löydä takaisinperintäilmoitusta, vaikka alkuperäinen ansaintakausi sisältyy annetulle aikavälille.
 • Jos hakutuloksista porautuu ilmoituksiin ja valitsee Korjaa tai Käytä pohjana, mutta poistuu ilmoitukselta tekemättä muutoksia, käyttäjä palaa virheellisesti ilmoitukseen eikä hakutuloksiin.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Palkat: Kun haetaan ilmoituksia, joissa on poissaolotietoja, poissaolotietoihin porautuminen johtaa toisinaan virheeseen.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakuehdoksi on annettu tunnisteen maakoodi 99, maan nimi on kirjoitettava täsmälleen samoin kuin ilmoituksessa (esim. isot ja pienet kirjaimet), jotta ilmoitus löytyy haussa.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Jos ottaa annetun ilmoituksen pohjaksi uudelle ilmoitukselle, näytetään uudella ilmoituksella virheellisesti aiemmassa ilmoituksessa annetut tiedot Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa ja Työskentelyjaksot ulkomailla.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.
 • Korvaavalta ilmoitukselta puuttuu kohta "Sisältyykö ilmoitukseen oleskelujaksoja Suomessa?".
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat työskentelypaikkakunta ja oleskelujaksot työskentelyvaltiossa, vaikka tiedot on ilmoituksella annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa vanhalla Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjällä olisi oikeus nähdä tieto.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Haku ilman tulonsaajan tunnistetta päätyy virheeseen aikakatkaisun vuoksi.
 • Ilmoituksen tyyppi -hakuehdon vaihtoehdot eivät vastaa tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiilin määrittelyä.
 • Palkat: Tiedon käyttäjälle näytetään palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä Palvelussuhteessa-tieto, vaikka tiedon käyttäjän roolilla ei ole oikeutta nähdä tietoa.
 • Etuustietoilmoituksen katselunäkymällä ei näytetä Määrä-tietoa, jos määräksi on annettu "0".

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Aineistotilaukset

 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.
 • Etuudet: Aineistotilauksen 409 poiminta päätyy satunnaisesti virheeseen.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Palkat: Tulorekisteriotteelta puuttuvat palkkatiedot, jos maksajalle ei ole ilmoitettu tunnistetta.
 • Etuudet: Korjattu raportin 614 poiminta, kun poimintaehtona on aliorganisaation tunniste.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Maksajan aliorganisaatio -tiedon kentät näytetään ilmoituksilla Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus virheellisesti myös silloin, kun maksajana on yksityishenkilö.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Etuudet: Jos lähetetään etuustietoilmoitus, jossa tiedolle ""Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste"" on annettu koodiston vastainen arvo, palautetaan virheellisesti virhekoodi BEV0200. Kuvaavampi virhekoodi tilanteessa olisi BEV0470.
 • Etuudet: WS-rajapinnan kautta lähetettyyn etuustietoaineistoon voi virheellisesti antaa etuuden maksajan tunnisteen tyypiksi BenefitPayerIdType-koodiston vastaisia arvoja.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Etuudet: Viivästetyssä WS-rajapinnassa lähetettyihin aineistotilauksiin 317 ja 319 voi antaa virheellisesti yli 20 Tulolaji-poimintaehtoa.

Rajapintapalvelut

 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Palkat: Aineistotilaukseen 302 voi antaa virheellisesti yli 15 kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Palkat: Aineistotilaukseen 301 voi virheellisesti antaa yli 36 kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.