Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 9.7.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivusta on julkaistu uusi näkymä, jossa hakutyökalua on uudistettu. Aineistoja voi hakea joko hakuehdoilla tai viitteellä. Myös vanha Lähetetyt aineistot -sivu on vielä käytössä.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Verkkolomakkeisiin on lisätty etuustietoilmoitus, jolla voi ilmoittaa etuuksia ja eläkkeitä tulorekisteriin. Sähköisessä asiointipalvelussa voi nyt lähettää uuden etuustietoilmoituksen ja katsella annettua ilmoitusta.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Varmenteen teknisen yhteyshenkilön tietoja ja varmenteen kuvausta voi muokata sivulla Tekninen rajapinta ja varmenteet.

Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Etuuksien tulolajikoodistoon on lisätty tulolajit 1387-1401, 1404 ja 1407.

Raportit

 • Etuudet: Etuuden maksajille on julkaistu uusi raportti "Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto" (614, 615). Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien etuustietoilmoitusten summatietoja. Raportin voi tilata rajapinnan tai latauspalvelun kautta.
 • Etuudet: Tulonsaajan tulorekisteriotteeseen (500) on lisätty etuustiedot. Raportille lasketaan nyt summatietoja palkkatietoilmoitusten lisäksi myös etuustietoilmoituksista, joissa on ilmoitettu tuloja kyseiselle tulonsaajalle.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu kielivalintaa siten, että uloskirjautuessa tulorekisteri.fi-sivu avautuu samalla kielellä, jolla on asioinut.
 • Korjattu kielivalintaa siten, että valinta säilyy, vaikka selaimen päivittää.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu sijaismaksajan tunnisteen tyypin näkyminen palkkatietoilmoituksen esikatselussa.
 • Korjattu tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" näkymään vain silloin, kun maksajan tyypiksi on valittu "Ulkomainen työnantaja".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Korjattu tietojen haku tilanteessa, jossa hakuehtona on "Ei henkilötunnusta".

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 319 poiminta. Aineistoon poimitaan nyt kaikki ilmoitukset, joilla on annettu poimintaehtona oleva tulolaji. Aineistoon ei poimita enää myöskään ylimääräisiä tulolajeja

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin käyttäjä ei ole saanut valtuutta.
 • Palkat: Korjattu latauspalvelussa näytettävä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Palkat: Lisätty poissaolojen katselunäkymään poissaolon syy ja syykoodi.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tulolajien järjestys pysymään samana, kun ilmoitusta korjataan tai käytetään uuden ilmoituksen pohjana.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Korjattu Rahapalkka kuukaudessa -tiedon määrä näkymään esikatselussa kahden desimaalin tarkkuudella.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu edustajan tunnisteen esitystapa esikatselussa silloin, kun tunnisteen tyypiksi on valittu "Muu tunnus".

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Palkat: Korjattu raporttien tilausta siten, että maksajan raportin voi tilata myös yksityishenkilön puolesta.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu aineistotilauksen mitätöintiaineiston käsittelypalautteessa näytettävät tiedot.
 • Etuudet: Korjattu virhe, jonka vuoksi Web Service -rajapinnan kautta pystyi lähettämään etuustietoaineiston, vaikka maksajalle oli annettu kaksi Y-tunnusta.

Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Korjattu etuustietojen tuottamiseen liittyvä virhetilanne, jossa ilmoittaminen ei onnistunut, vaikka rajapintahakemuksella oli valittu "Etuustiedot, ilmoittaa etuuksia ja eläkkeitä toisen tahon puolesta".

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Lisätty puuttuvat ohjelinkit rajapinta- ja varmennehakemusten sivuille.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Lisäksi voi testata etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

  • etuustietoilmoituksen korjaaminen ja pohjaksi ottaminen sähköisessä asiointipalvelussa

  • osa raporteista

  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Kirjautuminen ei onnistu Katso-tunnisteella, jossa ei ole maakoodia.
 • Tietojen katselu Omat tulotiedot -sivulla ei onnistu, jos asioi yksityishenkilön puolesta.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Jatkuvan aineistotilauksen ensimmäisen poiminnan ajankohta on Tilauksen tiedot -sivulla kahden päivän päästä, vaikka tilaus pitäisi poimia samana päivänä.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Uudessa hakunäkymässä viitteen tyypin oletusvalinta näkyy väärin.
 • Palkat: Lähetetyt aineistot -sivun uudessa näkymässä aliorganisaation edustaja näkee virheellisesti pääorganisaation lähettämät mitätöintiaineistot.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten luettelosta puuttuu joitakin tietoja.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.
 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".
 • Etuudet: Sijaissaajan tiedot eivät näy tietyllä tiedon käyttäjän roolilla.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).
 • Palkat: Jos aineistotilauksessa on sallittua määrää enemmän poimintaehtoja, aineistotilaus hylätään virheellisesti vasta käsittelyssä. Aineistotilaus pitäisi hylätä jo vastaanotossa.
 • Jos 600-sarjan aineistotilaukseen antaa poimintaehdolle koodiston vastaisen arvon, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.
 • Etuudet: Aineistotilaus 315 Etuustietoilmoitukset - kaikki tulonsaajat ei muodostu tilaajan SFTP Out-hakemistoon.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän etuustietojen katselunäkymässä ruudunlukija lukee ilmoitukselta piilotettuja elementtejä.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen otsikkotasoissa on puutteita.

Raportit

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Etuudet: Raportin 614 tilaaminen ei onnistu latauspalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ilmoitus- ja aineistoviitteestä puuttuvat väliviivat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näy Regressin lisätiedot -kohtaa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä vähennysten määrässä ei näytetä euromerkkiä ja senttien viimeistä nollaa.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.
 • Palkat: Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksessa näkyy virheellisesti tieto maakoodista, vaikka tietoa ei ole annettu.
 • Palkat: Hakutulosluettelosta puuttuu mitätöidyn työnantajan erillisilmoituksen ilmoituspäivä.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • NT1-lomakkeelta NT2-lomakkeelle siirryttäessä työskentelyvaltio-kentän muokkaaminen aiheuttaa virheilmoituksen.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Latauspalvelussa lähetetyn osittain hyväksytyn aineiston tila on "Tallennettu tulorekisteriin", vaikka tilan pitäisi olla "Osittain hylätty".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Yrityksen tulotiedot

 • Etuudet: Etuustietoilmoitukset-rivin valinta hakutuloksissa johtaa virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.
 • Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle voi muokkaustilassa antaa liian pitkän nimen, koska validointi puuttuu.
 • Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle voi muokkaustilassa antaa väärän muotoisen sähköpostiosoitteen (ilman @-merkkiä), koska validointi puuttuu.
 • Varmenteelle voi muokkaustilassa antaa liian pitkän kuvauksen, koska validointi puuttuu.
 • Varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedoissa voi muokkaustilassa jättää pakollisen kentän tyhjäksi, koska validointi puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Tulolajille voi antaa tiedon Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen ja tieto sallittu tulolajille. Järjestelmä ei kuitenkaan anna virheilmoitusta, jos tiedon antaa virheellisesti.
 • Järjestelmä antaa virheellisen virheilmoituksen, jos takaisinperintää olevalle tulolajille antaa virheellisesti ansaintakauden.
 • Ilmoituksen yhteyshenkilö -kohdan valintaluettelossa ensimmäinen vaihtoehto on "Valitse", vaikka pitäisi olla "Ei valintaa".
 • Etuuden veronalaisuus -tiedon saa antaa vain tietyille tulolajeille. Jos tiedon antaa väärin, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Jos tiedon korjaa, virheilmoitus ei häviä, mutta korjatun ilmoituksen lähettäminen onnistuu.
 • Jos tulolajille antaa lisätiedon Takaisinperintä, ansaintakauden antaminen pitäisi olla estetty. Ansaintakauden kenttiä ei kuitenkaan ole estetty.
 • Jos tulolajille antaa lisätiedon Oma-aloitteinen palautus, ansaintakauden antaminen pitäisi olla estetty. Ansaintakauden kenttiä ei kuitenkaan ole estetty.
 • Väliotsikot ja alasvetovalikkojen valintatekstit eivät rivity mobiilinäkymässä.
 • Järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksin, jos vakuutuksenottajalle on annettu useita suomalaisia henkilötunnuksia, joiden syntymäajat eivät vastaa toisiaan.
 • Etuustietoilmoituksesta puuttuu toimintaohjeita ja ohjepainikkeita.
 • Sijaissaajan nimi asettuu ilmoituksen esikatselussa muun tekstin päälle, jos nimi on pitkä.
 • Jos sijaissaajan osoitekenttään täyttää pelkän välilyönnin, esikatselussa ei näytetä virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen johtaa kuitenkin virheeseen.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Poistu-painike puuttuu lomakkeen muilta sivuilta paitsi Yleistiedot-sivulta.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Maksaja-sivun kohdassa Maksajan aliorganisaatio näkyy virheellisesti Lisää uusi aliorganisaatio -painike.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Tulonsaaja-sivulla olevassa kohdassa "Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tiedot" voi virheellisesti valita kohdan "Tulosta tehdään ennakonpidätys", vaikka ei olisi valinnut "Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen".
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa saman tunnisteen maksajalle ja tulonsaajalle, järjestelmä ei anna virheilmoitusta. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan onnistu.
 • Jos on lisännyt Maksetut suoritukset -sivulla tulolajin ja sille vähennyksen, vähennystä koskeva Piilota tarkemmat tiedot -linkki jää avautuneen osion alkuun, vaikka sen pitäisi siirtyä osion loppuun.
 • Euromääräkenttiin täytetty tasaluku tai yhden desimaalin tarkkuudella oleva luku näytetään väärässä muodossa, kun kentästä poistutaan. Luvut pitäisi näyttää kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Jos tulolajille antaa ohjaussääntöjen vastaisesti miinusmerkkisen määrän, kentän reunus on virheellisesti vihreä.
 • Jos tulolajille antaa ohjaussääntöjen vastaisesti Etuuden veronalaisuus -tiedon, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Tulolajin tiedoissa vakuutuksenottajan osoite on virheellisesti merkitty pakolliseksi, vaikka vakuutuksenottajalle antaisi suomalaisen tunnisteen.
 • Jos tulolajin tiedoissa antaa Regressi verottomasta tulosta -kohdassa maksupäivän, joka on aikaisempi kuin ilmoitettu suorituksen maksupäivä, Maksupäivä-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Etuustietoilmoituksen täyttökentistä puuttuu validointeja ja disablointeja.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla.
 • Tulolajin tiedoissa oleva Takaisinmaksun lisätiedot -osio ei muutu pakolliseksi, vaikka tulolajille on annettu Takaisinperintä- tai Oma-aloitteinen palautus -tieto.
 • Samalle tulolajille voi antaa useamman lisätiedon, joita skeeman mukaan ei voi antaa samanaikaisesti.
 • Jos vähennyksen tiedoissa antaa sijaissaajan tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta" ja muun nimen, syntymäajan ja sukupuolen puuttumisesta annetaan virheellisesti virheilmoitus Esikatselu-sivulla. Vastaava virhe toistuu myös Web Service -rajapinnassa.
 • Jos maakoodiksi on annettu "99 - tuntematon", Maan nimi -kentän yhteydessä näytetään virheellinen virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajalle, vakuutuksenottajalle tai sijaissaajalle on antanut useamman tunnisteen, joista yksi on "Ei tunnistetta", järjestelmä ei anna virheilmoituksia.
 • Etuuden yksikkö -osion kentät tulolajin tiedoissa eivät muutu pakollisiksi, vaikka valitsee tulolajin, jolle etuuden yksikkö on pakollinen tieto.
 • Etuudet: Hakutulosluettelosta puuttuu etuustietoilmoitusten lukumäärä.
 • Jos tulolajille pakollista Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa ei ole annettu ja käyttäjä siirtyy ilmoituksessa toiselle sivulle ja sen jälkeen takaisin Maksetut suoritukset -sivulle, lisätyn tulolajin tiedoissa ei näy enää virheilmoitusta puuttuvista tiedoista.
 • Tulolajille annettavan Etuuden veronalaisuus -tiedon pakollisuutta koskeva virheilmoitus toimii puutteellisesti.
 • Vakuutuksenottajan tiedoissa näytetään tunnisteen puuttuvasta maakoodista väärä virheilmoitus "Maan nimi on pakollinen".

Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten mitätöintiaineiston lähettäminen epäonnistuu, jos asioi toisen organisaation puolesta palveluntarjoajana.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Omien tulotietojen katselu yksityishenkilönä tai yrityksen tai organisaation puolesta aiheuttaa virheilmoituksen.