Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 7.5.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset ja tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Etuudet: Hakutoiminnot tiedon tuottajalle ja tiedon käyttäjälle. Etuustietoilmoituksia on mahdollista hakea käyttöoikeuksien mukaisesti, ja hakutulosten yhteenvedossa on mukana etuustietoilmoitukset. Hakutuloksista pääsee katsomaan yksittäisten etuustietoilmoitusten tietoja.

Sähköinen asiointipalvelu - Lähetetyt aineistot

 • Etuudet: Lähetetyt aineistot -sivulta voi katsella aineistossa lähetettyjen etuustietoilmoitusten tietoja.
 • Palkat: Lähetetyt aineistot -sivulla näytetään aineiston yhteyshenkilöt.

Sähköinen asiointipalvelu – Rajapintahakemus

 • Etuudet: Teknisen rajapinnan hakemukseen on lisätty etuustiedon tuottamisen valinnat.
 • Voimassa olevien rajapinnan käyttöoikeuksien katselunäkymää on selkiytetty.

Rajapintapalvelut

 • Palkat: Jos SFTP-kanavan kautta lähettää aineistoja, joissa tiedostojen nimet eivät vastaa tulorekisterin nimeämisohjeita, aineisto hylätään ja käyttäjä saa käsittelypalautteen

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Palkat: Korjattu tietolähde näkymään oikein mitätöidyn ilmoituksen katselunäkymässä. Nyt tietolähde kertoo, missä kanavassa ilmoitus on mitätöity.
 • Palkat: Muutettu Tallennettu-tietona näkymään aika, jolloin palkkatietoilmoitus tai työnantajan erillisilmoitus on vastaanotettu tulorekisteriin.
 • Korjattu kielivalintaa siten, että selaimen linkissä oleva kielivalinta vie oikeankieliselle sivulle.
 • Palkat: Korjattu PL-tiedon asettelua ilmoituksen katselunäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Korjattu päivämäärien tarkistusta niin, ettei aikavälin loppupäivä voi olla ennen alkupäivää.
 • Palkat: Poistettu tieto kanavasta palkkatietoilmoituksen katselunäkymästä.
 • Palkat: Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, jos palkkatietoilmoituksella antaa Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen, mutta aliorganisaation tunniste puuttuu.
 • Palkat: Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, jos palkkatietoilmoituksella antaa Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen, mutta aliorganisaation tunniste puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Palkat: Poistettu Hae uutta varmennetta -painike Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivulta, jos organisaatio ei ole tehnyt teknisen rajapinnan hakemusta.

Sähköinen asiointipalvelu – Virheilmoitukset

 • Palkat: Korjattu virheilmoitus, joka näytetään Suomalainen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella.
 • Etuudet: Korjattu virhetilanne, jossa näytettiin yhtä aikaa virheilmoitus "Haku ei tuottanut tuloksia" ja hakutuloksia.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Korjattu tiedon käyttäjän uloskirjautuminen Valtuutukset-sivulta.
 • Korjattu Valtuutukset-sivun responsiivisuutta mobiilinäkymässä.
 • Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, kun käyttäjä yrittää muokata omia valtuutuksiaan.
 • Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, kun yrittää antaa valtuutukselle loppupäivän, joka on kaukana menneisyydessä.
 • Näytä päättyneet valtuudet -rastin ja Lähetä valtuutetulle henkilölle ilmoitus muutoksesta sähköpostitse -rastin voi lisätä välilyöntipainikkeella.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Korjattu porautuminen vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Palkat: Korjattu Ilmoituksen tiedot -osion responsiivisuutta mobiilinäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Etuudet: Korjattu varmenteen kuvaus -kenttää siten, että se hyväksyy merkeiksi myös kirjaimet ä, Ä, ö, Ö, å ja Å.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Korjattu Ilmoituksen tyyppi -hakuehtojen näkymistä tiedon käyttäjille.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Etuudet: Korjattu rajapintahakemuksen saavutettavuusongelma, jossa valintaruutuihin ei päässyt näppäimistöllä.

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Palkat: Korjattu raporttitilauksen poiminta-aika näkymään oikein Tehdyt tilaukset -sivulla Viimeisin poiminta -sarakkeessa.

Rajapintapalvelut

 • Etuudet: Korjattu mitätöinnin palautteen ohjautuminen oikeaan kansioon, kun käytetään SFTP-kanavaa.

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Korjattu koodiston arvot: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voinut olla aikaisempi kuin 1.1.2017, jos ilmoituksella annettiin Tunnisteen tyyppi (IdType) -koodiston arvo. Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voinut olla aikaisempi kuin 11.6.2018, jos ilmoituksella annettiin Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi (BenefitPayerSubOrgType) -koodiston arvo.
 • Palkat: Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa palkkatietoilmoituksella annetaan virheellinen tai puutteellisen poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä tai loppupäivä.
 • Etuudet: Korjattu tilanne, jossa järjestelmä palautti virheen, jos etuustietoilmoituksessa antoi tulolajille Ennakonpidätys (1266) määräksi negatiivisen summan ja antoi lisäksi Vähennykset-tietoryhmän.
 • Etuudet: Korjattu tilanne, jossa ilmoitus ei tallentunut tulorekisteriin, kun reaaliaikaisessa Web Service -kanavassa lähetti korvaavan etuustietoilmoituksen, jossa osalle ansaintakautta oli ilmoitettu Perusteeton etu -tieto.
 • Etuudet: Korjattu tilanne, jossa korvaava etuustietoilmoitus jäi lähetyksessä Käsittelyssä-tilaan, jos Ansaintakausi-tietoa oli muutettu.

Rajapintapalvelut - Tietojen jakelu

 • Etuudet: Korjattu virhetilanne, jossa aineistoihin 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia", 317 "Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia" ja 319 "Etuustietoilmoitukset – useita maksajia" poimittiin virheellisesti tulolajeja, joita ei ollut annettu poimintaehdoiksi.

Aineistotilaukset

 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 407 poimintaa siten, että kaikkien ilmoituksella annettujen tulolajien sijaan poimitaan vain poimintaehdoksi annetut tulolajit.
 • Palkat: Korjattu aineistotilauksen 312 toiminta viivästetyssä Web Service -rajapinnassa, kun tilauksessa on useita poimintaehtoja.

Raportit

 • Palkat: Poistettu ylimääräiset välilyönnit nimistä ja nollat päivämääristä raportissa 618.

Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Korjattu tilanne, jossa Kevan koodiston mukaisen palvelussuhteen päättymisen syyn ilmoittaminen johti virheeseen.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa.
 • Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:
  • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • raportit
  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Etuudet: Kun käyttäjä on valinnut yrityksen tai organisaation, jonka puolesta hän asioi, seuraavalta sivulta puuttuvat linkit keskeisimpiin toimintoihin. Käyttäjä voi kuitenkin liikkua valikon linkeistä.
 • Osa palkkojen toiminnoista, kuten palkkatietoilmoitusten haku, ei toimi EXT2-ympäristössä samoin kuin EXT1-ympäristössä.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Valtuutukset-sivun murupolussa on ylimääräinen Asetukset-linkki.
 • Lähetettyjen aineistojen luettelossa aineiston 103 viitteenä näytetään virheellisesti päätilausviite, vaikka pitäisi näyttää aineistoviite. Yksittäisen aineiston tiedoissa viite on kuitenkin oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Latauspalvelussa näytetään väärä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Tehdyt tilaukset -sivulla sarakkeessa Viimeisin poiminta ajanhetki näkyy väärin.
 • Palkat: Raportteja 600, 610 ja 618 ei voi tilata, jos asioi toisen yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu - Valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuttaminen ei onnistu, jos henkilölle on tulorekisterin asiakastietoihin merkitty henkilötunnuksen lisäksi jokin muu tunniste, esimerkiksi Y-tunnus.

Sähköinen asiointipalvelu - Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.
 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen esikatselussa Rahapalkka kuukaudessa -tiedon desimaalit eivät näy oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen esikatselussa edustajan tunnisteen jälkeen näytetään tyhjät sulkeet, jos maakoodi on annetulle tunnisteen tyypille pakollinen, mutta maakoodia ei ole annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Etuudet: Aineiston tiedoista puuttuu otsikko "Etuustietoaineisto".
 • Lähetettyjen aineistojen luettelossa aineiston 103 viitteenä näytetään virheellisesti päätilausviite, vaikka pitäisi näyttää aineistoviite. Yksittäisen aineiston tiedoissa viite on kuitenkin oikein.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Vain ulkomaisia työnantajia koskeva tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" ei tyhjene uutta palkkatietoilmoitusta annettaessa, vaikka maksajalta otetaan pois tieto ulkomainen työnantaja. Maksajan tyypin poistamisen jälkeen tulonsaajan lisätiedon ei pitäisi enää näkyä ilmoituksen esikatselussa.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksessa on ilmoitettu takaisinperintää, sitä ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana, sillä osa tiedoista ei siirry uuteen ilmoitukseen.
 • Palkat: Palkkatietoilmoituksessa järjestelmä ilmoittaa henkilötunnuksen olevan virheellinen, vaikka tunnusta ei ole vielä täytetty.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä lomaketyyppien NT2 ja työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista tiedot, näiden tietojen haku ei onnistu.
 • Etuudet: Hausta puuttuu suorituksen maksajan hakuehto, jos tiedon käyttäjällä on liikennevakuuttajan rooli.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtoina on suorituksen maksajan tunniste ja tulorekisterin ilmoitusviite ilman aikaväliä.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on jokin muu tulonsaajan tunniste kuin suomalainen henkilötunnus.
 • Etuudet: Jos hakuehtona on ansaintakausi, hakutuloksissa ei näytetä etuustietoilmoituksia, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä sekä palkkatiedot että etuustiedot.
 • Etuudet: Tulolajiin liittyvä vähennys on aseteltu väärin hakutuloksissa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Ansaintakausi-hakuehto rajaa hakutuloksia väärin.
 • Etuudet: Hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä tieto.
 • Palkat: Haku ei löydä palkkatietoilmoituksia, jos hakuehtona on tulonsaajan ulkomainen henkilötunnus.
 • Etuudet: Hakutulosten yhteenvedosta puuttuu rivi Tulonsaajat.
 • Etuudet: Kaikkia tiedon käyttäjän roolin mukaisia hakuehtoja ei näytetä.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten luettelosta puuttuu joitakin tietoja.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on "Ei yritystunnusta".
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on suorituksen maksajan tunniste ja ansaintakausi ja tiedon käyttäjällä on palkka- ja etuustietojen käyttäjän yhdistelmärooli.
 • Palkat: Haku ei onnistu, jos Ammattiluokitus-hakuehdon vaihtoehdoksi valitsee Kevan nimikkeistö.
 • Etuudet: Jos hakuehtona on regressi ja tiedon käyttäjällä on etuus- ja palkkatiedon käyttäjän yhdistelmärooli, haku löytää virheellisesti työnantajan erillisilmoituksen, joka vastaa muita hakuehtoja.
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Hakutuloksissa osa tiedoista puuttuu tai näkyy virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot ja yrityksen tulotiedot

 • Palkat: Haku ei löydä palkkatietoilmoituksia, joissa tietoja hakeva henkilö tai yritys on tulonsaajana.

Sähköinen asiointipalvelu – Rajapintahakemus

 • Teknisen rajapinnan hakemus käynnistää varmennetilauksen automaattisesti, vaikka näin ei pitäisi tapahtua.

Tietojen haku

 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".

Aineistotilaukset

 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Jos sama organisaatio on sekä tiedon tuottaja että tiedon käyttäjä, tiedon tuottajan nimenkirjoitusoikeudellinen voi lähettää tiedon käyttäjän aineistotilauksia latauspalvelussa. Aineistot eivät kuitenkaan välity tiedon tuottajalle.
 • Jos sama organisaatio on sekä tiedon tuottaja että tiedon käyttäjä, tiedon tuottajan nimenkirjoitusoikeudellinen voi lähettää tiedon käyttäjän aineistotilauksia latauspalvelussa. Aineistot eivät kuitenkaan välity tiedon tuottajalle.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Jos korvaavalla etuustietoilmoituksella liikaa maksettu ennakonpidätyksen palautus korjataan perusteettomaksi eduksi, ilmoitus hylätään.
 • Etuudet: Ansaintakausi-tietoa voi virheellisesti muuttaa korvaavalla ilmoituksella, jos ilmoituksella on annettu myös Alkuperäinen ansaintakausi -tieto.

Rajapintapalvelut - Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta ei onnistu.
 • Etuudet: Jos aineistotilauksen 316 poimintaehdoksi annetaan useita tulolajeja, aineistoon ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla kyseinen tulolaji on annettu.
 • Etuudet: Aineistotilaukseen 316 poimitaan virheellisesti tulolajeja, jos poimintaehdoksi on annettu useita tulonsaajia. Tulolajit pitäisi poimia tulonsaajakohtaisesti.
 • Etuudet: Aineistotilaukseen 317 poimitaan virheellisesti tulolajeja. Jos poimintaehdoksi annetaan vain tietty tulolaji, muita tulolajeja ei pitäisi poimia.

Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.

Raportit

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Jos käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin hänellä ei ole valtuuksia, järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen.

Tiedon käyttäjän aineistotilaukset

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.

Aineistotilaus

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).

Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.