Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 5.3.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

 • Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä etuustietojen jakelua rajapinnan kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.
 • Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:

  • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • raportit ja aineistotilaukset
  • sähköisen asiointipalvelun etuustietojen haku-toiminnallisuus.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Etuudet - Aineistojen jakelu

 • Aloitettu etuustietojen jakelu teknisen rajapinnan kautta:

  • Aineistotilauksen perusteella jaettavat aineistot (jakelukanava SFTP)
   315 Etuustietoilmoitukset - kaikki tulonsaajat
   316 Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia
   317 Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia
   318 Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä
   319 Etuustietoilmoitukset - useita maksajia

   Palvelupyynnön perusteella jaettavat aineistot (jakelukanava reaaliaikainen Web Service)
   407 Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja
   408 Etuustietoilmoitukset - yksi maksaja, yksi tulonsaaja
   409 Etuustietoilmoitukset - yksi ilmoitusviite

Skeemamuutokset

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmässä Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic) olevalle tiedolle Syntymäaika (BirthDate): Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
 • Lisätty uusi tieto tietoryhmään Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic): Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi (RetroactiveTransactionCode). Muutos vaikuttaa etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun.
 • Poistettu siirtymäaikaan liittyvä tietoryhmä Maksajan muut tiedot (PayerOther) ja siihen sisältyvät etuuden maksajan tyypit "Etuuden maksaja ei ilmoita regressiä" ja "Etuuden maksaja ei ilmoita perusteetonta etua".

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Siirretty tiedot oikeisiin sarakkeisiin sähköisen asiointipalvelun Lähetetyt aineistot -sivulla.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhetilanne, jossa etuustietoilmoituksen mitätöinnistä lähetettävä palautesanoma ohjautui väärään kansioon SFTP-kanavassa (sidosryhmän havainto HI1232393).
 • Korjattu virhetilanne, jossa virheilmoitus näytettiin kolmeen kertaan, kun viivästetyssä Web Service -kanavassa yritti mitätöidä jo mitätöidyn aineiston uudelleen. Nyt virheilmoitus näytetään vain kerran.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetyssä etuustietoilmoituksessa on annettu suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, joka on yli kymmenen vuotta kuluvaa päivää aikaisemmin tai myöhemmin.
 • Korjattu virhetilanne, jossa viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty useita korvaavia etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto jäi lähetyksen jälkeen Käsittelyssä-tilaan
 • Korjattu virhetilanne, jossa virheilmoitus näytettiin kolmeen kertaan, jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetti mitätöintiaineiston, jossa aineiston omistajan tiedot eivät ole samat kuin mitätöitävän aineiston maksajan tiedot. Nyt virheilmoitus näytetään vain kerran.
 • Korjattu virhetilanne, jossa viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty korvaava ilmoitus tallentui kantaan, vaikka maksupäivää, tulonsaajaa tai ansaintakautta oli muutettu. Nyt tilanteessa näytetään virheilmoitus eikä ilmoitus tallennu kantaan.

Tunnetut puutteet

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019, jos tulolajille annetaan negatiivinen summa.
 • Käsittelypalaute jää joissain tapauksissa muodostumatta aineistoille, jotka lähetetään SFTP-kanavan kautta.
 • Korvaavan palkka- tai etuustietoilmoituksen lähettäminen rajapinnassa epäonnistuu, jos ilmoituksen tiedot eivät XML-sanomassa ole samassa järjestyksessä kuin korvattavassa ilmoituksessa.
 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä voi olla aikaisintaan 1.1.2017, jos ilmoituksella annetaan Tunnisteen tyyppi (IdType) -koodiston arvo. Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä voi olla aikaisintaan 11.6.2018, jos ilmoituksella annetaan Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi (BenefitPayerSubOrgType) -koodiston arvo.

 • Viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty virheellinen korvaava etuustietoilmoitus jää Käsittelyssä-tilaan, vaikka ilmoitus pitäisi hylätä.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Jos aineistotilauksella 319 "Etuustietoilmoitukset - useita maksajia" on annettu muutosten poimintavälin loppuhetki, poimintaan ei tule mukaan kaikkia ennen annettua aikaa tallennettuja ilmoituksia.
 • Jos aineistotilauksella 317 "Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia" on annettu poimintaehdoksi useita maksajan ja tulonsaajan yhdistelmiä, joille on annettu erilliset maksupäivän aikavälit, poiminnassa sovelletaan virheellisesti eri yhdistelmille annettuja maksupäivän aikavälejä kaikkiin maksajan ja tulonsaajan yhdistelmiin. Aineistoon poimitaan virheen vuoksi ilmoituksia virheelliseltä aikaväliltä.
 • Aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta ei onnistu.
 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi yksi tulolaji, aineistoon poimitaan virheellisesti kaikki ne tulonsaajalle ilmoitetut tulolajit, joihin tiedon käyttäjällä on oikeus.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Mitätöintiä koskevan virheilmoituksen REPINV0040 seliteteksti puuttuu latauspalvelussa.
 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.