Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 1.4.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

 • Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä etuustietojen jakelua rajapinnan kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.
 • Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:
  • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • raportit
  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • etuustietojen haku sähköisessä asiointipalvelussa.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Etuustietojen ilmoittaminen

 • Sähköisen asiointipalvelun Asetukset-osioon on lisätty uusi toiminto Vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen vahvistaa valinnalla, että organisaatio ottaa käyttöön etuustietojen ilmoittamisen toiminnot. Vahvistuksen jälkeen organisaatio voi antaa etuustietoilmoituksia ja ottaa käyttöön teknisen rajapinnan etuustietojen ilmoittajana.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Tiedon tuottaja voi katsella etuustietoaineistoja Lähetetyt aineistot -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Rajapintahakemus

 • Tiedon tuottaja voi tehdä hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi etuustietojen ilmoittajana. Jos tiedon tuottaja hakee uusia käyttöoikeuksia korvaavalla hakemuksella, aiemmat käyttöoikeudet (kanavat ja käyttötarkoitus) on valmiiksi täytetty hakemukseen.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu virhe, joka esti etuustietoilmoituksen lähettämisen latauspalvelun kautta.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voinut olla aikaisempi kuin 1.1.2019, jos tulolajille annettiin negatiivinen summa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi korvaavan palkka- tai etuustietoilmoituksen lähettäminen rajapinnassa epäonnistui, jos ilmoituksen tiedot eivät XML-sanomassa olleet samassa järjestyksessä kuin korvattavassa ilmoituksessa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty virheellinen korvaava etuustietoilmoitus jäi Käsittelyssä-tilaan. Nyt virheellinen ilmoitus hylätään.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voinut olla aikaisempi kuin 1.1.2017, jos ilmoituksella annettiin Tunnisteen tyyppi (IdType) -koodiston arvo, tai aikaisempi kuin 11.6.2018, jos ilmoituksella annettiin Etuuden maksajan aliorganisaation tunnisteen tyyppi (BenefitPayerSubOrgType) -koodiston arvo.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Korjattu aineiston 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimintaa siten, että vain poimintaehdoksi annetut tulolajit poimitaan.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Käyttöliittymän tarkistussäännöt eivät toimi hakemuksessa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.
 • Yksittäisen etuustietoaineiston tietoihin ei voi porautua Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Jos käyttäjä tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ja valitsee sen jälkeen Poistu, aiheutuu virhe.
 • Teknisen rajapinnan hakemuksesta ja varmennehakemuksesta puuttuu ohjetekstejä (i-painikkeita).
 • Kun käyttäjä on valinnut yrityksen tai organisaation, jonka puolesta hän asioi, seuraavalta sivulta puuttuvat linkit keskeisimpiin toimintoihin. Käyttäjä voi kuitenkin liikkua valikon linkeistä.

Raportit

 • 600- ja 700-sarjan raportteja ei pysty tilaamaan.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Käsittelypalaute jää joissain tapauksissa muodostumatta aineistoille, jotka lähetetään SFTP-kanavan kautta.
 • Järjestelmä palauttaa virheen, jos tulolajille Ennakonpidätys (1266) antaa määräksi negatiivisen summan ja lisäksi Vähennykset-tietoryhmän etuustietoilmoituksessa.
 • Jos reaaliaikaisessa Web Service -kanavassa lähettää korvaavan etuustietoilmoituksen, jossa osalle ansaintakautta on ilmoitettu Perusteeton etu -tieto, ilmoitus ei virheellisesti tallennu tulorekisteriin.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta ei onnistu.
 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jos aineistotilauksella 317 "Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia" on annettu poimintaehdoksi useita maksajan ja tulonsaajan yhdistelmiä, joille on annettu erilliset maksupäivän aikavälit, poiminnassa sovelletaan virheellisesti eri yhdistelmille annettuja maksupäivän aikavälejä kaikkiin maksajan ja tulonsaajan yhdistelmiin. Aineistoon poimitaan virheen vuoksi ilmoituksia virheelliseltä aikaväliltä.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).
 • Aineistoihin 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia", 317 "Etuustietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia" ja 319 "Etuustietoilmoitukset – useita maksajia" poimitaan virheellisesti tulolajeja, joita ei ole annettu poimintaehdoiksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Mitätöintiä koskevan virheilmoituksen REPINV0040 seliteteksti puuttuu latauspalvelussa.
 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Jos käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin hänellä ei ole valtuuksia, järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen.
 • Aineiston lähettäminen latauspalvelussa epäonnistuu, jos korvaavassa etuustietoilmoituksessa on annettu Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto.