Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 14.5.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

Aineistotilaukset

 • Korjattu lähetettyjen aineistojen luettelossa aineiston 103 viitteeksi päätilausviite eikä aineistoviite.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 317 poiminta. Kun poimintaehdoksi annetaan vain tietty tulolaji, muita tulolajeja ei poimita.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 316 poiminta. Jos poimintaehdoksi on annettu useita tulonsaajia, tulolajit poimitaan tulonsaajakohtaisesti.
 • Etuudet: Korjattu aineistotilauksen 319 poiminta. Kun poimintaehdoksi annetaan vain tietty tulolaji, muita tulolajeja ei poimita.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Korjattu hakutulosten rajautuminen silloin, jos hakuehtona on Ansaintakausi.
 • Etuudet: Korjattu haku toimimaan oikein, jos hakuehtona on suorituksen maksajan tunniste ja ansaintakausi ja tiedon käyttäjällä on palkka- ja etuustietojen käyttäjän yhdistelmärooli.
 • Etuudet: Korjattu hakua siten, että hakutuloksissa näytetään etuustietoilmoitukset, jos tiedon käyttäjän roolilla on oikeus nähdä sekä palkkatiedot että etuustiedot ja hakuehtona on ansaintakausi.
 • Etuudet: Korjattu hakua siten, että tiedon käyttäjälle, jolla on palkka- ja etuustietojen käyttäjän yhdistelmärooli, näytetään kaikki hakuehdot, joita roolilla on oikeus käyttää.
 • Palkat: Korjattu hakua siten, että jos tiedon käyttäjän roolilla on oikeus nähdä lomaketyyppien NT2 ja työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista tiedot, näiden tietojen haku onnistuu.
 • Palkat: Korjattu palkkatietoilmoitusten haku toimimaan oikein, jos hakuehtona on tulonsaajan ulkomainen henkilötunnus.
 • Palkat: Korjattu sellaisten palkkatietoilmoitusten haku toimimaan oikein, joissa tietoja hakeva henkilö tai yritys on tulonsaajana.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Korjattu kieliversioita sivulla Tekninen rajapinta ja varmenteet.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua
 • EXT2-ympäristössä on palkkojen toteutuksen uusin versio, joten EXT2-ympäristössä on mahdollista testata sekä etuuksia että palkkoja. Sekä palkkojen että etuuksien puutteet ja virheet löytyvät toimitusselosteelta. Etuuksista voi testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta sekä etuustietojen jakelua rajapinnan kautta ja sähköisen asiointipalvelun hakutoimintoa.
 • Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti:
  • etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella
  • raportit
  • aineistotilaukset sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Tunnetut puutteet

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Jos käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin hänellä ei ole valtuuksia, järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Etuudet: Kun käyttäjä on valinnut yrityksen tai organisaation, jonka puolesta hän asioi, seuraavalta sivulta puuttuvat linkit keskeisimpiin toimintoihin. Käyttäjä voi kuitenkin liikkua valikon linkeistä.
 • Etuudet: Tiedon käyttäjän ja tuottajan etuustietojen haun lisähakuehdot eivät ole vielä käytettävissä.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Vain ulkomaisia työnantajia koskeva tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" ei tyhjene uutta palkkatietoilmoitusta annettaessa, vaikka maksajalta otetaan pois tieto ulkomainen työnantaja. Maksajan tyypin poistamisen jälkeen tulonsaajan lisätiedon ei pitäisi enää näkyä ilmoituksen esikatselussa.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksessa on ilmoitettu takaisinperintää, sitä ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana, sillä osa tiedoista ei siirry uuteen ilmoitukseen.
 • Palkat: Palkkatietoilmoituksessa järjestelmä ilmoittaa henkilötunnuksen olevan virheellinen, vaikka tunnusta ei ole vielä täytetty.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.
 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen esikatselussa edustajan tunnisteen jälkeen näytetään tyhjät sulkeet, jos maakoodi on annetulle tunnisteen tyypille pakollinen, mutta maakoodia ei ole annettu.
 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.
 • Palkat: Kun annettua ilmoitusta käytetään uuden ilmoituksen pohjana, Syntymäaika-kohdassa oleva syntymävuoden valintaluettelo toimii virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen esikatselussa Rahapalkka kuukaudessa -tiedon desimaalit eivät näy oikein.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Hakutuloksissa osa tiedoista puuttuu tai näkyy virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Yrityksen tulotiedot

 • Etuudet: Etuustietoilmoitukset-rivin valinta hakutuloksissa johtaa virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ilmoitus- ja aineistoviitteestä puuttuvat väliviivat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetä tietoa "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", vaikka tieto olisi annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Teknisen rajapinnan hakemuksesta ja varmennehakemuksesta puuttuu ohjetekstejä (i-painikkeita).
 • Teknisen rajapinnan hakemus käynnistää varmennetilauksen automaattisesti, vaikka näin ei pitäisi tapahtua.

Sähköinen asiointipalvelu - Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Etuudet: Aineiston tiedoista puuttuu otsikko "Etuustietoaineisto".

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Tehdyt tilaukset -sivulla sarakkeessa Viimeisin poiminta ajanhetki näkyy väärin.
 • Palkat: Raportteja 600, 610 ja 618 ei voi tilata, jos asioi toisen yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Etuudet: Hausta puuttuu suorituksen maksajan hakuehto, jos tiedon käyttäjällä on liikennevakuuttajan rooli.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtoina on suorituksen maksajan tunniste ja tulorekisterin ilmoitusviite ilman aikaväliä.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on jokin muu tulonsaajan tunniste kuin suomalainen henkilötunnus.
 • Etuudet: Tulolajiin liittyvä vähennys on aseteltu väärin hakutuloksissa.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään tulonsaajan tietojen otsikoita, vaikka kyseisiä tietoja ei ole ilmoituksella annettu.
 • Etuudet: Hakutuloksissa ei näytetä yhteyshenkilön puhelinnumeroa, vaikka tiedon käyttäjän roolilla olisi oikeus nähdä tieto.
 • Etuudet: Hakutulosten yhteenvedosta puuttuu rivi Tulonsaajat.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat tulonsaajan nimi ja ilmoituksen tyyppi.
 • Etuudet: Etuustietoilmoitusten luettelosta puuttuu joitakin tietoja.
 • Etuudet: Haku ei onnistu, jos hakuehtona on "Ei yritystunnusta".
 • Etuudet: Maksajaa ja sijaismaksajaa koskevat hakuehdot siirtyvät oletushakuehtoina seuraavaan hakuun, vaikka tiedon käyttäjä vaihtaisi roolia yhdistelmäroolista toiseen rooliin.
 • Etuudet: Annettua tunnusta ei löydy -ilmoitusta ei saa suljettua huomautuslaatikon rastista.
 • Etuudet: Etuustietoilmoituksen katselunäkymässä näytetään sellaisten tietojen otsikoita, joita ei ole annettu ilmoituksessa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutukset-sivun murupolussa on ylimääräinen Asetukset-linkki.
 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuttaminen ei onnistu, jos henkilölle on tulorekisterin asiakastietoihin merkitty henkilötunnuksen lisäksi jokin muu tunniste, esimerkiksi Y-tunnus.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Latauspalvelussa näytetään väärä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.
 • Latauspalvelussa lähetetyn osittain hyväksytyn aineiston tila on "Tallennettu tulorekisteriin", vaikka tilan pitäisi olla "Osittain hylätty".

Tiedon käyttäjän aineistotilaukset

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).
 • Jos sama organisaatio on sekä tiedon tuottaja että tiedon käyttäjä, tiedon tuottajan nimenkirjoitusoikeudellinen voi lähettää tiedon käyttäjän aineistotilauksia latauspalvelussa. Aineistot eivät kuitenkaan välity tiedon tuottajalle.
 • Etuudet: Aineistotilaukseen 319 ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla on annettu poimintaehtona oleva tulolaji.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistoon 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" poimitaan kuntien käytössä olevilla rajapintaprofiileilla Kansainväliset tilanteet -tietoryhmä, jota ei pitäisi näillä profiileilla jakaa.
 • Jatkuvan aineistotilauksen 316 "Etuustietoilmoitukset - useita tulonsaajia" poiminta ei onnistu, jos tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Aineistotilauksen 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminta ei onnistu.
 • Tiedon käyttäjille jaettavien palkkatietoilmoitusten skeemalla on ylimääräinen tyhjä elementti.
 • Etuudet: Jos aineistotilauksen 316 poimintaehdoksi annetaan useita tulolajeja, aineistoon ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla kyseinen tulolaji on annettu.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Etuudet: Jos korvaavalla etuustietoilmoituksella liikaa maksettu ennakonpidätyksen palautus korjataan perusteettomaksi eduksi, ilmoitus hylätään.
 • Etuudet: Ansaintakausi-tietoa voi virheellisesti muuttaa korvaavalla ilmoituksella, jos ilmoituksella on annettu myös Alkuperäinen ansaintakausi -tieto.
 • Etuudet: Web Service -rajapinnan kautta lähetetty etuustietoaineisto, jossa maksajalle on annettu kaksi Y-tunnusta, vastaanotetaan virheellisesti, vaikka aineisto pitäisi hylätä.