Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 27.12.2019 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Rajapinta – Aineistotilaukset

 • Korjattu aineistotilaus 303, kun käytetään poimintaehtoa "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero".
 • Korjattu aineiston 302 poiminta, kun samassa tilauksessa on sellaisia poimintoja, joissa on poimintaehtona maksupäivän aikaväli sekä sellaisia, joissa ei ole.
 • Korjattu viikkoaikataulun mukaan poimittavan aineistotilauksen poiminta.
 • Korjattu jatkuvan tilauksen päättymispäivän päivittyminen, kun sitä muokkaa sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Korjattu aineistotilaus 400, kun tilauksessa on vapaaehtoinen poimintaehto Poissaolojen aikaväli.
 • Korjattu haussa löytyneiden aineistojen näkyminen luettelossa Lähetetyt aineistot -sivulla, kun tiedon tuottaja tarkentaa hakua.
 • Korjattu aineiston mitätöintiä niin, että poimittua aineistoa ei voi mitätöidä.
 • Lisätty jatkuvan tilauksen ja kertatilauksen Tilauksen tiedot -sivulle Mitätöi-painike, kun tilausta ei ole vielä poimittu.
 • Korjattu aineistotilauksen 302 poiminta, kun poimintaehdoksi annetaan useita maksajia ja useita maksupäivän aikavälejä.
 • Korjattu aineistotilauksen 302 poiminta, kun poimintaehdoksi annetaan sekä maksajan että sijaismaksajan tunniste.
 • Korjattu poimintaehdon Ansaintakauden aikaväli vaikutus aineistotilauksen 406 poimintaan.
 • Korjattu aineistotilauksen 304 poiminta, kun poimintaehtoina on useita työeläkelaitoksen yhtiötunnuksia.
 • Korjattu poissaolotietojen hakua aineistotilauksissa 301, 303, 300 ja 406.
 • Korjattu poimintaehto Kohdekauden aikaväli aineistotilauksessa 308.

Rajapinta – Tietojen jakelu

 • Korjattu aineistotilausten 302, 305, 400 ja 401 poimintaa siten, että aineistoon poimitaan ilmoituksista vain uusin versio, jos poimintaehtona on Poimitaan vain viimeisin ilmoitusversio.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu palkkatietoilmoituksen tallentuminen, kun tulolajeihin liittyviä vapaaehtoisia päivämäärätietoja ei anneta. Vapaaehtoisten tietojen antamatta jättäminen ei enää aiheuta virheilmoituksia.
 • Korjattu tiedon käyttäjän porautuminen palkkatietoilmoituksen tietoihin, kun hakuehtoina ovat maksajan tunnus ja "Ei vakuuttamisvelvollisuutta" -tieto.
 • Korjattu virheilmoitus puuttuvasta hakuehdosta, kun tiedon käyttäjä jättää antamatta pakollisen hakuehdon aikavälin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa, samalla ilmoituksella ei saa antaa tiettyjä vakuuttamisen poikkeustilanteita. Korjattu valintaruutujen aktivoituminen uudelleen, kun vapaaehtoisen vakuuttamisen tieto poistetaan ilmoitukselta.
 • Korjattu alasvetovalikko Työeläkelaitos-kohdassa, kun maksajaksi ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tilapäinen työnantaja.
 • Korjattu: Korvaavalla ilmoituksella ei enää voi muokata kenttää "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi".
 • Korjattu: Korvaavalla ilmoituksella ei enää voi muokata sijaismaksajan tiedoissa annettua varsinaisen työnantajan tunnistetta.
 • Korjattu takaisinperintäpäivän näyttäminen ilmoituksella, jossa päivää ei ole ilmoitettu. Takaisinperintäpäivänä ei enää näytetä virheellisesti 1.1.0001.
 • Korjattu annettujen ilmoitusten haku sähköisessä asiointipalvelussa, kun hakuehtona on tulolaji.
 • Korjattu "Suomesta A1-todistus tai sopimus" -tietoa koskeva validointi käsittelysäännön mukaisesti.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen tallentuminen, kun on ilmoitettu merityötulo ja jätetty nostettavissaolokausi tyhjäksi. Tilanne ei enää johda virheeseen, kun ilmoitusta korjataan.
 • Lisätty Omat tulotiedot -sivulle vuosivalinta, jotta tulonsaaja näkee myös ilmoitukset, joissa maksupäivä on vuonna 2020.
 • Korjattu: Tiedon käyttäjän rooli ei enää häviä sähköisestä asiointipalvelusta, jos asioi yksityishenkilönä ja palaa etusivulle selaimen Takaisin-painikkeella.
 • Korjattu tarkempien vakuuttamisen tietojen näkyminen ilmoituksen esikatselussa.
 • Piilotettu aineiston tiedot näkymästä, kun tulonsaaja tarkastelee palkkatietoilmoitusta Omat tulotiedot -sivulla.
 • Estetty vakuuttamisen poikkeustilanteiden ilmoittaminen, jos ilmoituksella annettu tieto "Suomesta A1-todistus tai sopimus" ja maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Korjattu Ei yritystunnusta -hakuehtojen toiminta Tietojen haku -sivulla.
 • Korjattu valtuutettavan henkilön valintaa Valtuutukset-sivulla.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnin huomiolaatikosta puuttuva tausta.
 • Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan "Suomesta A1-todistus tai sopimus" ja maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020, samalla ilmoituksella ei saa ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilanteita. Korjattu vakuuttamistietojen muokkaus, kun sosiaaliturvaa koskeva tieto poistetaan ilmoitukselta.
 • Korjattu sivun asettelu palkkatietoilmoituksen Vakuuttamistieto-kohdassa.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnin huomiolaatikosta puuttuva tausta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Korjattu murupolun Tietojen haku -kentän valinta sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Korjattu tiedon käyttäjän tietojen haku, kun hakuehdon "Ammattiluokitus" hakuvaihtoehtona käytetään Trafin, Kevan tai Suomen Pankin nimikkeistöä.
 • Piilotettu osoitetta koskevat hakuvaihtoehdot sähköisen asiointipalvelun Tietojen haku -sivulta. Hakuehtoja ei näy millään tiedon käyttäjän roolilla.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu tiedon käyttäjän pääkäyttäjän mahdollisuus tehdä latauspalvelussa raporttitilauksia, jos pääkäyttäjä on pääkäyttäjäroolin lisäksi valtuutettu tiedon hakurooliin.

Raportit

 • Lisätty yksityishenkilön Uusi raporttitilaus -sivulle raportti 618.

Yleiset huomiot

 • Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty. Jos aineistotilaus pitää päättää tai poiminta keskeyttää, kun poiminta on jo aloitettu, ota yhteys tulorekisterin asiakaspalveluun tai täytä havaintolomake.
 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset:

  • 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.

 • Ilmoitusten haku saattaa kestää kauan.
 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Tiedon käyttäjä, sähköinen asiointipalvelu: murupolun Tietojen haku -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Sähköinen asiointipalvelu: hylätyssä aineistossa olevan ilmoituksen tarkastelu Lähetetyt aineistot -sivulla aiheuttaa virheen.
 • Y-tunnusta ja henkilötunnusta ei voi kirjoittaa pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa, sillä järjestelmä antaa virheilmoituksen.
 • Maksajan raportit: raportin 603 nimenä näytetään virheellisesti raportin 602 englanninkielinen nimi.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Suurennuslasi-kuvake katoaa Yritykset ja organisaatiot -sivulla, jos näkymää kaventaa mobiilikäytössä.
 • Sähköinen asiointipalvelu: mobiilinäkymässä "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkyy osittain alueen ulkopuolella.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Maksajan raportit: jatkuvan tilauksen raportit 603, 605, 607 ja 609 on nimetty puutteellisesti "report.pdf". Nimestä puuttuu myös poiminta-aikataulu.
 • Tiedon käyttäjän raportit: jos käyttäjä yrittää tilata raportin 702 sallittua pidemmällä aikavälillä, hän ei saa virheilmoitusta.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Murupolun Tilauksen tiedot -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Valtuutukset-sivun taulukko ei ole responsiivinen.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Tulolajille 419 voi virheellisesti antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Tilauksen tiedot -sivulla ei näytetä aineistotilausten jakelukanavaa.
 • Tulolajille 209 voi virheellisesti antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Raportin 602 vasemman reunan otsikossa on virheellinen aikaväli.
 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla sarakeotsikot ovat väärissä kohdissa.
 • Sähköinen asiointipalvelu: annetun ilmoituksen katselunäkymässä poissaolojakson sijoittelu on väärin.
 • Jatkuvassa raporttitilauksessa poimitaan vain yksi raportti päivässä, vaikka tilaukselle olisi annettu useita poiminnan kellonaikoja samalle päivälle.
 • Sähköisessä asiointipalvelussa poimitun aineiston nimessä on "pdf", vaikka kyseessä olisi xml-tiedosto ja aineisto olisi ladattavissa vain SFTP-kanavasta.
 • Aineistotilaus 303 päätyy time out -virheeseen eikä poiminta onnistu, jos poimintaehtoina on usean kuukauden pituinen aikaväli ja useita satoja maksajan ja tulonsaajan tunnisteita.
 • Aineistotilaus 400 ei toimi kaikilla poimintaehdoilla.
 • Aineistotilaus 401 ei toimi, jos poimintaehtoina on sijaismaksajan tunniste ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero.
 • Tiedon käyttäjä ei voi haun jälkeen avata palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu poissaolotietoja.
 • Järjestelmä ei tarkista raporttitilauksen tietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Käyttäjä ei kuitenkaan saa virheilmoitusta puutteellisista tilauksen tiedoista eikä tilaus onnistu.
 • Palvelupyyntö 406 palauttaa yleisen GEN0010-virheilmoituksen, jos poimintatulosten määrä on liian suuri.
 • Korjattavan palkkatietoilmoituksen esikatselussa näkyy ylimääräinen Lisätieto-otsikko, vaikka tulolajeille ei ole annettu lisätietoja.