Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 26.2.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Navigaation ja valikon saavutettavuutta on parannettu.
 • Ilmoituksen katselunäkymän saavutettavuutta on parannettu.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Tilaukset-osiota on muutettu siten, että Tehdyt tilaukset ja Uusi tilaus ovat erillisiä sivuja.
 • Lähetetyn aineiston käsittelyyn on lisätty Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus -tieto. Ohjaustiedon perusteella koko aineisto voidaan hylätä, jos siinä on mukana virheellisiä tietoja, tai vaihtoehtoisesti tulorekisteriin voidaan tallentaa virheettömät tiedot ja hylätä vain virheelliset tiedot.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Parannettu sähköisen asiointipalvelun valikon responsiivisuutta.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Poistettu korvaavan palkkatietoilmoituksen esikatselusta ylimääräinen Lisätieto-otsikko tulolajeista, joille ei ole annettu lisätietoja.
 • Järjestelmä hyväksyy takaisinperintäpäiväksi ainoastaan päivämäärän palkkatietoilmoituksen Takaisinperinnän lisätiedot - kohdassa.
 • Korjattu ammattiluokan tunnisteiden valintaluettelo, kun ammattiluokan tyypiksi on valittu Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).
 • Korjattu Poissaolojakso-otsikon asettelu annetun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Y-tunnuksen ja henkilötunnuksen voi nyt kirjoittaa pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Työnantajan erillisilmoituksen esikatselussa näytetään myös tulolajit, joiden määrä on 0,00 euroa.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus ja tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Poistettu Yrityksen nimi -kenttä maksajan tiedoista, kun yksityishenkilö antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen tai tiedot kansainvälisestä työskentelystä.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Korjattu maakoodi näkymään annetussa ilmoituksessa Maksajan osoite -kohdassa.

Sähköinen asiointipalvelu – Ilmoituksen mitätöinti

 • Mitätöidyssä ilmoituksessa ei näytetä enää Mitätöi- ja Korjaa-painikkeita.
 • Korjattu mitätöidyn ilmoituksen huomiolaatikon taustaväri.

Sähköinen asiointipalvelu – Virheilmoitukset

 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään palkkatietoilmoituksella, jos maksajan Y-tunnus on virheellinen.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos haun alkupäivä on myöhempi kuin loppupäivä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset ja raportit

 • Korjattu päätilauksen muutosten poimintavälin alkuhetki näkymään oikein Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Korjattu Tilaukset-sivun luetteloa siten, että näytetään kaikki päätilauksen sisältämät alitilaukset.
 • Korjattu: tulorekisteriotteen tilausvuodeksi voi valita vuoden 2019 tai 2020.
 • Muutettu raportin 602 taulukossa näkyvä aikaväli vastaamaan sitä aikaväliä, jolta raportti on tilattu.
 • Korjattu euron merkki Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot -kohdassa raportilla 600.
 • Korjattu: Viimeisin poiminta -sarakkeesta avautuu raportti pdf-muodossa.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos raporttitilauksessa 618 annetaan puutteelliset aliorganisaation tiedot.
 • Korjattu raportin (jatkuva raporttitilaus) suomenkielinen nimi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Korjattu voimassa olevien oikeuksien luettelon toimintaa Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivulla.
 • Korjattu murupolun teksti Rajapinta ja varmenteet -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu Omat tulotiedot

 • Korjattu ilmoitusten järjestys maksu- tai ilmoituspäivän mukaiseksi sivulla Omat tulotiedot / Tulotietoilmoitukset (yksityishenkilö).
 • Korjattu luetteloa Omat tulotiedot -sivulla: jos ilmoituksia on yli 2 000, yhteenvetoa ei näytetä.

Sähköinen asiointipalvelu – Mobiilikäyttö

 • Korjattu "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkymään oikein mobiilinäkymässä.
 • Korjattu infopainikkeen ohjeen näkyminen mobiilinäkymässä tulolajille 311 annettavan Kilometrien määrä -tiedon kohdalla.
 • Korjattu työnantajan erillisilmoituksen asettelua mobiilinäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Korjattu suurennuslasi-kuvake näkymään oikein Yritykset ja organisaatiot -sivulla mobiilinäkymässä.
 • Korjattu virheilmoituksen välittymistä ruudunlukijalle Tietojen haku -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Uuden valtuuden lisääminen ei enää johda henkilön muiden valtuuksien häviämiseen.
 • Korjattu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiilin ja aineistotilauksen voimassaoloajan alkamisajan tarkistus.
 • Jos tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä työnantajan erillisilmoituksella annettua ilmoituspäivää, sitä ei enää näytetä lainkaan.
 • Jos tiedon käyttäjällä on oikeus nähdä Suomalainen työn teettäjä (FinServiceRecipientIds) -tieto, tieto näkyy hakutuloksissa.
 • Poistettu tarpeeton Lähetetyt aineistot -linkki tiedon käyttäjän valikosta.
 • Korjattu tietojen hakua siten, että näytetään vain ne hakuehdot, joita tiedon käyttäjällä on oikeus käyttää.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu valikkotekstin asettelua Tiedostojen lähettäminen -sivulla.
 • Korjattu murupolun toiminta Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Estetty porautuminen käsittelyssä hylätyn aineiston tietoihin. Kun aineisto hylätään, tulorekisteriin ei talleteta mitään aineiston tietoja. Korjauksessa on estetty näihin tietoihin porautuminen Lähetetyt aineistot - näytöllä.
 • Korjattu: henkilö, jolla on puolesta asioinnin kautta oikeus toimittaa palkkatietoilmoituksia useamman aliorganisaation puolesta, voi antaa palkkatietoilmoituksia latauspalvelussa.
 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään latauspalvelussa virheellisestä tunnisteen tyypistä palkkatietoilmoituksen mitätöinnissä.

Aineistotilaukset

 • Aineistotilauksia korjattu siten, että jos edellinen poiminta on suoritettu mutta aineiston muodostuminen kestää pitkään, poimintaa ei uudelleenajasteta.
 • Korjattu kertatilauksen poimintahetki näkymään oikein Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilaus 305 ei onnistu enää, jos poimintaehdolle "Eläkevakuutuslaki" antaa virheellisen arvon.
 • Korjattu aineistotilaus 302 siten, että kaikki alitilaukset muodostuvat.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Palkkatietoilmoitus ei jää enää Käsittelyssä-tilaan, jos annetaan sellainen tietojen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" (EmploymentRegCode) ja "Työeläkelaitoksen
  yhtiötunnus" (PensionProvIdCode) yhdistelmä, jolla löytyy useampi kuin yksi koodiston arvo.
 • Korjattu allekirjoitus oikeaan kohtaan Web Service -rajapinnan vastaussanomassa (Response).

Yleiset huomiot

 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua

Tunnetut puutteet

Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Sähköinen asiointipalvelu ei anna virheilmoitusta, jos työnantajan erillisilmoitusten haku on liian laaja.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Ei palkanmaksua -tulolajin tiedot näkyvät väärin, kun tiedon tuottaja tarkastelee työnantajan erillisilmoitusta Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Valikosta uuteen välilehteen avattu linkki avautuu suomeksi, vaikka sähköistä asiointipalvelu käytettäisiin ruotsiksi tai englanniksi.
 • Uusi tilaus -sivun murupolussa ja välilehden otsikossa on väärä teksti.
 • Maksajan henkilötunnus ja nimi näytetään väärässä järjestyksessä ilmoituksen katselunäkymässä, jos sekä maksaja että tulonsaaja ovat yksityishenkilöitä.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Sarakeotsikot ovat väärissä kohdissa Valtuutukset-sivulla, kun tiedon käyttäjän pääkäyttäjä tarkastelee valtuutuksen tietoja.
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Tiedon käyttäjä ei voi porautua vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin Tietojen haku -sivulla.
 • Tiedon käyttäjän tietojen haku päätyy virheeseen, jos haun aikaväli on liian pitkä.

Sähköinen asiointipalvelu – Haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.

Raportit

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella antaa virheellisen tai puutteellisen poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivän tai loppupäivän, järjestelmä antaa oikean virheilmoituksen lisäksi ylimääräisen virheilmoituksen DTVA0060.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.

Aineistotilaukset 

 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilaus 303 päätyy time out -virheeseen eikä poiminta onnistu, jos poimintaehtoina on usean kuukauden pituinen aikaväli ja useita satoja maksajan ja tulonsaajan tunnisteita.
 • Palvelupyyntö 406 palauttaa yleisen GEN0010-virheilmoituksen, jos poimintatulosten määrä on liian suuri.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja poissaolojen aikavälejä.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroita.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivän kellonaika näkyy virheellisesti Tehdyt tilaukset -sivulla.

Aineistotilaukset – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.