Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 22.1.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu ammattiluokan pakollisuuden tarkistus palkkatietoilmoituksella. Jos ammattiluokka on pakollinen mutta puuttuu ilmoitukselta, järjestelmä antaa virheilmoituksen.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen toiminnallisuutta siten, että tulonsaajalle voi ilmoittaa sekä toimipaikan koodin että katuosoitteen.

Aineistotilaukset

 • Korjattu aineistotilauksen 401 toiminta, kun poimintaehtona on työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero.
 • Parannettu aineiston 300 jakelun suorituskykyä.
 • Korjattu käsittelypalautteen muodostuminen tilanteessa, jossa allekirjoituksen varmenteen Y-tunnus ei ole sama kuin aineiston muodostajan Y-tunnus.
 • Jos jatkuvassa tilauksessa jokin alitilaus päätyy virheeseen, seuraavassa poiminnassa kyseinen alitilaus jäi aikaisemmin poimimatta. Nyt virhe on korjattu eli kaikki alitilaukset poimitaan.
 • Tietojen jakelu: lisätty puuttunut Aineiston toimituskanava -tieto (DeliveryToIRChannelCode) WageReportsFromIR-skeemalle.
 • Korjattu aineistotilauksen 312 poiminnan tilaksi "Poimittu", jos tilaus on jo poimittu.
 • Korjattu virhe, joka liittyi aineistotilauksen 312 muodostumiseen.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu palkkatietoilmoituksen toiminnallisuutta siten, että tulonsaajalle voi ilmoittaa sekä toimipaikan koodin että katuosoitteen.
 • Korjattu tulorekisterin ilmoitusviitteen näkyminen tiedon tuottajan ja tiedon käyttäjän ilmoitusnäkymässä.
 • Muutettu osoitetietojen validointia siten, että ilmoituksessa voi antaa kustakin osoitteesta vain katuosoitteen tai postilokeron mutta ei molempia.
 • Korjattu: Järjestelmä antaa virheilmoituksen, jos tulolajille 209 antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Korjattu poissaolotietoja sisältävien palkkatietoilmoitusten näkyminen tiedon käyttäjälle Tietojen haku -sivulla.
 • Korjattu: Järjestelmä antaa virheilmoituksen, jos tulolajille 419 antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Korjattu tiedon "Suomesta A1-todistus tai sopimus" validointi palkkatietoilmoituksen Sosiaaliturvaa koskeva todistus -kohdassa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjän haku: korjattu Ilmoituksen tyyppi -hakuehdon toiminta.
 • Korjattu kuntien käytössä olevien tiedon käyttäjän roolien hakuehtojen näkyvyyttä ja toimintaa.
 • Tiedon käyttäjän haku: korjattu työnantajan erillisilmoitusten hakua.

Raportit

 • Korjattu raporttien päivämäärien käsittelyssä ilmennyt virhe, jonka vuoksi tilaus ei onnistunut tai päivämäärä näytettiin raportilla väärin.
 • Korjattu päivämäärän näkyminen oikein raportilla 600.

Yleiset huomiot

 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Sähköinen asiointipalvelu ei anna virheilmoitusta, jos työnantajan erillisilmoitusten haku on liian laaja.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Sähköinen asiointipalvelu: annetun ilmoituksen katselunäkymässä poissaolojakson sijoittelu on väärin.
 • Sähköinen asiointipalvelu: hylätyssä aineistossa olevan ilmoituksen tarkastelu Lähetetyt aineistot -sivulla aiheuttaa virheen.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Sähköinen asiointipalvelu: mobiilinäkymässä "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkyy osittain alueen ulkopuolella.
 • Suurennuslasi-kuvake katoaa Yritykset ja organisaatiot -sivulla, jos näkymää kaventaa mobiilikäytössä.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Y-tunnusta ja henkilötunnusta ei voi kirjoittaa pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa, sillä järjestelmä antaa virheilmoituksen.
 • Valtuutukset-sivun taulukko ei ole responsiivinen.
 • Tilauksen tiedot -sivulla näytetään väärä jakelukanava aineistotilaukselle 308.
 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Työnantajan erillisilmoituksen esikatselussa ei näytetä tulolajeja, joiden määrä on 0 euroa.
 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Ei palkanmaksua -tulolajin tiedot näkyvät väärin, kun tiedon tuottaja tarkastelee työnantajan erillisilmoitusta Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Valitun vuoden vaihtaminen ei onnistu Omat tulotiedot -sivulla.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Jos tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä työnantajan erillisilmoituksella annettua ilmoituspäivää, hän näkee tiedon virheellisesti muodossa "1.1.0001".
 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Sarakeotsikot ovat väärissä kohdissa Valtuutukset-sivulla, kun tiedon käyttäjän pääkäyttäjä tarkastelee valtuutuksen tietoja.
 • Uuden valtuuden lisääminen tiedon käyttäjälle voi tietyissä tilanteissa johtaa päättyneiden tai voimassa olevien valtuuksien häviämiseen.
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Tiedon käyttäjä ei voi porautua vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin Tietojen haku -sivulla.

Raportit

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Raporttia 702 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot ei voi tilata toistaiseksi.
 • Maksajan raportit: jatkuvan tilauksen raportit 603, 605, 607 ja 609 on nimetty puutteellisesti "report.pdf". Nimestä puuttuu myös poiminta-aikataulu.
 • Maksajan raportit: raportin 603 nimenä näytetään virheellisesti raportin 602 englanninkielinen nimi.
 • Raportin 602 vasemman reunan otsikossa on virheellinen aikaväli.
 • Yksityishenkilö ei voi tilata raporttia 618 sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Tulorekisteriotteen tilausvuodeksi voi valita vuodet 2015–2024 Uusi raporttitilaus -sivulla, vaikka valittavana pitäisi olla vain vuodet 2019 ja 2020.

Sähköinen asiointipalvelu – Haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Jos palkkatietoilmoituksella annetaan sellainen tietojen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" (EmploymentRegCode) ja "Työeläkelaitoksen
  yhtiötunnus" (PensionProvIdCode) yhdistelmä, jolla löytyy useampi kuin yksi koodiston arvo, ilmoitus jää Käsittelyssä-tilaan.
 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.

Aineistotilaukset 

 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilaus 303 päätyy time out -virheeseen eikä poiminta onnistu, jos poimintaehtoina on usean kuukauden pituinen aikaväli ja useita satoja maksajan ja tulonsaajan tunnisteita.
 • Palvelupyyntö 406 palauttaa yleisen GEN0010-virheilmoituksen, jos poimintatulosten määrä on liian suuri.
 • Raporttia 618 ei voi tilata, jos tilauksessa antaa puutteelliset aliorganisaation tiedot.
 • Aineistotilaus ei onnistu, jos tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili tulee voimaan samana päivänä kuin tilauksen alkupäivä.
 • Jos lähetetään tuhansia aineistotilauksia 302 SFTP-palvelimelta, päätilaukset onnistuvat mutta kaikki alitilaukset eivät muodostu.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja poissaolojen aikavälejä.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroita.

Aineistotilaukset – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.