Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 20.8.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Raportit

 • Tulorekisteriote (500) on uudistettu ja muutettu saavutettavaksi.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus, joka näytetään, jos huoltaja yrittää asioida yli 15-vuotiaan lapsen puolesta.
 • Korjattu kalenteritoiminnallisuuden vuoden valinta toimimaan oikein.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu mitätöintiaineiston tila silloin, kun osa aineistosta hylätään. Virhe koski palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöintiä.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Korjattu aineiston sisältämien ilmoitusten lukumäärä näkymään oikein.

Raportit

 • Korjattu raporttien tilaaminen sähköisessä asiointipalvelussa yrityksen tai yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Korjattu Ansaintakausi-hakuehdon toimintaa.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu esikatselu-sivua siten, että jos on jättänyt sijaismaksajan tunnisteen tyypin ilmoittamatta mutta täyttänyt kuitenkin tunnisteen, puuttuvasta tunnisteen tyypistä näytetään virheilmoitus.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa edustajalle annetaan vääränmuotoinen henkilötunnus tai Y-tunnus.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu annetun ilmoituksen käyttämistä uuden pohjana silloin, kun aiemmalla ilmoituksella on annettu tieto "Ei palkanmaksua".

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu syntymävuoden pudotusvalikko toimimaan oikein, kun käytetään annettua ilmoitusta uuden pohjana.
 • Korjattu Maakoodi-kenttä toimimaan oikein. Aikaisemmin kentän yhteydessä näytettiin teksti "Ei annettu", vaikka suomalaisen työn teettäjän tunnisteeksi oli annettu Y-tunnus, jolloin maakoodia ei voi antaa.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa suomalaiselle työn teettäjälle annetaan henkilötunnus tai Y-tunnus, jota ei löydy tulorekisterin asiakastiedoista.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa suomalaiselle työn teettäjälle annetaan vääränmuotoinen henkilötunnus tai Y-tunnus.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Korjattu NT2-ilmoituksen validointi toimimaan oikein. Ilmoituksella on annettava sekä oleskelujakso että työskentelyjakso, ja käyttäjä voi edetä seuraavaan vaiheeseen vasta sen jälkeen, kun molemmat tiedot on annettu.
 • Korjattu kalenteritoiminto toimimaan oikein tilanteessa, jossa vaihtaa ilmoituksen tyypin NT2-ilmoituksesta NT1-ilmoitukseksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu osittain hyväksytyn aineiston tilaksi "Osittain hylätty". Aikaisemmin tila oli virheellisesti "Tallennettu tulorekisteriin".

Aineistotilaukset

 • Korjattu aineistotilauksen 312 poiminta, kun poimintaehdoksi on annettu maksajan aliorganisaatio.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Kelan korvaushakemustietojen lisätieto-kenttään pystyy virheellisesti täyttämään yli 850 merkkiä.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Tilausaineiston tiedoissa oleva Aineiston sisältö -linkki vie virheellisesti tulorekisterin etusivulle eikä aineiston katselunäkymään.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaan.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.

Sähköinen asiointipalvelu - Valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.

Tietojen haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.

Aineistotilaus

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.

Raportointi

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen