Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 19.3.2020 julkaistun korjausversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisälsi korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjatut virheet

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon tuottaja

 • Korjattu: Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivu näkyy valikossa nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle myös silloin, kun henkilölle on nimenkirjoitusoikeuden lisäksi annettu Suomi.fi-valtuuksia.

Tietojen ilmoittaminen

 • Korjattu: palkkatietoilmoitus tallentuu tulorekisteriin myös silloin, kun ilmoituksessa on annettu vain yksi palvelussuhteen päättymisen syy (EmploymentEnding), mutta useita palvelussuhteen voimassaolojaksoja (EmploymentPeriod), joille on annettu loppupäivät (EndDate).

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua

Tunnetut puutteet

Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Ei palkanmaksua -tulolajin tiedot näkyvät väärin, kun tiedon tuottaja tarkastelee työnantajan erillisilmoitusta Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivän kellonaika näkyy virheellisesti Tehdyt tilaukset -sivulla.
 • Uusi tilaus -sivun murupolussa ja välilehden otsikossa on väärä teksti.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.

Sähköinen asiointipalvelu – Haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Sähköinen asiointipalvelu ei anna virheilmoitusta, jos työnantajan erillisilmoitusten haku on liian laaja.

Raportit

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Aineistotilaukset

 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilaus 303 päätyy time out -virheeseen eikä poiminta onnistu, jos poimintaehtoina on usean kuukauden pituinen aikaväli ja useita satoja maksajan ja tulonsaajan tunnisteita.
 • Palvelupyyntö 406 palauttaa yleisen GEN0010-virheilmoituksen, jos poimintatulosten määrä on liian suuri.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja poissaolojen aikavälejä.
 • Aineistotilaukseen 303 poimitaan liikaa ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroita.

Aineistotilaukset – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä 

 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Sarakeotsikot ovat väärissä kohdissa Valtuutukset-sivulla, kun tiedon käyttäjän pääkäyttäjä tarkastelee valtuutuksen tietoja.
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Tiedon käyttäjä ei voi porautua vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin Tietojen haku -sivulla.
 • Tiedon käyttäjän tietojen haku päätyy virheeseen, jos haun aikaväli on liian pitkä.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella antaa virheellisen tai puutteellisen poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivän tai loppupäivän, järjestelmä antaa oikean virheilmoituksen lisäksi ylimääräisen virheilmoituksen DTVA0060.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistotilauksen 313 poiminta johtaa tietyissä tilanteissa virheeseen.