Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT1) 16.2.2021

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Tiedon käyttäjän pääkäyttäjälle näkyvälle Valtuutukset-sivulle on toteutettu roolien suodatus ja haku. Aiemmin rooleja pystyi valitsemaan vain pudotusvalikon luettelosta.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Poistettu Tilaukset-osio sellaisen käyttäjän valikosta, joka asioi yksityishenkilön puolesta Tulotietojen käsittely -valtuudella.
 • Poistettu etuustiedon tuottajan aineistotilauslomakkeelta Maksajan aliorganisaation tyyppi -kohdasta muut vaihtoehdot paitsi Maksajan oma koodisto.

Rajapintapalvelut - Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa aineistotilauksen mitätöinnissä ei löydy aineistotilauksen omistajaa.
 • Lisätty aineiston tyyppi (DeliveryDataType) etuustietoaineiston käsittelypalautteeseen.
 • Lisätty Source-tieto sellaisen etuustietoaineiston käsittelypalautteeseen, joka hylätään vastaanotossa aineistotason virheen vuoksi.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa rajapinnassa lähetettävän etuustietoilmoituksen maksupäivä on ennen 1.1.2021.
 • Korjattu tilanne, jossa käyttäjä pystyi palkkatietojen varmenteella virheellisesti lähettämään palkkatietoilmoituksia, vaikka käyttäjällä oli voimassa oleva rajapinnan käyttöoikeus vain etuustiedoille.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa etuustietoilmoituksessa on annettu tiedolle "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste" koodiston vastainen arvo.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa aineiston omistajaksi on annettu tunniste, joka ei vastaa maksajan tunnisteita.

Sähköinen asiointipalvelu - Tilaukset

 • Korjattu aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyvä aikaleima.
 • Korjattu aineistotyypin nimi vaihtumaan kielivalinnan mukaisesti.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Korjattu tilauksen tiedoissa oleva Takaisin-painike saman näköiseksi kuin muilla sivuilla.
 • Lisätty varmennehakemukseen puuttuva label-teksti.
 • Korjattu Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi -sivun otsikkotasot.
 • Lisätty Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi -sivun infopainikkeeseen tieto ruudunlukijaa varten.
 • Parannettu aineistotilauslomakkeen saavutettavuutta.

Sähköinen asiointipalvelu - Latauspalvelu

 • Lisätty lähetettävän aineiston Omistaja-tieto Valitut tiedostot -luetteloon.
 • Korjattu lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki näkymään ilman, että linkki pitää aktivoida hiirellä.
 • Korjattu usean aineiston lähettäminen samanaikaisesti latauspalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Korjattu mitätöintiaineiston sisältämien kohteiden lukumäärä näkymään oikein aineiston tiedoissa.
 • Lisätty Lähetetyt aineistot -sivu valikkoon käyttäjälle, joka asioi yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Korjattu tulonsaajan osoitteen Maakoodi-kenttä vapaaehtoiseksi, jos tulonsaajalle on annettu useita tunnisteita, joista yksi on suomalainen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Korjattu yrityksen nimi näkymään kokonaan hakijan tiedoissa uuden varmenteen hakemuksessa.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Jos uuden ilmoituksen pohjana käyttää rajapinnan kautta annettua ilmoitusta, jossa on ilmoitettu sekä palkkatietoja että kansainvälisen työskentelyn tietoja, pitää valita, kumpaa ilmoitustyyppiä käyttää pohjana. Jos valitsee pohjaksi tiedot kansainvälisestä työskentelystä, uudelle ilmoitukselle kopioituvat virheellisesti myös palkkatiedot.
 • Ilmoitusten katselunäkymässä aineiston tiedoissa näytetään tietoryhmien Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) tiedoista vain tunniste (Code). Muut tietoryhmän tiedot puuttuvat, kuten tunnisteen tyyppi ja maakoodi.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi -sivulla on pdf-linkkiin liittyvä saavutettavuusongelma.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi -sivulta puuttuu tiettyjä määritteitä, joiden vuoksi ruudunlukija ei osaa ilmaista radiobutton-tekstejä oikein, kun käyttäjä selaa sivua sarkaimella. Virhe ei toistu, jos käyttäjä selaa sivua nuolinäppäimillä.
 • Lähetetyt aineistot -sivun otsikkotasoissa on saavutettavuusongelma.
 • Sähköisen asiointipalvelun pudotusvalikkojen valinta häviää, jos asiointikieltä vaihtaa. Valinta pysyy ainoastaan silloin, jos valittu arvo on sama toisella kielellä.
 • Ruudunlukijalla voi navigoida verkkolomakkeen disabloitujen vaiheiden linkkeihin, mutta linkeistä puuttuu selite siitä, miksi linkki on disabloitu. Lisäksi ruudunlukijalla pystyy tarpeettomasti navigoimaan vaiheiden grafiikkaan.
 • Aineistotilauslomakkeen Lisää aineisto -näkymässä on virheellinen aria-linkki, joka heikentää ruudunlukijan käytettävyyttä.
 • Aineistotilauslomakkeen Lisää aineisto -näkymässä ruudunlukija lukee virheellisesti tyhjän elementin.
 • Ruudunlukija lukee aineistotilauslomakkeella olevan poiminta-ajan kellonajan lyhenteen ""tt.mm" väärin.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella. Skeemamuutos ei ole enää vuoden 2020 aikana mahdollinen.
 • Lomakkeen osoitetiedoissa Postinumero- ja Postilokerot kentät asettuvat väärin.
 • Jos antaa Yleistiedot-sivulla ilmoitusviitteen, joka sisältää kiellettyjä merkkejä, kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Jos antaa syntymäajaksi kuluvaa päivää myöhemmän päivän, Syntymäaika-kentän yhteydessä ei näytetä virheilmoitusta.
 • Katuosoite- ja Postilokero-tietojen puuttumisesta annetaan kaksi samanlaista virheilmoitusta Esikatselu-sivulla
 • Ilmoituksen väliotsikot ja alasvetovalikkojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Jos tulonsaajan, vakuutuksenottajan tai sijaissaajan tunnistetiedoissa antaa ensin tunnisteen, maakoodin ja maan nimen ja valitsee sen jälkeen tunnisteen tyypiksi "Ei tunnistetta", maakoodin yhteydessä näytetään sama virheilmoitus kaksi kertaa.
 • Tulolajille 1270 Perusteeton etu voi virheellisesti valita tulolajin lisätiedoksi Perusteeton etu.
 • Tulonsaajan osoitetietojen pakollisuudesta ei näytetä ilmoitusta kenttien yhteydessä.
 • Usean maksajan Y-tunnuksen antaminen estää ilmoituksen lähettämisen, mutta järjestelmä ei anna virheilmoitusta.
 • Jos ilmoituksella on annettu tulonsaajalle useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos tulonsaajan tunnisteeksi on annettu useampi henkilötunnus, joissa syntymäaika ei ole sama, annetaan esikatselussa virheilmoitus ""Tulonsaajille annetut syntymäajat eivät vastaa toisiaan"" ja linkki kyseiselle sivulle. Kun palaa Tulonsaaja-sivulle, tulonsaajalta kuitenkin puuttuvat tunnisteet ja muut tiedot.
 • Jos korvattavassa etuustietoilmoituksessa muokkaa tulolajin määrää, toinen desimaali ei näy muokkausnäkymässä silloin, kun se on nolla. Ilmoituksen tallennuksen jälkeen nolla kuitenkin näkyy tulolajin määrässä esikatselussa. Nolla ei näy myöskään korjatun ilmoituksen katselunäkymässä.
 • Maksetut suoritukset -sivulla ja ilmoituksen esikatselussa lisätyn tulolajin ja vähennyksen kohdalla tulolajin koodi näkyy kahteen kertaan, esimerkiksi muodossa "1001 1001 - Vanhempainraha".
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei tunnistetta", Maakoodi-kenttä disabloituu. Maakoodien valintalistan voi kuitenkin virheellisesti avata.
 • Jos tulonsaajan tunnisteen tyypiksi valitsee "Ei asiakastunnistetta", sarkaimella eli tabulaattorilla siirtyminen kentästä toiseen ei enää onnistu.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Tulonsaajan toimipaikan osoitteessa annettu postinumero näkyy esikatselussa virheellisesti myös postilokeron numerona.
 • Jos valitsee "Näytä tarkemmat maksajan tiedot", edustajan tiedot muuttuvat virheellisesti pakollisiksi.
 • Jos antaa palkkatietoilmoituksen yrityksen puolesta, Maksajan tyyppi -kohdassa on ylimääräinen valintaruutu, jossa ei ole tekstiä.
 • Jos antaa maksajan aliorganisaation tiedot ja myöhemmin palaa poistamaan ne, tiedot muuttuvat virheellisesti pakollisiksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos antaa edustajan osoitteen mutta jättää edustajan nimen ja tunnisteen täyttämättä, ilmoituksen lähettämisen jälkeen osoitetiedot katoavat. Osoite näkyy vielä esikatselussa, mutta jos ilmoitusta tarkastelee Annetut ilmoitukset -sivulla, ilmoituksessa ei näy edustajan osoitetta.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Tulorekisteri-sivulta puuttuu Tilaa-painike.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aikaleima Viimeisin poiminta- ja Seuraava poiminta -kohdissa on väärän muotoinen Tehdyt tilaukset -sivulla. Kellonaika pitäisi näyttää vain tietyissä aineistotyypeissä ja aina ilman sekunteja.
 • Jos jatkuvan tilauksen viimeiseksi voimassaolopäiväksi muuttaa virheellisen päivämäärän (esim. 1.1.1800), järjestelmän pitäisi antaa virheilmoitus, mutta sen sijaan järjestelmä kaatuu.
 • Aineistotilauslomakkeen Poistu-painike ei vie takaisin Tilaukset-sivulle.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Hakutulokset-sivulla sijaissaajan tietoja sisältävien etuustietoilmoitusten lukumäärään lasketaan virheellisesti myös ilmoitusversiot, jotka eivät ole voimassa.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.
 • Kun hakuehtoja muokataan, Maksetut suoritukset -hakuehdosta katoavat ajoittain Etuustietoilmoituksen tulolaji- ja Tulolajin lisätieto -valinnat.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset ja Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Ilmoituksen katselunäkymässä kohdassa Aineiston tiedot näytetään tietoryhmistä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) tunnisteen otsikkona yleinen teksti "Tunniste", kun pitäisi näyttää kyseisen tunnisteen tyyppi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Jos tiedon käyttäjällä ei ole tiedonsaantioikeuksien perusteella oikeutta nähdä palvelussuhteen alkupäivää, ilmoituksen katselussa näytetään virheellisesti tieto "1.1.0001", jos alkupäivä on ilmoituksella annettu.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuden muuttaminen ei onnistu, jos alkupäiväksi muuttaa tulevaisuudessa olevan päivän.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Varmenteen yhteyshenkilölle voi ilmoittaa vain kaksiosaisen nimen.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Ulkomaisella yritystunnuksella lähetetyssä aineistossa näytetään tunnisteen tyyppinä Y-tunnus kohdassa "Aineiston tarkemmat tiedot", vaikka tyyppi on Ulkomainen yritystunnus.

Aineistotilaukset

 • Aineistotilaus 302 ei onnistu, jos antaa poimintaehdoksi 24 Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Jos käyttäjä yrittää tilata latauspalvelun kautta raportin, jota ei ole tilattavien raporttien valikoimassa, järjestelmä antaa virheellisen virheilmoituksen.
 • Tilattu raportti 620 ei todennäköisesti muodostu lainkaan, jos siinä on yli 800 000 ilmoitusta.

Aineiston mitätöinti

 • Jos aineistotilaus on mitätöity aineistotyypillä 108 "Aineistotilauksen mitätöiminen", tilaus poimitaan mitätöinnistä huolimatta, mutta tilaukselle ei muodostu tietoja.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Jos lähettää useamman korvaavan palkkatietoilmoituksen sisältävän aineiston ja ilmoituksissa on sama tulorekisterin ilmoitusviite mutta eri maksajan ilmoitusviite, aineisto päätyy aineistotason virheeseen, vaikka kyseessä on ilmoitustason virhe.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos sähköisen asiointipalvelun asiointikielen vaihtaa sen jälkeen, kun on täyttänyt edustajan tunnisteen tiedot, tunnisteen tyypiksi muuttuu "Ei valintaa". Annettu henkilötunnus ei kuitenkaan muutu.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos lähettää reaaliaikaisen WS-kanavassa mitätöintiaineiston, joka hylätään vastaanotossa tai käsittelyssä aineistotason virheen vuoksi, käsittelypalautteesta puuttuvat Source- ja FaultyControl-tiedot, vaikka ne on annettu lähetetyllä aineistolla.
 • Jos lähettää SFTP-kanavassa mitätöintiaineiston, joka hylätään vastaanotossa aineistotason virheen vuoksi, käsittelypalautteesta puuttuu DeliveryData-tietoryhmä.
 • Jos lähettää SFTP-kanavassa mitätöintiaineiston, joka hylätään käsittelyssä aineistotason virheen vuoksi, käsittelypalautetta ei muodostu lainkaan SFTP OUT -kansioon.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistotilauksen voi tehdä ilman tietoryhmää Luettelo poimittavista asiakkaista (IdCodeList), vaikka se olisi tilauksessa pakollinen. Aineisto ei kuitenkaan muodostu.
 • Aineiston 318 "Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" poiminnassa on hitautta.

Rajapintapalvelut

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Tietojen toimittaminen

 • Jos palkkatietoaineistossa on sellaisia aineistotason virheitä, joiden vuoksi aineisto hylätään vastaanotossa, muodostuvasta käsittelypalautteesta puuttuu tietoja.

Tietojen jakelu

 • Poimituissa aineistoissa jaetaan virheellisesti skeeman mukaista merkimäärää pidempiä nimiä.