Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 14.5.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Rajapintahakemus

 • Jos tiedon tuottaja hakee uusia rajapinnan käyttöoikeuksia korvaavalla rajapintahakemuksella, aiemmat käyttöoikeudet (kanavat ja käyttötarkoitus) on valmiiksi täytetty hakemukseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Palkat: Lähetetyt aineistot -sivulla näytetään aineiston yhteyshenkilöt.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Palkat: Jos SFTP-kanavan kautta lähettää aineistoja, joissa tiedostojen nimet eivät vastaa tulorekisterin nimeämisohjeita, aineisto hylätään ja käyttäjä saa käsittelypalautteen.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Virheilmoitukset

 • Palkat: Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa palkkatietoilmoituksella annetaan virheellinen tai puutteellisen poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä tai loppupäivä.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Palkat: Muutettu Tallennettu-tietona näkymään aika, jolloin palkkatietoilmoitus tai työnantajan erillisilmoitus on vastaanotettu tulorekisteriin.
 • Korjattu kielivalintaa siten, että selaimen linkissä oleva kielivalinta vie oikeankieliselle sivulle.
 • Palkat: Korjattu PL-tiedon asettelua ilmoituksen katselunäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Korjattu päivämäärien tarkistusta niin, ettei aikavälin loppupäivä voi olla ennen alkupäivää.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Poistettu tieto kanavasta palkkatietoilmoituksen katselunäkymästä.
 • Palkat: Korjattu Ilmoituksen tyyppi -hakuehtojen näkymistä tiedon käyttäjille.
 • Korjattu tiedon hakua siten, että tapaturmavakuuttajan tiedon käyttäjän roolilla näkyvät määritellyt hakuehdot.
 • Korjattu hakutulosten rajautuminen silloin, jos hakuehtona on Ansaintakausi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Palkat: Poistettu Hae uutta varmennetta -painike Tekninen rajapinta ja varmenteet -sivulta, jos organisaatio ei ole tehnyt teknisen rajapinnan hakemusta.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Palkat: Korjattu virheilmoitus, joka näytetään Suomalainen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella.
 • Palkat: Korjattu porautuminen vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Korjattu tiedon käyttäjän uloskirjautuminen Valtuutukset-sivulta.
 • Korjattu Valtuutukset-sivun responsiivisuutta mobiilinäkymässä.
 • Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, kun yrittää antaa valtuutukselle loppupäivän, joka on kaukana menneisyydessä.
 • Korjattu virheilmoitusta, joka annetaan, kun käyttäjä yrittää muokata omia valtuutuksiaan.
 • Korjattu toiminnallisuutta siten, että Näytä päättyneet valtuudet- ja Lähetä ilmoitus sähköpostitse -kohtiin voi lisätä rastin välilyöntipainikkeella.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Palkat: Korjattu tietolähde näkymään oikein mitätöidyn ilmoituksen katselunäkymässä. Nyt tietolähde kertoo, missä kanavassa ilmoitus on mitätöity.
 • Palkat: Korjattu Ilmoituksen tiedot -osion responsiivisuutta mobiilinäkymässä.

Raportit

 • Palkat: Poistettu ylimääräiset välilyönnit nimistä ja nollat päivämääristä raportissa 618.

Aineistotilaukset

 • Palkat: Korjattu aineistotilauksen 312 toiminta viivästetyssä Web Service -rajapinnassa, kun tilauksessa on useita poimintaehtoja.

Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Korjattu tilanne, jossa Kevan koodiston mukaisen palvelussuhteen päättymisen syyn ilmoittaminen johti virheeseen.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua

Tunnetut puutteet

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Kun käyttäjä on valinnut yrityksen tai organisaation, jonka puolesta hän asioi, seuraavalta sivulta puuttuvat linkit keskeisimpiin toimintoihin. Käyttäjä voi kuitenkin liikkua valikon linkeistä.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Vain ulkomaisia työnantajia koskeva tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" ei tyhjene uutta palkkatietoilmoitusta annettaessa, vaikka maksajalta otetaan pois tieto ulkomainen työnantaja. Maksajan tyypin poistamisen jälkeen tulonsaajan lisätiedon ei pitäisi enää näkyä ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.
 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen esikatselussa edustajan tunnisteen jälkeen näytetään tyhjät sulkeet, jos maakoodi on annetulle tunnisteen tyypille pakollinen, mutta maakoodia ei ole annettu.
 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.
 • Kun annettua ilmoitusta käytetään uuden ilmoituksen pohjana, Syntymäaika-kohdassa oleva syntymävuoden valintaluettelo toimii virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen esikatselussa Rahapalkka kuukaudessa -tiedon desimaalit eivät näy oikein.
 • Palkat: Raportteja 600, 610 ja 618 ei voi tilata, jos asioi toisen yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Hakutuloksissa osa tiedoista puuttuu tai näkyy virheellisesti.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa mitätöity aineisto ei näy Mitätöity-tilassa Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Latauspalvelussa näytetään väärä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.
 • Jos käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin hänellä ei ole valtuuksia, järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen.
 • Latauspalvelussa lähetetyn osittain hyväksytyn aineiston tila on "Tallennettu tulorekisteriin", vaikka tilan pitäisi olla "Osittain hylätty".

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Teknisen rajapinnan hakemuksesta ja varmennehakemuksesta puuttuu ohjetekstejä (i-painikkeita).
 • Teknisen rajapinnan hakemus käynnistää varmennetilauksen automaattisesti, vaikka näin ei pitäisi tapahtua.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.

Aineistotilaukset

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.
 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Jos aineistotilauksen 316 poimintaehdoksi annetaan useita tulolajeja, aineistoon ei poimita kaikkia ilmoituksia, joilla kyseinen tulolaji on annettu.

Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Jos aineistotilauksella 407 "Etuustietoilmoitukset - yksi tulonsaaja" on annettu poimintaehdoksi sellainen vakuutuksenottaja tai sijaissaaja, jonka osoite on suojattu turvakiellolla, osoite jaetaan ilman tietoa siitä, että tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded).
 • Tiedon käyttäjille jaettavien palkkatietoilmoitusten skeemalla on ylimääräinen tyhjä elementti.

Raportit

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Haku ei onnistu, jos tiedon käyttäjällä on palkka- ja etuustietojen käyttäjän yhdistelmärooli ja hakuehtona on "Ei yritystunnusta".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutukset-sivun murupolussa on ylimääräinen Asetukset-linkki.
 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.
 • Tiedon käyttäjän valtuuttaminen ei onnistu, jos henkilölle on tulorekisterin asiakastietoihin merkitty henkilötunnuksen lisäksi jokin muu tunniste, esimerkiksi Y-tunnus.