Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 12.12.2019 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tiedon käyttäjän aineistotilaukset

 • Lisätty aineistojen 301, 303, 400 ja 406 tilaukseen mahdollisuus käyttää hakuehtona poissaolojen aikaväliä.
 • Lisätty reaaliaikaiseen Web Service -kanavaan uusi palvelu: 406 Palkkatietoilmoitukset - yksi maksaja, yksi tulonsaaja (WS reaaliaikainen).
 • Seuraavien aineistotilausten ja palveluiden toimintakykyä on parannettu:

  • 301 Palkkatietoilmoitukset - useita tulonsaajia

  • 302 Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia

  • 303 Palkkatietoilmoitukset - useita maksajia, useita tulonsaajia

  • 304 Palkkatietoilmoitukset - useita työeläkelaitoksia

  • 305 Palkkatietoilmoitukset - puuttuva työeläkejärjestelynumero

  • 308 Työnantajan erillisilmoitukset - useita työeläkelaitoksia

  • 400 Palkkatietoilmoitukset - yksi tulonsaaja (WS reaaliaikainen)

  • 401 Palkkatietoilmoitukset - yksi maksaja (WS reaaliaikainen)

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedon käyttäjä

 • Lisätty sähköiseen asiointipalveluun tietojen hakuun hakuehdoiksi seuraavat vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)

Vuosimuutokset

 • Lisätty palkkatietoilmoitukseen ja työnantajan erillisilmoitukseen tarkistussääntö, jolla estetään suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen ilmoittaminen tunnisteen tyypillä "Muu tunnus".
 • Estetty sähköisessä asiointipalvelussa sellaisten tietojen korjaaminen, jotka voidaan korjata vain mitätöimällä ja antamalla uusi ilmoitus:
  • Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
  • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
   • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)
 • Lisätty sähköiseen asiointipalveluun huomautus, jos ilmoituksen täyttäjä yrittää käyttää sellaista valintalistan arvoa, joka ei ole voimassa ilmoituksen maksupäivänä tai kohdekautena.
 • Lisätty raporteille takaisinperittyyn määrään kohdistuvaan lähdeveroon liittyvät laskentasäännöt.

Raportit

 • Lisätty uusi tiedon tuottajan raportti: 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus). Raportin voi tilata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.
 • Poistettu seuraavien raporttien tilaaminen rajapinnan ja latauspalvelun kautta tiedon tuottajilta:
  • 606 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (kertatilaus)
  • 607 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (jatkuva tilaus)
  • 310 Osapuolen käyttäjien käyttölokitiedot

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen ilmoittaminen

 • Lisätty sähköisen asiointipalvelun tietojen hakuun suomalaisen henkilötunnuksen ja Y-tunnuksen muodon tarkistus.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Aineistotilauksen voi mitätöidä sähköisessä asiointipalvelussa, jos sitä ei ole vielä poimittu.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Rajapinta – Aineistotilaukset

 • Korjattu virheilmoitus, joka lähetetään, jos aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on aineistotilauksessa virheellinen.

Rajapinta – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu mahdollisuus korjata työnantajan erillisilmoitus, jossa kohdekausi on vuonna 2020.
 • Korjattu: Jos yrittää mitätöidä sellaista työnantajan erillisilmoitusta, joka on yritetty lähettää tulorekisteriin mutta joka on hylätty käsittelyssä, annetaan virheilmoitus.
 • Korjattu virheen käsittelyä, kun Palvelussuhteen päättyminen -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.

Rajapinta – Tietojen jakelu

 • Korjattu aineistotilausten 302, 305, 400 ja 401 poimintaa silloin, kun tilaukseen ei haeta kaikkia versioita. Korjauksen jälkeen tilaukseen poimitaan oikeat versiot.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu tilanne, jossa maksajan osoitteen antaminen palkkatietoilmoituksella aiheutti virheen.
 • Korjattu Muu luontoisetu -tietoryhmää koskeva virheilmoitus latauspalvelussa.
 • Korjattu alkuperäisen palkanmaksukauden näkyminen tulolajin takaisinperinnän lisätiedoissa, kun ilmoitusta korjataan.
 • Korjattu Aineiston tiedot -kohdan näkyminen yksityishenkilön antamalla palkkatietoilmoituksella Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Korjattu tilauksen katselunäkymää siten, että tieto jakelukanavasta näkyy oikein heti tilauksen avaamisen jälkeen.
 • Korjattu Tilaukset-sivun aineisto- ja raporttitilausten listan järjestystä: oletuksena listalla ylimpänä ovat viimeisimmät poiminnat tai tilaukset, joita ei ole vielä poimittu.
 • Korjattu tilauksen katselunäkymää siten, että selaimen sivun päivittäminen ei vaikuta jakelukanavan ja tilauksen tyypin tietoihin, vaan tiedot näkyvät aina oikein.
 • Korjattu Takaisin-painikkeen puuttuminen tilauksen katselunäytöltä.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen täyttämisessä annettavaa virheilmoitusta, kun ilmoittaja syöttää työtapaturmavakuutuksen tiedot puutteellisesti.
 • Korjattu Annetut ilmoitukset -sivun yhteenvetonäkymän laskentaa siten, että Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoitusten yhteismäärä lasketaan oikein.
 • Korjattu: Kun tulolajille ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa poikkeava vakuutustieto, valittavat vaihtoehdot ovat oikeassa järjestyksessä.

Raportit

 • Korjattu raporttia 702 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot: tietyn pääkäyttäjän raportilla eivät enää näy valtuuksiin tehdyt muutokset, jotka on tehnyt saman tiedon käyttäjäorganisaation toinen pääkäyttäjä.

Yleiset huomiot

 • Aineistotilausta tai aineistotilauksen sisältävää aineistoa ei voi mitätöidä, jos aineistopoiminta on jo käynnistetty. Jos aineistotilaus pitää päättää tai poiminta keskeyttää, kun poiminta on jo aloitettu, ota yhteys tulorekisterin asiakaspalveluun tai täytä havaintolomake.
 • Viestit-toiminnallisuus otetaan vaiheittain käyttöön myöhemmin.
 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Kotitaloustyönantaja: Lähetetyt aineistot -toiminnallisuus ei ole käytössä. Lähetettyjä ilmoituksia voi katsella sivulla Annetut ilmoitukset.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportteja ei voi tilata, kun asioi toisen yksityishenkilön puolesta.
 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset:

  • 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.

 • Ilmoitusten haku saattaa kestää kauan.
 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Tiedon käyttäjä, sähköinen asiointipalvelu: murupolun Tietojen haku -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Palkkatietojen katselu -valtuudella yrityksen puolesta asioivan valikossa on virheellisesti linkki Asetukset-sivulle. Linkistä ei avaudu mitään.
 • Sähköinen asiointipalvelu: hylätyssä aineistossa olevan ilmoituksen tarkastelu Lähetetyt aineistot -sivulla aiheuttaa virheen.
 • Y-tunnusta ja henkilötunnusta ei voi kirjoittaa pienillä kirjaimilla ja ilman väliviivaa, sillä järjestelmä antaa virheilmoituksen.
 • Maksajan raportit: raportin 603 nimenä näytetään virheellisesti raportin 602 englanninkielinen nimi.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Suurennuslasi-kuvake katoaa Yritykset ja organisaatiot -sivulla, jos näkymää kaventaa mobiilikäytössä.
 • Sähköinen asiointipalvelu: mobiilinäkymässä "Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen tiedot" -otsikko näkyy osittain alueen ulkopuolella.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Maksajan raportit: jatkuvan tilauksen raportit 603, 605, 607 ja 609 on nimetty puutteellisesti "report.pdf". Nimestä puuttuu myös poiminta-aikataulu.
 • Tiedon käyttäjän raportit: jos käyttäjä yrittää tilata raportin 702 sallittua pidemmällä aikavälillä, hän ei saa virheilmoitusta.
 • Tiedon käyttäjän pääkäyttäjä ei voi tehdä latauspalvelussa raporttitilauksia, jos pääkäyttäjä on pääkäyttäjäroolin lisäksi valtuutettu tiedon hakurooliin.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Ilmoitusten haussa on virheellisesti oletuksena valinta "Kaikki versiot". Oletuksena pitäisi olla "Voimassa olevat".
 • Aineistotilaus 303 ei toimi oikein, kun käytetään poimintaehtoa "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero".
 • Palkkatietoilmoituksen antaminen sähköisessä asiointipalvelussa antaa aiheettomia virheilmoituksia, kun tulolajeihin liittyviä vapaaehtoisia päivämäärätietoja ei anna. Ilmoituksen tallentaminen ei onnistu.
 • Tulonsaaja näkee ilmoituksen katselunäkymässä virheellisesti aineiston tietoja.
 • Omat tulotiedot -sivulta puuttuu vuosivalinta.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Viikkoaikataulun mukaan poimittavan aineistotilauksen poiminta toistuu ensimmäisen poiminnan jälkeen virheellisesti 5 minuutin välein.
 • Aineiston 302 poiminta ei toimi oikein, jos samassa tilauksessa on sellaisia poimintoja, joissa on poimintaehtona maksupäivän aikaväli sekä sellaisia, joissa ei ole.
 • Tiedon käyttäjän tietojen haku ei toimi, kun hakuehdon "Ammattiluokitus" hakuvaihtoehtona käytetään Trafin, Kevan tai Suomen Pankin nimikkeistöä.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Jatkuvan tilauksen päättymispäivä ei muutu, kun sitä muokkaa sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Palvelupyyntö 401 johtaa virheeseen, jos pyynnön parametreissa on "Muutosten poimintaväli", "Maksupäivän aikaväli" sekä "Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero".
 • Tilauksen tiedot -sivulla poiminnan tila on "Ei poimittu", vaikka tilaus on poimittu onnistuneesti.
 • Jos aineistotilaukseen 400 lisää poimintaehdoiksi maksupäivän aikavälin ja ansaintakauden aikavälin, aineistoon poimitaan virheellisesti ilmoitukset, joissa joko maksupäivä tai ansaintakausi sisältyy aikavälille.
 • Tulolajille 419 voi virheellisesti antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Yksityishenkilön Uusi raporttitilaus -sivulta puuttuu uusi raportti 618.
 • Ruudunlukujaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Tilauksen tiedot -sivulla näytetään väärä jakelukanava aineistotilaukselle 308.
 • Tiedon käyttäjän hakutoiminto Tietojen haku -sivulla ei toimi, jos hakuehtona on tulonsaajan tai maksajan muu tunnus. Virhe koskee myös tiedon tuottajan hakutoimintoa Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Aineistotilaus 401 johtaa virheeseen, jos tilaukseen lisää kaikki pakolliset ja vapaaehtoiset poimintaehdot.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta puuttuvasta hakuehdosta, jos tiedon käyttäjä jättää antamatta pakollisen hakuehdon aikavälin sähköisessä asiointipalvelussa. Haku johtaa kuitenkin virheeseen.
 • Aineistotilaus 401 johtaa virheeseen, jos tilaukseen lisää pelkästään pakolliset poimintaehdot.
 • Aineistotilaus 400 johtaa virheeseen, jos tilaukseen lisää vapaaehtoisen poimintaehdon Poissaolojen aikaväli.
 • Tiedon käyttäjä ei voi porautua palkkatietoilmoituksen tietoihin, jos hakuehtoina ovat maksajan tunnus ja "Ei vakuuttamisvelvollisuutta" -tieto.
 • Tiedon käyttäjä ei voi Tietojen haku -sivulla porautua palkkatietoilmoituksiin, joissa on poissaolotietoja.
 • Tiedon tuottajan Aineisto-sivulla näytetään virheellisesti myös lähetetyt aineistotilaukset.
 • Jos tiedon tuottaja tarkentaa hakua Lähetetyt aineistot -sivulla, luettelossa ei näytetä aineistoja, vaikka niitä olisi löytynyt haussa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa, samalla ilmoituksella ei saa antaa tiettyjä vakuuttamisen poikkeustilanteita. Valintaruudut eivät kuitenkaan aktivoidu uudelleen, vaikka vapaaehtoisen vakuuttamisen tieto poistetaan ilmoitukselta.
 • Jos aineistotilaukseen 301 lisätään poimintaehdoksi Poissaolojen aikaväli, joka ajoittuu vuodelle 2020, poimintaehto ei rajaa poimittavia ilmoituksia oikein.
 • Tulolajille 209 voi virheellisesti antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon ilmoituksessa, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020.
 • Kun maksajaksi ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tilapäinen työnantaja, alasvetovalikko Työeläkelaitos-kohdassa toimii virheellisesti.
 • Jatkuvan tilauksen ja kertatilauksen Tilauksen tiedot -sivulta puuttuu Mitätöi-painike, vaikka tilausta ei ole vielä poimittu.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella voi virheellisesti antaa muuna tunnuksena suomalaisen henkilötunnuksen.
 • Kun korjataan palkkatietoilmoitusta, jonka maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020, tulolajille 209 voi virheellisesti antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon.
 • Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan "Suomesta A1-todistus tai sopimus" ja maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2020, samalla ilmoituksella ei saa ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilanteita. Vakuuttamistietoja ei kuitenkaan pysty muokkaamaan, vaikka sosiaaliturvaa koskeva tieto poistetaan ilmoitukselta.
 • Jos aineistotilaukseen 302 lisätään poimintaehdoksi sekä maksajan että sijaismaksajan tunniste, poiminta päättyy virheeseen.
 • Sähköinen asiointipalvelu, tiedon käyttäjä: Tietojen haku hakuehdolla "Ei yritystunnusta" ei toimi.
 • Jos aineistotilaukseen 302 annetaan poimintaehdoksi useita maksajia ja useita maksupäivän aikavälejä, poiminta päättyy virheeseen.
 • Raportin 602 vasemman reunan otsikossa on virheellinen aikaväli.
 • Sähköinen asiointipalvelu, palkkatietoilmoituksen antaminen: Sivun asettelussa puutteita.
 • Jos takaisinperintää ilmoittaessa jättää takaisinperintäpäivän tyhjäksi, näytetään ilmoituksella virheellisesti takaisinperintäpäivänä 1.1.0001.
 • Sähköinen asiointipalvelu: Korvaavalla ilmoituksella voi virheellisesti muokata sijaismaksajan tiedoissa annettua varsinaisen työnantajan tunnistetta.
 • Tiedon käyttäjä: tietojen haussa henkilötunnuksen ja Y-tunnuksen muodon tarkistukseen liittyvä virheilmoitus annetaan liian aikaisin.
 • Annettujen ilmoitusten haku sähköisessä asiointipalvelussa päätyy virheeseen, kun hakuehtona on tulolaji.
 • Tiedon käyttäjä: tietojen haku päätyy virheeseen, jos pakollinen hakuehto puuttuu, eikä oikeaa virheilmoitusta anneta.
 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Tiedon käyttäjä: Uuden henkilön valtuuttaminen tiedon käyttäjän rooliin toimii virheellisesti.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla sarakeotsikot ovat väärissä kohdissa.
 • Sähköinen asiointipalvelu: annetun ilmoituksen katselunäkymässä poissaolojakson sijoittelu on väärin.
 • Murupolun Tilauksen tiedot -kentän valinta johtaa virheeseen.
 • Palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen mitätöinnin huomiolaatikosta puuttuu tausta.
 • Valtuutukset-sivun taulukko ei ole responsiivinen.