Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 9.7.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Etuudet: Asetukset-osioon on lisätty uusi toiminto Vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen vahvistaa valinnalla, että organisaatio ottaa käyttöön etuustietojen ilmoittamisen toiminnot. Vahvistuksen jälkeen organisaatio voi antaa etuustietoilmoituksia ja ottaa käyttöön teknisen rajapinnan etuustietojen ilmoittajana.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Varmenteen teknisen yhteyshenkilön tietoja ja varmenteen kuvausta voi muokata sivulla Tekninen rajapinta ja varmenteet.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu kielivalintaa siten, että uloskirjautuessa tulorekisteri.fi-sivu avautuu samalla kielellä, jolla on asioinut.
 • Korjattu kielivalintaa siten, että valinta säilyy, vaikka selaimen päivittää.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu sijaismaksajan tunnisteen tyypin näkyminen palkkatietoilmoituksen esikatselussa.
 • Korjattu tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" näkymään vain silloin, kun maksajan tyypiksi on valittu "Ulkomainen työnantaja".

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Palkat: Korjattu tietojen haku tilanteessa, jossa hakuehtona on "Ei henkilötunnusta".

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa käyttäjä yrittää lähettää latauspalvelussa aineistotilauksen sellaisen Y-tunnuksen puolesta, jonka puolesta asiointiin käyttäjä ei ole saanut valtuutta.
 • Palkat: Korjattu latauspalvelussa näytettävä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Palkat: Lisätty poissaolojen katselunäkymään poissaolon syy ja syykoodi.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tulolajien järjestys pysymään samana, kun ilmoitusta korjataan tai käytetään uuden ilmoituksen pohjana.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Korjattu Rahapalkka kuukaudessa -tiedon määrä näkymään esikatselussa kahden desimaalin tarkkuudella.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Korjattu edustajan tunnisteen esitystapa esikatselussa silloin, kun tunnisteen tyypiksi on valittu "Muu tunnus".

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Palkat: Korjattu raporttien tilausta siten, että maksajan raportin voi tilata myös yksityishenkilön puolesta.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu aineistotilauksen mitätöintiaineiston käsittelypalautteessa näytettävät tiedot.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Lisätty puuttuvat ohjelinkit rajapinta- ja varmennehakemusten sivuille.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Kirjautuminen ei onnistu Katso-tunnisteella, jossa ei ole maakoodia.
 • Tietojen katselu Omat tulotiedot -sivulla ei onnistu, jos asioi yksityishenkilön puolesta.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Jatkuvan aineistotilauksen ensimmäisen poiminnan ajankohta on Tilauksen tiedot -sivulla kahden päivän päästä, vaikka tilaus pitäisi poimia samana päivänä.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Aineiston tietojen katselussa näkyy ylimääräinen Yhteyshenkilö-otsikko joillakin sellaisilla aineistotyypeillä, joilla tiedon antaminen ei ole mahdollista.
 • Palkat: Lähetetyt aineistot -sivun uudessa näkymässä aliorganisaation edustaja näkee virheellisesti pääorganisaation lähettämät mitätöintiaineistot.
 • Palkat: Lähetetyt aineistot -sivun vanhassa näkymässä aliorganisaation edustaja näkee virheellisesti pääorganisaation lähettämät mitätöintiaineistot.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.
 • Palkat: Haku ei onnistu, jos hakuehdoksi valitsee "Ilmoitukset, joissa on sijaismaksaja".

Aineistotilaukset

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Palkat: Jos aineistotilauksessa on sallittua määrää enemmän poimintaehtoja, aineistotilaus hylätään virheellisesti vasta käsittelyssä. Aineistotilaus pitäisi hylätä jo vastaanotossa.
 • Jos 600-sarjan aineistotilaukseen antaa poimintaehdolle koodiston vastaisen arvon, järjestelmä antaa epäselvän virheilmoituksen.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Raportit

 • Raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuutta ei tarkisteta. Jos antaa virheellisen alku- tai loppupäivän, tilaus aiheuttaa virheen.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.
 • Palkat: Haun tarkentaminen tunnisteen tyypillä Kaupparekisteritunnus ei palauta hakutuloksia.
 • Palkat: Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksessa näkyy virheellisesti tieto maakoodista, vaikka tietoa ei ole annettu.
 • Palkat: Hakutulosluettelosta puuttuu mitätöidyn työnantajan erillisilmoituksen ilmoituspäivä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • NT1-lomakkeelta NT2-lomakkeelle siirryttäessä työskentelyvaltio-kentän muokkaaminen aiheuttaa virheilmoituksen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa lähetetyn osittain hyväksytyn aineiston tila on "Tallennettu tulorekisteriin", vaikka tilan pitäisi olla "Osittain hylätty".

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.
 • Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle voi muokkaustilassa antaa liian pitkän nimen, koska validointi puuttuu.
 • Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle voi muokkaustilassa antaa väärän muotoisen sähköpostiosoitteen (ilman @-merkkiä), koska validointi puuttuu.
 • Varmenteelle voi muokkaustilassa antaa liian pitkän kuvauksen, koska validointi puuttuu.
 • Varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedoissa voi muokkaustilassa jättää pakollisen kentän tyhjäksi, koska validointi puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot

 • Omien tulotietojen katselu yksityishenkilönä tai yrityksen tai organisaation puolesta aiheuttaa virheilmoituksen.