Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT1): 9.4.2020 julkaistun kehitysversion toimitusseloste

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Palkkatietoilmoituksen katselunäkymään on lisätty palvelussuhteen rekisteröinnin perusteen koodiarvo. Aikaisemmin näytettiin ainoastaan selite.
 • Palkkatietoilmoituksesta tyhjennetään Työeläkelaitoksen maksujen tiedot -kohdasta maksun viitenumero ja tarkenne, kun käytetään aiempaa ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.
 • Aineistotilauksen tietojen sisältöä ja asettelua on päivitetty Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen verkkolomakkeelle on lisätty seuraavat tiedot: Rajoitetusti verovelvollinen, Asuinvaltion maakoodi ja Asuinvaltion nimi.
 • Lisätty virheilmoitus, joka näytetään tilanteessa, jossa henkilön valtuuksien haku Suomi.fi:stä epäonnistuu virheen vuoksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Uudistettu Valtuutukset-sivua, jossa tiedon käyttäjän pääkäyttäjä valtuuttaa organisaationsa muita henkilöitä tiedon käyttäjän rooleihin.

Palkkatietoilmoitus

 • Ravintoetu-tulolajin määrä on muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi silloin, jos maksaja ilmoittaa tiedon "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa".

Raportit

 • Tulolajin 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä) laskentasääntöjä on muutettu. Muutos vaikuttaa raportteihin 500, 600, 602, 603, 606 ja 607.
 • Raportin 610 tietoihin on lisätty aineistoviite, joka yksilöi virheellisiä ilmoituksia sisältäneen aineiston.
 • Raportin 610 poiminnan aikaväliä on muutettu. Aikaväli oli aikaisemmin enintään 24 kuukautta, ja nyt se on enintään 31 päivää.

Aineistotilaukset

 • 300-sarjan aineistotilauksille on asetettu 10 000 poimintaehdon raja.

Rajapinta ja sähköinen asiointipalvelu – Tietojen jakelu

 • Tietojen jakelussa on poistettu elinkeinonharjoittajan Y-tunnuksen ja henkilötunnuksen yhdistäminen. Jos tiedon käyttäjä hakee tietoja tulonsaajan henkilötunnuksella, aineistoon poimitaan ainoastaan henkilötunnuksella annetut tiedot. Tietoja ei poimita, jos ne on annettu henkilötunnukseen liitetyllä Y-tunnuksella.
 • Tulotietoilmoitusten jakeluun on lisätty uusi tieto, joka kertoo ilmoituksen todellisen saapumishetken tulorekisteriin.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Lisätty Lähetetyt aineistot -sivu yksityishenkilön (kotitaloustyönantajan) valikkoon.
 • Korjattu ohjetekstejä Omat tulotiedot- ja Yrityksen tulotiedot -sivuilla.
 • Korjattu murupolun ja selaimen välilehden tekstit Uusi tilaus -sivulla.
 • Korjattu kansainvälisen työskentelyn verkkolomakkeen virheilmoituksia siten, että ne näytetään asiointikielellä.
 • Lisätty puuttuva Tilatut aineistot -väliotsikko Tilauksen tiedot -sivulle.
 • Korjattu tilauksen tietojen katselusivulla näytettävää muutosten poimintavälin alkupäivän kellonaikaa.
 • Korjattu käsittelyssä hylätyn aineiston tarkastelua Lähetetyt aineistot -sivulla. Jos aineisto hylätään, sitä ei tallenneta tulorekisteriin eikä sen tietoja voi tarkastella.
 • Poistettu ylimääräinen Annetut ilmoitukset -linkki, joka näkyi yrityksen puolesta asioivalle käyttäjälle.

Sähköinen asiointipalvelu – Roolit ja valtuudet

 • Poistettu ylimääräinen Asetukset-sivu valikosta, kun yrityksen puolesta asioivalla on Palkkatietojen katselu -valtuus.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu otsikot näkymään oikein palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä.
 • Korjattu yksityishenkilön antaman palkkatietoilmoituksen katselunäkymää siten, että maksajan henkilötunnus ja nimi näytetään oikeassa kohdassa.
 • Poistettu ylimääräinen Tulorekisterin ilmoitusviite -tieto palkkatietoilmoituksen katselunäkymästä Yrityksen tulotiedot -sivulla.
 • Korjattu palkkatietoilmoituksen antamista siten, että annetaan virheilmoitus, jos tulonsaajan tunnisteeksi syötetty henkilötunnus on vääränmuotoinen.
 • Korjattu poissaolojakson tietojen asettelua palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä.

Sähköinen asiointipalvelu – Haku

 • Korjattu tietojen hakua siten, että haku ei palauttaisi time out -virhettä.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa haku on liian laaja.
 • Korjattu työnantajan erillisilmoitusten hakua sivulla Annetut ilmoitukset: Haun tarkentaminen toimii oikein myös silloin, kun valitsee Ei palkanmaksua -rivin.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu: Työnantajan erillisilmoituksen täyttämisessä annetaan selkeä virheilmoitus, jos Tarkemmat ilmoituksen tiedot -osiossa on virheitä

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus ja tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Poistettu Sosiaaliturvaa koskevat todistus -kohta vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymästä silloin, jos tietoa ei ole annettu.

Sähköinen asiointipalvelu Omat tulotiedot

 • Korjattu tulotietoilmoitusten järjestys Omat tulotiedot -sivulla siten, että uusin ilmoitus on luettelossa ylimpänä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Korjattu: tiedon käyttäjän Valtuutukset-näyttö päivittyy automaattisesti, kun valtuutta muokataan.
 • Korjattu Keha-keskuksen käytössä olevia hakuehtoja.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Korjattu latauspalvelun toimintaa siten, että käyttäjän oikeudet tarkistetaan myös käsittelypalautetta ladattaessa.
 • Korjattu: Jos latauspalvelussa lähetetyssä tilauksessa on virheellinen päätilausviite ja alitilausviite, tilaus ei enää jää tilaan "Käsitellään".

Aineistotilaukset

 • Korjattu aineistotilauksen 303 poimintaa siten, että poimintaehto Maksupäivän aikaväli kohdistetaan vain siihen tulonsaaja-maksaja-pariin, jolle se on annettu.
 • Korjattu maksajan aliorganisaation tunnisteen tyypin validointi aineistotilauksessa.
 • Korjattu ilmoittajan tyypin validointi aineistotilauksessa.
 • Korjattu aineistotilauksen 303 poimintaa siten, että aineistoon ei poimita enää ylimääräisiä ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja poissaolojen aikavälejä.
 • Korjattu aineistotilauksen 303 poimintaa siten, että aineistoon ei poimita enää ylimääräisiä ilmoituksia, jos poimintaehtoina on yksi maksajan tunniste sekä useita tulonsaajan tunnisteita ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeroita.

Raportit

 • Korjattu työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston kanava näkymään oikein raportissa 610.
 • Korjattu raporttitilauksen lähettämisen viivettä.
 • Poistettu ylimääräinen teksti "Tilauksen tietoja vastaavia aineistoja ei löytynyt." raportista 610 tilanteessa, jossa aineistoja on löytynyt.
 • Korjattu jatkuvasta raporttitilauksesta muodostuvien raporttien nimeäminen siten, etttä tiedoston nimessä on vain raportin numero.
 • Korjattu raportin 702 poiminta-aikavälin validointia siten, että annetaan virheilmoitus, jos poiminta-aikaväli on liian pitkä.
 • Korjattu tiettyjen osoitetietojen näyttämistä siten, että ne näytetään oikealla kielellä englannin- ja ruotsinkielisessä raportissa 702.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu oikea virheilmoitus tilanteessa, jossa korvaavalla ilmoituksella ei ole annettu tietoa Maksajan ilmoitusviite (ReportId).
 • Korjattu: Tiedon tuottaja voi mitätöidä aineistotilauksia sisältävän aineiston WS-rajapinnassa.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta. Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua

Tunnetut puutteet

Tietojen toimittaminen

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.
 • Työnantajan erillisilmoituksella annetaan seuraavien tietojen puuttumisesta epäselvä virheilmoitus: aliorganisaation tunniste, työtapaturmavakuutuksen tiedoissa henkilötunnus tai vakuutusnumero.
 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella annetaan Suomalaisen työn teettäjä -tiedon puuttumisesta epäselvä virheilmoitus.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukselta tai Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoitukselta puuttuu tietoja, virheilmoitus on epäselvä ja englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivulla taulukoiden sivutusnumerot eivät toimi oikein.
 • Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ei anna virheilmoitusta, vaikka hakemukseen ei merkitsisi yhtään kanavaa.
 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.
 • Palkkatietoilmoitusta, jossa on ilmoitettu takaisinperintä, ei voi käyttää uuden ilmoituksen pohjana.
 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Uloskirjautumisen jälkeen käyttäjä siirtyy suomenkieliselle tulorekisteri.fi-sivustolle, vaikka olisi käyttänyt palvelua ruotsiksi tai englanniksi.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -lomakkeen kalenteritoiminto lakkaa toimimasta, jos vaihtaa lomaketyyppiä ennen ilmoituksen lähettämistä.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Osa tiedoista asettuu väärin mobiilinäytöllä palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä.
 • Postilokero-osoitteen tiedot asettuvat väärin kansainvälisen työskentelyn verkkolomakkeen katselunäkymässä.
 • Valtuutukset-sivun murupolussa on ylimääräinen Asetukset-linkki.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos palkkatietoilmoitukselle antaa vapaamuotoisen ammattinimikkeen mutta ei muita ammattiluokan tietoja, virheilmoitus on epäselvä ja englanniksi.
 • Tulolajin ravintoetu voi antaa palkkatietoilmoituksella ilman määrää.
 • Vain ulkomaisia työnantajia koskeva tulonsaajan lisätieto "Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)" ei tyhjene uutta palkkatietoilmoitusta annettaessa, vaikka maksajalta otetaan pois tieto ulkomainen työnantaja. Maksajan tyypin poistamisen jälkeen tulonsaajan lisätiedon ei pitäisi enää näkyä ilmoituksen esikatselussa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, mutta aliorganisaation tunniste puuttuu, virheilmoitus on epäselvä ja englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää annettua työnantajan erillisilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, pitää Ei palkanmaksua -valinta ottaa pois ja laittaa uudelleen, jotta ilmoituksen voi lähettää.
 • Jos työnantajan erillisilmoitukselta puuttuu tietoja tai tiedoissa on virheitä (maksajan tiedot, ilmoitusviite, työeläkevakuutuksen tiedot), virheilmoitus on epäselvä ja englanniksi.
 • Kun korjaa annetun työnantajan erillisilmoituksen tulolajien tietoja ja valitsee "Ei palkanmaksua", Lähetä-painike ei ole valittavissa.
 • Kun korjaa työnantajan erillisilmoitusta tai käyttää aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, tulolajien järjestys ilmoituksella vaihtelee.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella toimeksiantajan osoitteesta puuttuu maakoodi ja se on pakollinen, virheilmoitus on epäselvä ja englanniksi.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella annettujen oleskelu- ja työskentelyjaksojen tarkistukset toimivat väärin.
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen esikatselussa Rahapalkka kuukaudessa -tiedon desimaalit eivät näy oikein.

Sähköinen asiointipalvelu – Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen esikatselussa edustajan tunnisteen jälkeen näytetään tyhjät sulkeet, jos maakoodi on annetulle tunnisteen tyypille pakollinen, mutta maakoodia ei ole annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.
 • Valtuutukset-sivun valintaruutuihin ei voi lisätä ruksia tai poistaa sitä välilyöntipainikkeella.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjä: Uloskirjautuminen sähköisen asiointipalvelun Valtuutukset-sivulta toimii puutteellisesti.
 • Tiedon käyttäjä saa Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Tiedon käyttäjä ei voi porautua vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksiin Tietojen haku -sivulla.
 • Työnantajan erillisilmoituksella näytetään virheellisesti sellaisten tietojen otsikoita, joita tiedon käyttäjällä ei ole oikeutta nähdä. Varsinaista tietosisältöä otsikoiden alla ei kuitenkaan näytetä.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.
 • Annetun vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen katselunäkymässä näkyy tieto "Maakoodi: ei annettu", vaikka maakoodia ei voi antaa suomalaiselle Y-tunnukselle.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 701 tiedoista puuttuu poimintaehto "11 Osapuoli" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Jatkuvan tilauksen Seuraava poiminta -tieto näkyy virheellisesti Tilauksen tiedot -sivulla, jos tilaus on mitätöity.
 • Tehdyt tilaukset -sivulla sarakkeessa Viimeisin poiminta ajanhetki näkyy väärin.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Latauspalvelussa näytetään väärä virheilmoitus, kun käyttäjä yrittää lähettää aineistotilauksen eikä käyttäjällä ole valtuuksia toimittaa tietoja yrityksen puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Haku

 • Tietojen haku: jos tiedon tuottaja hakee sijaismaksajan tietoja ja porautuu hakutulokseen, järjestelmä lisää virheellisesti hakuehtoihin "Maksaja".
 • Lähetetyt aineistot -sivulla voi antaa virheellisiä hakuehtoja. Virheellisistä hakuehdoista annetaan yleinen järjestelmän virheilmoitus.
 • Tiedon käyttäjä ei voi tarkastella vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksia Tietojen haku -sivulla, sillä linkin valinta johtaa virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Valtuutukset

 • Kun käyttäjä poistaa tallentamattomia valtuuksia valtuuksien muokkausnäkymässä, kaikki rooli- ja voimassaolokentät poistetaan, vaikka viimeinen poistettavista riveistä pitäisi jättää näkyviin tyhjennettynä. Uuden rivin saa painikkeesta "Lisää valtuus".
 • Tulevaisuudessa voimaan tulevan valtuutuksen poisto ei toimi Valtuutukset-sivulla.
 • Jos valtuutukselle yrittää antaa loppupäivän, joka on kaukana menneisyydessä, virheilmoitus ei ole selkeä.

Raportit

 • Sähköisessä asiointipalvelussa ei voi tilata kaikkia samoja raportteja kuin rajapinnassa ja latauspalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavat raportit ovat 500, 600, 610 ja 618.
 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Tiedon käyttäjän raportin 701 poiminta epäonnistuu.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.
 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.
 • Jos palkkatietoilmoituksella antaa virheellisen tai puutteellisen poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivän tai loppupäivän, järjestelmä antaa oikean virheilmoituksen lisäksi ylimääräisen virheilmoituksen DTVA0060.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.

Rajapintapalvelut – Tietojen jakelu

 • Aineistotilauksen 313 poiminta johtaa tietyissä tilanteissa virheeseen.
 • Tiedon käyttäjille jaettavien palkkatietoilmoitusten skeemalla on ylimääräinen tyhjä elementti.

Aineistotilaukset 

 • Järjestelmä antaa väärän virheilmoituksen, jos aineistotilaukseen 301 lisää liian monta poimintaehtoa Poissaolojen aikaväli.
 • Aineistotilaus 303 päätyy time out -virheeseen eikä poiminta onnistu, jos poimintaehtoina on usean kuukauden pituinen aikaväli ja useita satoja maksajan ja tulonsaajan tunnisteita.
 • Palvelupyyntö 406 palauttaa yleisen GEN0010-virheilmoituksen, jos poimintatulosten määrä on liian suuri.
 • Päättyneen aineistotilauksen ajosta puuttuu viimeinen poiminta.

Aineistotilaukset – Tiedon käyttäjä

 • Tiedon käyttäjän aineistotilaukset: 309 ja 405 ei voi tilata tällä hetkellä.
 • Aineistotason tiedot: tiedon käyttäjä näkee toimittamiseen liittyviä teknisiä tietoja, jotka piilotetaan myöhemmin.