Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 18.6. julkaistavan kehitysversion toimitusseloste

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristön (EXT2) julkaistava versio täydentää 4.4 julkaistua etuustietojen toimittamisen toiminnallisuutta.

Julkaisuversio sisältää seuraavat uudet kokonaisuudet:

 • Etuustietoilmoitusten ja aineistojen validointi ja kantaan vienti (reaaliaikaisesta ja viivästetystä WS-kanavasta sekä SFTP-kanavasta tulevat ilmoitukset ja aineistot).
 • Käsittelypalaute vastaanotetuista etuustietoilmoituksista ja aineistoista (reaaliaikaisesta ja viivästetystä WS-kanavasta sekä SFTP-kanavasta tulevat ilmoitukset ja aineistot).
 • Etuustietoilmoitusten korvaaminen (reaaliaikaisesta ja viivästetystä WS-kanavasta sekä SFTP-kanavasta tulevat ilmoitukset ja aineistot).
 • Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelu etuustietoilmoituksille ja aineistoille: uusi ja korvaaminen sekä käsittelypalaute vastaanotetuista ilmoituksista.

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Julkaistavaan versioon sisältyy etuuksien sähköisestä asiointipalvelusta vain latauspalvelu. Seuraavat  toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti: tiedon jakelu tiedon käyttäjille, raportit ja aineistotilaukset sekä viestitoiminnallisuus.

Tunnetut puutteet

 • Jos ilmoituksella on annettu Etuuden veronalaisuus -tieto, tulee virhe Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän puuttumisesta, vaikka tietoryhmä ei ole pakollinen. Tällöin ilmoitus ei tallennu tulorekisteriin.
 • Jos ilmoituksella on annettu Regressi-tiedoksi "true", ilmoitus jää Käsittelyssä-tilaan, vaikka regressin lisätiedot olisi annettu oikein.
 • Maksajalle ja tulonsaajalle voi virheellisesti ilmoittaa saman tunnisteen.
 • Jos ilmoituksella ei ole ilmoitettu tulonsaajalle Y-tunnusta tai suomalaista henkilötunnusta, ilmoitus tallentuu tulorekisteriin, vaikka tietoryhmää Tulonsaajan perustiedot ei ole annettu.
 • Ilmoitus tallentuu tulorekisteriin vain, jos maksajalla on suomalainen Y-tunnus. Muita maksajan tunnisteen tyyppejä ei voi tällä hetkellä antaa, niin että ilmoitus tallentuisi tulorekisteriin.
 • Jos ilmoituksella Aineiston omistaja -tieto on ulkomainen tunniste, ilmoitus ei kaikissa tapauksissa tallennu tulorekisteriin.
 • Jos ilmoituksella on annettu sekä tulonsaajan tunniste että tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta", virheilmoitus tulee kolmeen kertaan.
 • Jos latauspalvelussa lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää etuustietoilmoituksia, virheilmoitus ei ole oikea.
 • Latauspalvelun ja rajapinnan kautta ei voi toistaiseksi mitätöidä ilmoituksia tai aineistoja. Aineisto jää Käsittelyssä-tilaan.
 • Katso-tunnisteella voi kirjautua sähköisen asiointipalvelun testausympäristöön, mutta toisen puolesta asiointi Katso-valtuudella ei toimi.

Tunnettuja puutteita korjataan mahdollisimman pian.