Dokumentaatio 2022

Tulorekisterin palkka- ja etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 (pdf), 1.12.2021, versio 1.01
  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet.
  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään.
  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta.
 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2022 (pdf), 5.11.2021, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Etuudet

 1. Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Etuustietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet.
  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään.
 2. Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan etuustietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2021 (pdf), 19.2.2021, versio 1.02
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2021 (pdf), 7.10.2021, versio 1.01
 4. Raportit tulorekisteristä 2022 (pdf), 10.1.2022, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2022 (pdf), 18.10.2021, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema BenefitReportsToIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 4. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2021 (pdf), 19.2.2021, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).
 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).
 8. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 9. Tietojen jakelu - Skeemat - Palvelupyyntö 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).
 10. Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2022 (pdf), 18.10.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 12. Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2021 (pdf), 7.6.2021, versio 1.08
  • Dokumentissa esitellään skeema BenefitReportsFromIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 13. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.
 14. Tietojen jakelu - Skeemat - Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.
 15. Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2021 (pdf), 30.12.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema RejectedPaperReportsFromIR, jolla hylätyt paperilomakkeella annetut palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot 2022 (pdf), 22.12.2021, versio 1.03
  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.
  • Koodistot 2022 (xls), 22.12.2021, versio 1.03
 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.
  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
  • Palkat - Koodistot - Tulolajit 2022 (xls), 7.6.2021, versio 1.0
 3. Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2022 (pdf), 7.6.2021, versio 1.0
 4. Koodistot - Virhekoodit 2022 (xls), 1.11.2021, versio 1.03
 5. Koodistot - Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus Tilastokeskuksen sivuilla, 1.1.2021
  • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2021 (pdf), 16.6.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2022 (zip), 21.10.2021, versio 1.01.
  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2022 (pdf), 21.10.2021, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Palkkatietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä palkkatietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista. 

 1. Esimerkki 001: Poikkeava vakuutustieto − Tulolaji 328 (pdf),  17.9.2021, versio 1.01
 2. Esimerkki 002: Poikkeava vakuutustieto − Tulolajit 341 ja 363 (pdf), 17.9.2021, versio 1.01
 3. Esimerkki 003: Perusteeton etu ja takaisinperintä (pdf), 17.9.2021, versio 1.01
 4. Esimerkki 004: Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Avainhenkilö (pdf), 17.9.2021, versio 1.01
 5. Esimerkki 005: Nettopalkkasopimus (pdf), 17.9.2021, versio 1.01
 6. Esimerkki 006: Rajoitetusti verovelvollinen (pdf), 17.9.2021, versio 1.01
 7. Esimerkki 007: Yrittäjä, ei YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta (pdf), 17.9.2021, versio 1.01

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Työnantajan erillisilmoitus

Dokumentissa on esimerkki erillisilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista. 

 1. Esimerkki 001: Maksajan tyyppi ja eläkejärjestelynumeron voimassaolo (pdf), 17.9.2021, versio 1.01

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Etuustietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä etuustietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista. Alimpana on zip-tiedosto, joka sisältää xml-muotoiset esimerkkisanomat.

 1. Esimerkki 001: Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus), siihen liittyvä palkansaajamaksujen vähennys ja ennakonpidätys (pdf), 22.2.2021, versio 1.01
 2. Esimerkki 002: Takautuvasti maksettava osatyökyvyttömyyseläke, kun tulonsaaja on jo saanut sairauspäivärahaa (pdf), 22.2.2021, versio 1.01
 3. Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Etuustietoilmoitus (zip), 22.2.2021, versio 1.01

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

 1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 31.3.2021, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö
 2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0
  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.