Dokumentaatio 2021

Tulorekisterin palkka- ja etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2021 (pdf), 24.6.2020, versio 1.01
  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään

  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta

 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

Etuudet

 1. Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf), 27.5.2020, versio 1.05
  • Etuustietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet.

  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään.

 2. Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje (pdf), 27.5.2020, versio 1.05

  • Dokumentissa kuvataan etuustietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

 4. Raportit tulorekisteristä 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2021 (pdf), 18.8.2020, versio 1.02

  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset (pdf), 16.9.2020, versio 1.08

  • Dokumentissa esitellään skeema BenefitReportsToIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 4. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.

 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.

 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).

 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).

 8. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.

 9. Tietojen jakelu - Skeemat - Palvelupyyntö 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).

 10. Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2021 (pdf), 25.6.2020, versio 1.01

  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2021 (pdf), 25.6.2020, versio 1.01

  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

 12. Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset (pdf), 26.6.2020, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema BenefitReportsFromIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

 13. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.

 14. Tietojen jakelu - Skeemat - Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.

 15. Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2021 (pdf), 2.7.2020, versio 1.0
 • Dokumentissa esitellään skeema RejectedPaperReportsFromIR, jolla hylätyt paperilomakkeella annetut palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot 2021 (pdf), 6.7.2020, versio 1.01

  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.

  • Koodistot 2021 (xls), 6.7.2020, versio 1.01
 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit 2021 (pdf), 24.6.2020, versio 1.01

  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.

  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.

  • Palkat - Koodistot - Tulolajit 2021 (xls), 24.6.2020, versio 1.01

 3. Etuudet – Koodistot – Tulolajit (pdf), 27.5.2020, versio 1.05

4. Koodistot - Virhekoodit 2021 (xls), 13.8.2020, versio 1.01

5. Koodistot - Ammattiluokitus, 18.5.2018

  • Tulorekisterissä käytettävä Tilastokeskuksen ylläpitämä ammattiluokitus on Tilastokeskuksen sivuilla kohdassa Tulorekisteri.

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2021 (pdf), 16.6.2020, versio 1.01

  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.

 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2021 (zip), 1.6.2020, versio 1.0
  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.

 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2021 (pdf), 1.6.2020, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Palkkatietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä palkkatietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista. Alimpana on zip-tiedosto, joka sisältää xml-muotoiset esimerkkisanomat.

 1. Esimerkki 001: Tilapäinen työnantaja 2021 (pdf),  1.7.2020. versio 1.0
 2. Esimerkki 002: Sopimustyönantaja, perustapaus 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 3. Esimerkki 003: Ulkomainen maksaja, ulkomainen tulonsaaja 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 4. Esimerkki 004: Julkisyhteisö maksajana 2021  (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 5. Esimerkki 005: Palvelussuhdetiedot − Eläkkeelle jääminen 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 6. Esimerkki 006: Ulkomaantyö ja NT2-tiedot 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 7. Esimerkki 007: NT1-tiedot 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 8. Esimerkki 008: Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 9. Esimerkki 009: Vakuuttamisen poikkeustilanne – Rajoitetusti verovelvollinen 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 10. Esimerkki 010: Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 11. Esimerkki 011: Poissaolotiedot 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 12. Esimerkki 012: Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 13. Esimerkki 013: Takaisinperintä, bruttoperintä 2021 (pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 14. Esimerkki 014: Takaisinperintä, nettoperintä – 2021(pdf), 1.7.2020. versio 1.0
 15. Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Palkkatietoilmoitus (ZIP), 1.7.2020. versio 1.0

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Etuustietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä etuustietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista.

 1. Esimerkki 001: Ansionmenetyskorvaus (liikennevakuutus), siihen liittyvä palkansaajamaksujen vähennys ja ennakonpidätys (pdf), 8.3.2019, versio 1.0
 2. Esimerkki 002: Takautuvasti maksettava osatyökyvyttömyyseläke, kun tulonsaaja on jo saanut sairauspäivärahaa (pdf), 8.3.2019, versio 1.0

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 23.3.2018, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö

2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0

  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.