Dokumentaatio 2020

Tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet vuodelle 2020 löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet
  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään
  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta
 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan
 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2020 (pdf),6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
 4. Raportit tulorekisteristä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 4. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).
 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).
 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 8. Tietojen jakelu – Skeemat - Palvelupyyntö 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).
 9. Tietojen jakelu – Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 10. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.
 12. Tietojen jakelu – Skeemat – Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot 2020 (pdf), 6.7.2020, versio 1.05
  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.
  • Koodistot 2020 (xls), 6.7.2020, versio 1.05
 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0
  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.
  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
  • Palkat - Koodistot - Tulolajit 2020 (xls), 27.6.2019, versio 1.0
 3. Koodistot - Virhekoodit 2020 (xls), 2.10.2020, versio 1.06
 4. Koodistot - Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus Tilastokeskuksen sivuilla, 1.1.2021
  • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2020 (zip), 21.4.2020, versio 1.16
  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

 1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 23.3.2018, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö
 2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0
  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.