Dokumentaatio 2020

Tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet
  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään
  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta
 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan
 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2020 (pdf),6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
 4. Raportit tulorekisteristä 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 4. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).
 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).
 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2020 (pdf), 6.11.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 8. Tietojen jakelu – Skeemat - Palvelupyyntö 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).
 9. Tietojen jakelu – Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 10. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.
 12. Tietojen jakelu – Skeemat – Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot 2020 (pdf), 6.7.2020, versio 1.05
  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.
  • Koodistot 2020 (xls), 6.7.2020, versio 1.05
 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit 2020 (pdf), 27.6.2019, versio 1.0
  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.
  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
  • Palkat - Koodistot - Tulolajit 2020 (xls), 27.6.2019, versio 1.0
 3. Koodistot - Virhekoodit 2020 (xls), 2.10.2020, versio 1.06
 4. Koodistot - Ammattiluokitus (stat.fi), 18.5.2018
  • Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2020 (zip), 21.4.2020, versio 1.16
  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2020 (pdf), 21.4.2020, versio 1.01
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

 1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 23.3.2018, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö
 2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0
  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.