Dokumentaatio 2019

Tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet vuodelle 2019 löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf), 3.10.2019, versio 1.11
  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet
  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään
  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta
 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje (pdf), 30.1.2019, versio 1.07
  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan
 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje (pdf), 11.3.2019, versio 1.03
  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin (pdf), 11.6.2018, versio 1.04
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä (pdf), 7.1.2019, versio 1.07
  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta.
  • Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä (pdf), 19.2.2019, versio 1.04
 4. Raportit tulorekisteristä (pdf), 19.2.2019, versio 1.04
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille ja tiedon käyttäjille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset (pdf), 8.11.2018, versio 1.07
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset (pdf), 6.3.2019, versio 1.06
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset (pdf), 7.1.2019, versio 1.07
  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 4. Tietojen toimittaminen-Skeemat-Viestit (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema MessagesToIR, jolla viestit toimitetaan tulorekisteriin.
 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus (pdf), 26.9.2018, versio 1.04
  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).
 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).
 8. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute (pdf), 26.9.2018, versio 1.04
  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 9. Tietojen jakelu – Skeemat - Palvelupyyntö (pdf), 7.1.2019, versio 1.06
  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).
 10. Tietojen jakelu – Skeemat - Palkkatietoilmoitukset (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.
 12. Tietojen jakelu - Skeemat - Viestit (pdf), 26.9.2018, versio 1.04
  • Dokumentissa esitellään skeema MessagesFromIR, jolla viestit toimitetaan tulorekisteristä.
 13. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot (pdf), 26.9.2018, versio 1.04
  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.
 14. Tietojen jakelu – Skeemat – Maksajan palkkatietojen yhteenveto (pdf), 26.9.2018, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot (pdf), 23.5.2019, versio 1.15
  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.
  • Koodistot (xls), 23.5.2019, versio 1.15
 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit (pdf), 26.9.2018, versio 1.05
  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.
  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
  • Palkat - Koodistot - Tulolajit (xls), 26.9.2018, versio 1.04
 3. Koodistot - Virhekoodit (xls), 9.12.2019, versio 1.11
 4. Koodistot - Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus Tilastokeskuksen sivuilla, 1.1.2021
  • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla. Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje (pdf), 22.10.2018, versio 1.06
  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 4.4.2019, versio 1.11
  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset, esimerkit skeemojen rakenteesta ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle (pdf), 4.4.2019, versio 1.11
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Palkkatietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä palkkatietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista.

 1. Esimerkki 001: Sopimustyönantaja perustapaus (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 2. Esimerkki 002: Tilapäinen työnantaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 3. Esimerkki 003: Ulkomainen maksaja, ulkomainen tulonsaaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 4. Esimerkki 004: Julkisyhteisö maksajana (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 5. Esimerkki 005: Ulkomaantyö (pdf),14.11.2017, versio 1.0
 6. Esimerkki 006: Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 7. Esimerkki 007: Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 8. Esimerkki 008: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 9. Esimerkki 009: Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 10. Esimerkki 010: Poissaolotiedot (pdf), 14.11.2017, versio 1.0
 11. Esimerkki 011: Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 12. Esimerkki 012: Perusteeton etu 2,  liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 13. Esimerkki 013: Takaisinperintä, bruttoperintä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 14. Esimerkki 014: Takaisinperintä 2, nettoperintä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 15. Esimerkki 015: Takaisinperintä 3, bruttoperintä, sisältää useita tulolajeja (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 16. Esimerkki 016: Takaisinperintä 4, summa peritään takaisin kerralla (pdf), 22.1.2018, versio 1.0
 17. Esimerkki 017: Kustannusten korvaukset (pdf), 23.4.2018, versio 1.0
 18. Esimerkki 018: Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö (pdf), 23.4.2018, versio 1.0
 19. Esimerkki 019: Työkorvaus, tulonsaajana yhteisö (pdf), 23.4.2018, versio 1.0

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen – Aineistotilaus

Dokumenteissa on esimerkkejä aineistotilauksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista.

 1. Esimerkki 001: Palkkatietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0
 2. Esimerkki 002: Palkkatietoilmoitukset – useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0
 3. Esimerkki 003: Palkkatietoilmoitukset – useita tulonsaajia 2, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01
 4. Esimerkki 004: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia 1, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0
 5. Esimerkki 005: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia 2, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01
 6. Esimerkki 006: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia, useita tulonsaajia, jatkuva tilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01
 7. Esimerkki 007: Palkkatietoilmoitukset – useita aineistoja, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen – Raporttitilaus

 1. Esimerkki 001: Raportit – 606 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto, kertatilaus (pdf), 26.11.2019, versio 1.0
 2. Sanomaesimerkki - Tietojen toimittaminen - Raporttitilaus (xml)

Sanomaesimerkit – Palkkojen ilmoittaminen

Dokumentissa on esimerkki yhden yrityksen kaikista palkkatietoilmoituksista ja työnantajan erillisilmoituksista neljän kuukauden ajalta. Esimerkissä on kuusi tulonsaajaa, ja palkkatietoilmoituksilla on erilaisia työskentely- ja maksutilanteita.

 1. Esimerkki: Tulonsaajat A–F, tammikuu–huhtikuu 2019 (pdf), 5.3.2018, versio 1.01

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

 1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 23.3.2018, versio 1.0
  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö
 2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0
  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.