Dokumentaatio 2019

Tulorekisterin palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet.

Tietosisällön soveltamisohjeet

Palkat

 1. Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet (pdf), 3.10.2019, versio 1.11

  • Palkkatietoilmoituksella olevien tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

  • Dokumentissa kuvataan tilanteet, joissa tulolajeja käytetään

  • Lisäksi kuvataan ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen kunkin tulolajin osalta

 2. Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje (pdf), 30.1.2019, versio 1.07

  • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

 3. Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje (pdf), 11.3.2019, versio 1.03

  • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan

Teknisen rajapinnan kuvaukset

Yleiskuvaukset

 1. Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin (pdf), 11.6.2018, versio 1.04

  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen toimittamisesta tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 2. Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä (pdf), 7.1.2019, versio 1.07

  • Dokumentti on yleiskuvaus tietojen jakelusta tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja tulorekisteristä toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla.
 3. Tulotiedot - Laskentasääntöjä (pdf), 19.2.2019, versio 1.04

 4. Raportit tulorekisteristä (pdf), 19.2.2019, versio 1.04

  • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille ja tiedon käyttäjille.

Skeemojen sisältökuvaukset

 1. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset (pdf), 8.11.2018, versio 1.07

  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

 2. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset (pdf), 6.3.2019, versio 1.06

  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

 3. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset (pdf), 7.1.2019, versio 1.07

  • Dokumentissa esitellään skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.

 4. Tietojen toimittaminen-Skeemat-Viestit (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Dokumentissa esitellään skeema MessagesToIR, jolla viestit toimitetaan tulorekisteriin.

 5. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Dokumentissa esitellään skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.

 6. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus (pdf), 26.9.2018, versio 1.04

  • Dokumentissa esitellään skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa vastaanottokuittauksen tulorekisteriin lähetettyyn aineistoon (viivästetty Web Service -rajapinta).

 7. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Dokumentissa esitellään skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston toimittaja voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin toimitetusta aineistosta (viivästetty Web Service -rajapinta).

 8. Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute (pdf), 26.9.2018, versio 1.04

  • Dokumentissa esitellään skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri toimittaa käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.

 9. Tietojen jakelu – Skeemat - Palvelupyyntö (pdf), 7.1.2019, versio 1.06

  • Dokumentissa esitellään skeema DataRequestToIR, jolla tietojen jakelun palvelupyyntö toimitetaan tulorekisteriin (reaaliaikainen Web Service -rajapinta).

 10. Tietojen jakelu – Skeemat - Palkkatietoilmoitukset (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

 11. Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Dokumentissa esitellään skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteristä.

 12. Tietojen jakelu - Skeemat - Viestit (pdf), 26.9.2018, versio 1.04

  • Dokumentissa esitellään skeema MessagesFromIR, jolla viestit toimitetaan tulorekisteristä.

 13. Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot (pdf), 26.9.2018, versio 1.04

  • Dokumentissa esitellään skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot toimitetaan tulorekisteristä.

 14. Tietojen jakelu – Skeemat – Maksajan palkkatietojen yhteenveto (pdf), 26.9.2018, versio 1.02
  • Dokumentissa esitellään skeema WageReportSummaryFromIR, jolla maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenvetotiedot toimitetaan tulorekisteristä.

Koodistot

 1. Koodistot (pdf), 23.5.2019, versio 1.15

  • Tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot. Tulolajien koodit on esitelty erillisessä dokumentissa.

  • Koodistot (xls), 23.5.2019, versio 1.15

 2. Palkat - Koodistot – Tulolajit (pdf), 26.9.2018, versio 1.05

  • Palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut.

  • Työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.

  • Palkat - Koodistot - Tulolajit (xls), 26.9.2018, versio 1.04

3. Koodistot - Virhekoodit (xls), 9.12.2019, versio 1.11

4. Koodistot - Ammattiluokitus (stat.fi), 18.5.2018

  • Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).

Sovelluskehittäjän ohjeet

 1. Tekninen rajapinta – Soveltamisohje (pdf), 22.10.2018, versio 1.06

  • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.

 2. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 4.4.2019, versio 1.11

  • ZIP-tiedosto, joka sisältää skeemojen xsd-kuvaukset, esimerkit skeemojen rakenteesta ja palvelujen WSDL-kuvaukset.

 3. Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle (pdf), 4.4.2019, versio 1.11

  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö.

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Palkkatietoilmoitus

Dokumenteissa on esimerkkejä palkkatietoilmoituksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista.

1. Esimerkki 001: Sopimustyönantaja perustapaus (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

2. Esimerkki 002: Tilapäinen työnantaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

3. Esimerkki 003: Ulkomainen maksaja, ulkomainen tulonsaaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

4. Esimerkki 004: Julkisyhteisö maksajana (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

5. Esimerkki 005: Ulkomaantyö (pdf),14.11.2017, versio 1.0

6. Esimerkki 006: Vakuuttamisen poikkeustilanne 1, ulkomainen työnantaja (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

7. Esimerkki 007: Vakuuttamisen poikkeustilanne 2, iän perusteella (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

8. Esimerkki 008: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

9. Esimerkki 009: Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

10. Esimerkki 010: Poissaolotiedot (pdf), 14.11.2017, versio 1.0

11. Esimerkki 011: Perusteeton etu, liikasuoritus ilmoitettu aiemmin muuna tulona (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

12. Esimerkki 012: Perusteeton etu 2,  liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

13. Esimerkki 013: Takaisinperintä, bruttoperintä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

14. Esimerkki 014: Takaisinperintä 2, nettoperintä (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

15. Esimerkki 015: Takaisinperintä 3, bruttoperintä, sisältää useita tulolajeja (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

16. Esimerkki 016: Takaisinperintä 4, summa peritään takaisin kerralla (pdf), 22.1.2018, versio 1.0

17. Esimerkki 017: Kustannusten korvaukset (pdf), 23.4.2018, versio 1.0

18. Esimerkki 018: Työkorvaus, tulonsaajana luonnollinen henkilö (pdf), 23.4.2018, versio 1.0

19. Esimerkki 019: Työkorvaus, tulonsaajana yhteisö (pdf), 23.4.2018, versio 1.0

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen – Aineistotilaus

Dokumenteissa on esimerkkejä aineistotilauksen toimittamiseen liittyvistä tilanteista.

1. Esimerkki 001: Palkkatietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0

2. Esimerkki 002: Palkkatietoilmoitukset – useita tulonsaajia 1, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0

3. Esimerkki 003: Palkkatietoilmoitukset – useita tulonsaajia 2, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01

4. Esimerkki 004: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia 1, jatkuva tilaus (pdf), 15.12.2017, versio 1.0

5. Esimerkki 005: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia 2, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01

6. Esimerkki 006: Palkkatietoilmoitukset – useita maksajia, useita tulonsaajia, jatkuva tilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01

7. Esimerkki 007: Palkkatietoilmoitukset – useita aineistoja, kertatilaus (pdf), 8.1.2018, versio 1.01

Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen – Raporttitilaus

 1. Esimerkki 001: Raportit – 606 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto, kertatilaus (pdf), 26.11.2019, versio 1.0
 2. Sanomaesimerkki - Tietojen toimittaminen - Raporttitilaus (xml)

Sanomaesimerkit – Palkkojen ilmoittaminen

Dokumentissa on esimerkki yhden yrityksen kaikista palkkatietoilmoituksista ja työnantajan erillisilmoituksista neljän kuukauden ajalta. Esimerkissä on kuusi tulonsaajaa, ja palkkatietoilmoituksilla on erilaisia työskentely- ja maksutilanteita.

1. Esimerkki: Tulonsaajat A–F, tammikuu–huhtikuu 2019 (pdf), 5.3.2018, versio 1.01

Esimerkkitoteutus sanoman allekirjoittamisesta

1. Tekninen rajapinta - ZIP- sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf), 23.3.2018, versio 1.0

  • Dokumentissa esitellään ZIP-tiedoston sisältö

2. Tekninen rajapinta - ZIP - sanoman allekirjoitus, esimerkkikoodit, 23.3.2018, versio 1.0

  • ZIP-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.