Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteystiedot

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valvoo valtion, kunnan, seurakunnan, Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Postiosoite: PL 91, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000