Työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2017

Vuosi-ilmoituksen 3766 täyttöohje

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Työmarkkinajärjestö ilmoittaa jäsentensä edellisenä vuonna maksamat työmarkkinajärjestön jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Työttömyyskassa ilmoittaa sellaiset työttömyyskassamaksut, joita työmarkkinajärjestö ei ilmoita Verohallinnolle.

Samana vuonna maksetut maksut ilmoitetaan yhtenä summana.

Työnantaja ei ilmoita palkasta perimiään jäsenmaksuja Verohallinnolle.

Tiedot annetaan kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 20. päivä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen”.

Ohje löytyy osoitteesta vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet.

Täyttöohjeet

Y-tunnus

Vuosi-ilmoitukseen on aina merkittävä ilmoittajan Y-tunnus. Puutteellisia ilmoituksia ei voida ottaa vastaan.

Sivunumero

Paperilomakkeella on ilmoitettava lomakesivujen juokseva numero.

Jäsenen henkilötunnus tai luonnollisen henkilön Y-tunnus

Jäsenmaksun maksajan nimen lisäksi on aina merkittävä jäsenen täydellinen henkilö- tai Y-tunnus. Puutteellisia ilmoituksia ei voida ottaa vastaan.