Täyttöohje: Lomake 6166, Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinko-, korko- ja rojaltituloista (luonnollinen henkilö)

Yleistä

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, maksaja perii tulosta (esim. palkasta tai työkorvauksesta) lähdeveron. Lähdevero on yleensä 35 %. Verosopimuksen mukaan veroprosentti voi kuitenkin olla pienempi tai tulo on voitu vapauttaa verosta kokonaan.

Jos Suomesta maksetusta tulosta on peritty liikaa tai aiheettomasti lähdeveroa, hae liikaa peritty lähdevero takaisin Suomen Verohallinnolta tällä lomakkeella. Hakemuksen voit tehdä maksuvuoden jälkeen.

Voit hakea liikaa perittyä lähdeveroa palautettavaksi lähdeveron perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Jos liikaa perityn lähdeveron määrä on alle 5 euroa vuodessa, sitä ei palauteta. Palautuspäätöksessä käytetään valuuttana euroa.

Lähetä hakemus osoitteeseen:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
PL 400
FI-00052 VERO

FINLAND

Lähdeveron palauttamisen sijasta voit vaatia, että palkkatulot tai muut ansiotulot verotetaan progressiivisesti. Jos vaadit progressiivista verotusta, täytä lomake 6148 (Hakemus progressiiviseen verotukseen).

Lue lisää sivulta Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero.

Täyttöohjeet

1 Hakija

Täytä tähän henkilö- ja yhteystietosi. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse kohtaan 1.3 syntymäaikasi. Täytä aina kohta 1.9, jossa kysytään ulkomainen verotunniste (TIN eli Tax Identification Number). Jos olet hakenut palautusta aikaisemmin, merkitse aiemman päätöksen rekisteröintitunnus kohtaan 1.13

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos olet valtuuttanut asiamiehen allekirjoittamaan hakemuksen, liitä mukaan valtakirja ja rastita kohta 2.5.

3 Tilinumero palautusta varten

Täytä tilitietosi mahdollisen palautuksen maksamista varten.

4 Tuloa koskevat tiedot

Merkitse tähän, mistä tulosta lähdeveroa on peritty. Täytä myös tuloa ja siitä perittyä lähdeveroa koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Hakemukseen ei tarvitse liittää tositteita tulon maksamisesta ja lähdeveron perimisestä. Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää esittämään tositteet.

Asuinvaltion veroviranomaisen todistus

Kun olet täyttänyt lomakkeen, pyydä asuinvaltiosi veroviranomaista täyttämään kohta "Certificate of Fiscal Residence". Kohdassa veroviranomainen vahvistaa, että olet asunut maassa silloin, kun olet saanut tulon, josta lähdevero on peritty. Veroviranomainen voi myös antaa erillisen asumistodistuksen. Jos veroviranomainen on täyttänyt tiedot tai asumistodistus on erillisenä liitteenä, merkitse rasti kohtaan ”Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama kotipaikkatodistus”.

Muista aina myös allekirjoittaa lomake.