Puun ostajan vuosi-ilmoitus, täyttöohje 2018-2022

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSPUERIE) että lomaketta 7807. 

Yleistä

Puun ostaja antaa vuosi-ilmoituksen suoraan metsänomistajalta ostamastaan puutavarasta.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus kalenterivuoden puukauppasuorituksista annetaan vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Satunnaisesti puuta ostanut voi antaa vuosi-ilmoituksen välittömästi sen jälkeen, kun puutavaran kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa ”Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.” 

Puun ostajat

Puukauppa liittyy ostajan elinkeinotoimintaan: Puun ostaja antaa vuosi-ilmoituksen kaikista puukaupoista, jotka liittyvät ostajan elinkeinotoimintaan. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös sellaisia suorituksia, joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä, kuten yhteisetuudelle, osakeyhtiölle tai muulle yhteisölle maksettuja suorituksia, kun yhteisö tai yhteisetuus on myynyt puuta omasta metsästään.

Vakuutusyhtiö: Vakuutusyhtiö antaa vuosi-ilmoituksen metsää kohdanneen vahingon perusteella suorittamistaan vakuutuskorvauksista.

Pankki: Jos metsänomistaja ja puuta ostava yhtiö ovat sopineet sellaisesta puukaupan rahoituspalvelusta, jossa puunmyyntisaatava siirtyy pankille, on pankki velvollinen antamaan vuosi-ilmoituksen metsänomistajalle maksamistaan puunmyyntisaatavan kauppahintasuorituksista. Näistä maksusuorituksista pankki on toimittanut pystykaupan mukaisen ennakonpidätyksen. 

Metsänhoitoyhdistys: Metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava organisaatio toimittaa ennakonpidätyksen varsinaisen ostajan sijasta yhteismyynteinä välittämistään puukaupoista. Näistä puukaupoista se antaa myös vuosi-ilmoituksen.
Jos yhteismyynneissä puun ostaja maksaa kauppahinnan suoraan metsänomistajan tilille, puun ostaja toimittaa ennakonpidätyksen ja antaa vuosi-ilmoituksen.

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä (kotitalous): Kotitalous antaa vuosi-ilmoituksen niistä puukaupoista, joista on toimittanut ennakonpidätyksen. Kotitalous on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen, jos samalle puun myyjälle kalenterivuoden aikana maksettujen suoritusten yhteismäärä ylittää 1 500 euroa tai suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan.

Erittely puun myyjistä
Pysty- ja hankintakaupat sekä vakuutussuoritukset voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella. Samalle saajalle mahdollisesti maksetut -erilaiset suoritukset ilmoitetaan kukin omalla rivillään. 

Täyttöohjeet

Suorituslaji

9A = pystykauppa
9B = hankinta- tai käteiskauppa
9C = vakuutussuoritus

Metsänomistajan henkilö- tai Y-tunnus

Kohtaan merkitään ensisijaisesti metsänomistajan Y-tunnus. Y-tunnusta käytetään myös elinkeinotoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön tunnisteena. Jos luonnollisella henkilöllä ei ole Y-tunnusta tai sitä ei ole puun ostajalle esitetty, käytetään henkilötunnusta. Jos puukaupan kohteena olevan metsän omistavat puolisot yhdessä, voidaan myyjätunnisteena käyttää puolisoiden yhteistä Y-tunnusta. Jos puun myyjänä on verotusyhtymä, tunnisteena käytetään yhtymän Y-tunnusta. Kuolinpesällä tunnisteena käytetään Y-tunnusta tai vainajan henkilötunnusta. Osakkaiden henkilötunnuksia ei tule käyttää.

Rajoitetusti verovelvollisella tulee olla suomalainen henkilötunnus tietojen ilmoittamista varten.

Metsänomistajaryhmä

1 = yksittäinen metsänomistaja tai kuolinpesä
2 = metsän yhdessä omistavat puolisot
3 = verotusyhtymä
4 = elinkeinoyhtymä
5 = yhteismetsä, tiekunta, kalastuskunta ja jakokunta
9 = osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö

Ennakonpidätys

Pystykaupassa ennakonpidätysprosentti on 19.

Hankinta- ja käteiskaupoissa ennakonpidätysprosentti on 13.

Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta kauppahinnasta. Ennakonpidätys jätetään toimittamatta, jos puukaupan kokonaiskauppahinta ei ylitä 100 euroa. Puolisoiden ollessa myyjinä sovelletaan 100 euron rajaa tarvittaessa kumpaankin puolisoon erikseen.

Mikäli myyjä esittää erikseen puun myyntituloa varten annetun verokortin, ennakonpidätys toimitetaan tämän verokortin pidätysprosentin mukaisesti.

Ennakonpidätys yli 100 euron vakuutuskorvauksesta on 19 %.

Ennakonpidätystä ei toimiteta, jos myyjänä on yleisesti verovelvollinen yhteisö, yhteismetsä tai muu yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä.

Puun myyjälle maksettu arvonlisäveron osuus

Kun puun myyjä on arvonlisäverovelvollinen, ilmoitetaan kauppahinnan päälle maksettu arvonlisäveron osuus erikseen omana tietonaan. Jos myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, ei maksetun arvonlisäveron osuuden kohdalla ilmoiteta mitään.

Puun myyjän arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkistaa YTJ:n palvelusta osoitteesta www.ytj.fi.