Öljysuojamaksuilmoitus, täyttöohje

Verohallinnon lomake VEROH 1402  

Kun maksuilmoitus annetaan paperilomakkeella, maksuilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä (Laki öljysuojarahastosta 1406/2004). Maksun määrä on 1.1.2016 alkaen 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksettava määrä voi muuttua; asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että hän käyttää voimassa olevia maksun määriä ilmoitusta antaessaan. Öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko lastisäiliön osan alueelta kaksoispohjalla.

Öljysuojamaksua kannetaan tullitariffin nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvista nestemäisistä tuotteista.

Lomaketta VEROH 1402 käytetään ilmoitettaessa Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tai Euroopan yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Maksuvelvollinen yhteisö-öljystä on se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa.  Yhteisön ulkopuolelta tulevasta öljystä maksuvelvollinen on se, joka osoittaa öljylle tulliselvitysmuodon.

Maksuilmoitus on annettava kultakin maksukaudelta (kalenterikuukaudelta) viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 18. päivänä. Ilmoitusta ei tarvitse antaa niiltä maksukausilta, joiden aikana ei ole vastaanotettu öljytuotteita. Maksuilmoitukseen ei tarvita liitteitä, ellei viranomainen erikseen niitä pyydä.

Maksuvelvollisen nimi

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi tai luonnollisen henkilön nimi.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite

Osoite, johon maksuvelvollinen haluaa päätöksen toimitettavan. Postitse lähetettävät lisätietopyynnöt toimitetaan tähän samaan osoitteeseen.

Maksukausi

Maksukausi, jolta maksuvelvollinen antaa maksuilmoituksen. Öljysuojamaksu ilmoitetaan kalenterikuukausittain (esim. 1/14, tammikuu -14 tai 1.1. - 31.1.2014).

Y-tunnus / Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, sähköisessä ilmoittamisessa Valmisteveroilmoituspalvelussa tarvittava tunnus, jonka viranomainen on toimittanut maksuilmoituksen antajalle. Valmisteverotustunnus toimitetaan vain pyynnöstä ja sitä tarvitaan vain, jos maksuilmoitukset halutaan antaa Valmisteveroilmoituspalvelussa. Jos valmisteverotustunnuksen haltija antaa ilmoituksen Valmisteveroilmoituspalvelun sijasta paperilomakkeella, maksuvelvollinen merkitsee valmisteverotustunnuksensa lomakkeelle.

Y-tunnus/Henkilötunnus

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Asiakkaan viite

Maksuvelvollinen ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Maksuvelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos maksuilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Rastikohta koskien ilmoituksen jättämistä Valmisteveroilmoituspalvelussa

Tämä kohta rastitetaan, jos öljysuojamaksuilmoitus halutaan jatkossa antaa sähköisesti Valmisteveroilmoituspalvelussa. Jos kohta rastitetaan, Verohallinto tallentaa tarvittavat tiedot valmisteverotuksenasiakasrekisteriin ja toimittaa verovelvolliselle sähköisessä ilmoittamisessa tarvittavan tunnisteen eli valmisteverotustunnuksen.

Vastaanotot Euroopan unionista

Tuotteiden määrät ja öljysuojamaksu ilmoitetaan tuoteryhmittäin taulukossa.

Öljy, joka kuljetetaan säiliöaluksella, joka on varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla

 • Tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu (Z tonnia x Y euroa).

Öljy, joka kuljetetaan säiliöaluksella, joka ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla (kaksinkertainen maksu)

 • Tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu kaksinkertaisena (Z tonnia x Y euroa x 2).

Muut kuljetusmuodot (muu kuin aluksella kuljetettu öljy)

 • tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu (Z tonnia x Y euroa).

Maksut yhteensä

Merkitään maksujen yhteismäärä euroina sentin tarkkuudella.

Tuonnit Euroopan unionin ulkopuolelta

Tuotteiden määrät ja öljysuojamaksu ilmoitetaan tuoteryhmittäin taulukossa.

Öljy, joka kuljetetaan säiliöaluksella, joka on varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla

 • Tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu (Z tonnia x Y euroa).

Öljy, joka kuljetetaan säiliöaluksella, joka ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla (kaksinkertainen maksu)

 • Tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu kaksinkertaisena (Z tonnia x Y euroa x 2).

Muut kuljetusmuodot (muu kuin aluksella kuljetettu öljy)

 • Tonnit: Merkitään täydet tonnit
 • Öljysuojamaksu euroa: Merkitään vastaanotetuista tonneista maksettava öljysuojamaksu (Z tonnia x Y euroa).

Maksut yhteensä

Merkitään maksujen yhteismäärä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Maksuilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite

Merkitään maksuvelvollisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.