Ilmoitus, biopolttoaineen jakeluvelvoite – Liikennepolttoaineiden jakelija, täyttöohje

Sivu 1

Ilmoittajan nimi- ja osoitetiedot

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi ja yrityksen toimipaikan osoite tai henkilön nimi ja osoite

Ilmoituskausi

Edellinen kalenterivuosi.

Y-tunnus       

Yrityksen yhteisötunnus, ilmoitetaan muodossa 1236567-8.

Kokonaisenergiasisältö        

MJ määränä toisella sivulla jo ilmoitettu energiasisältö

Täytettävä velvoite

MJ määränä paljonko yrityksen olisi velvoitetta täytettävä itse tai toiselta hankkien

Täytetty velvoite

Ilmoitetaan MJ määränä paljonko on toteutunut velvoitteen täytössä

Toteutunut velvoite%

Ilmoitetaan prosentteina paljonko on, toteutunut biomäärä/kokonaisenergiasisältö

Ylitetty velvoite

Ilmoitetaan kyseisenä vuonna ylitetty velvoite (siirto viimeisen sivun lopusta) MJ määränä.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön allekirjoitus.

Ilmoituksen täyttäjän nimi ja puhelin

Henkilön nimi ja puhelinnumero sekä mahdollinen faksinumero ja sähköpostiosoite.

Sivu 2

Moottoribensiini

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka bensiinillä on aina 0.                                

Bioetanoli (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka ei kriteerien mukaisella bioetanolilla on 0.

Bioetanoli R      

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka kriteerien mukaisella bioetanolilla on sama kuin energiasisältö.

Bioetanoli T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka tuplalaskettavalla bioetanolilla on kaksinkertainen kuin energiasisältö.

bio-MTBE (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.

bio-MTBE R      

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa MTBE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 22%.

MTBE T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa MTBE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 22%, tuplalaskettavassa MTBE:ssä bio-osuus hyväksytään kaksinkertaisena.

bio-TAME (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.

bio-TAME R      

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa TAME:lla huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 18%.

bio-TAME T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa TAME:lla huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 18%, tuplalaskettavassa TAME:ssä bio-osuus hyväksytään kaksinkertaisena.

ETBE (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ.

bio-ETBE R      

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa ETBE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 37%.

bio-ETBE T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa ETBE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 37%, tuplalaskettavassa ETBE:ssä bio-osuus hyväksytään kaksinkertaisena.

bio-TAEE (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.

bio-TAEE R       

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa TAEE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 29%.

bio-TAEE T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, jossa TAEE:llä huomioitava bio-osuudeksi hyväksyttävä 29%, tuplalaskettavassa TAEE:ssä bio-osuus hyväksytään kaksinkertaisena.

Biobensiini (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ, aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ joka ei-kriteerien mukaisella biobensiinillä on 0.

Biobensiini R

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ, aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ joka kriteerien mukaisella biobensiinillä on sama kuin energiasisältö.

 T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ, aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ joka tuplalaskettavalla biobensiinillä on kaksinkertainen kuin energiasisältö.

Dieselöljy         

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka dieselillä on aina 0.

Dieselöljy para

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka dieselillä on aina 0

Biodiesel (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.

Biodiesel R      

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka biodieselillä on sama kuin energiasisältö.

Biodiesel T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka biodieselillä on kaksinkertainen kuin energiasisältö.

biodiesel (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.                     

Synteettinen biodiesel R

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite  ja täyttämä velvoite MJ, joka synteettisellä biodieselillä on sama kuin energiasisältö.                  

Synteettinen biodiesel T

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ, joka synteettisellä biodieselillä on kaksinkertainen kuin energiasisältö.

Biometanoli (ei täytä RES-kriteerejä)

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ on 0.

Biometanoli  R

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ.

Biometanoli T, tuplalaskettava

Kulutukseen toimitetut litrat, sen energiasisältö MJ , aiheuttama velvoite MJ ja täyttämä velvoite MJ.

Sivu 3

Muut polttoaineet

Mikäli kulutukseen luovutetaan muita biopolttoaineita kuin edellä sivulla 2 luetteloitu, merkitään kyseiset polttoaineet, bio-osuudet ja lämpöarvot tähän taulukkoon.

Biokaasu

Kestävyyskriteerien mukainen biokaasu joka luovutettu liikennekäyttöön.

biokaasu, tuplalaskettava

Kestävyyskriteerien mukainen ja tuplalaskettava biokaasu, joka on luovutettu liikennekäyttöön.

Itse luovutetut polttoaineet yhteensä

Edellä jo lasketut bensiinin, dieselin ja biopolttoaineiden määrät yhteensä.

Täytettävä velvoite

Ilmoitetaan paljonko yrityksen on itse velvoitetta täytettävä.

Itse täytetty velvoite

Ilmoitetaan paljonko yritys on itse velvoitetta täyttänyt.

Muiden täyttämä velvoite (yhtiöittäin)

Mikäli jakelijalla on sopimus toisen yhtiön/yhtiöiden kanssa siitä, että toimija täyttää hänen velvoitettaan luovuttamillaan biopolttoaineilla, ilmoittaa jakelija paljonko toinen toimija on täyttänyt hänen velvoitettaan. Jakelijan ei tarvitse eritellä mitä biopolttoainetta toinen on luovuttanut vaan energiasisältömäärä riittää. Mikäli sopimuksia on useampien yhtiöiden kanssa, on kunkin yhtiön osalta merkintä tehtävä erikseen.

Ilmoittajan toisen puolesta täyttämä velvoite (yhtiöittäin)

Mikäli jakelijalla on sopimus toisen yhtiön/yhtiöiden kanssa siitä, että jakelija täyttää toisen velvoitetta itse luovuttamillaan biopolttoaineilla, ilmoittaa jakelija paljonko hän on biopolttoainetta toisen toimijan puolesta luovuttanut. Jakelijan ei tarvitse eritellä, mitä biopolttoaineetta on luovuttanut vaan energiasisältömäärä riittää. Mikäli sopimuksia on useampien yhtiöiden kanssa, on kunkin yhtiön osalta merkintä tehtävä erikseen.

Täytettävä velvoite yhteensä             

Täytettävä velvoite + Ilmoittajan toisen puolesta täyttämä velvoite

Edelliseltä vuodelta siirtynyt velvoite

Tämä vähennetään edellä saadusta ”Täytettävä velvoite” määrästä. Mikäli edellisen vuoden ylitys on suurempi kuin tarvittava velvoite, ylijäänyt osuus nollautuu.

Jäljelle jäänyt velvoite

Mikäli edellisen vuoden ylitys ei ole kattanut koko velvoitetta, tässä näkyy se osuus velvoitteesta, mikä pitää ilmoitusvuoden luovutuksilla tai muilta hankkien täyttää.

Täytetty velvoite yhteensä

Jakelija ilmoittaa täyttämänsä velvoitteen kokonaisuudessaan sekä muiden puolesta täyttämän yhteismäärän.

Ylitetty velvoite

Jakelija ilmoittaa seuraavalle vuodelle siirtyvän ylitetyn velvoitteen määrän, saadaan suoraan vähentämällä ”Täytetty velvoite yhteensä” – ”Jäljelle jäänyt velvoite”.