Ilmoitus Eta-ajoneuvon 14 päivän verottomasta käytöstä, täyttöohje

Anna ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä, kun asut vakituisesti Suomessa ja tuot Euroopan talousalueella rekisteröidyn ajoneuvon lyhytaikaisesti Suomeen verottomaan käyttöön. Ilmoitus on annettava ennen kuin otat ajoneuvon käyttöön Suomessa. Huomaa, että käyttö on verotonta enintään 14 päivän ajan. Lue lisää ajoneuvon verottomasta käytöstä ja sen ehdoista.

Tee hakemus OmaVerossa. Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> Ilmoitus verottomasta käytöstä -> Eta-maassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttö
Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1230). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Kun olet lähettänyt ilmoituksen, Verohallinto vahvistaa sen vastaanotetuksi. Saat vahvistuskirjeen heti OmaVeron postilaatikkoon, josta voit tulostaa sen. Kirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista. Pidä vahvistuskirje mukana joko tulostettuna tai mobiililaitteella aina, kun käytät ajoneuvoa. Kirje pitää pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle: esimerkiksi poliisille tai Tullille.

1 Ilmoittaja

Ilmoita tässä omat tietosi. Jos täytät ilmoituksen toisen puolesta, ilmoita sen henkilön tiedot, joka on tuonut ajoneuvon maahan omaan käyttöönsä.

2 Ajoneuvo

Ilmoita tässä tiedot ajoneuvosta, jonka otat verottomaan käyttöön. Voit käyttää apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistusta tai ajoneuvon ulkomaista tai suomalaista rekisteröintitodistusta.

Merkki

Ajoneuvon merkki.

Malli

Ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Ilmoita ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jonka perusteella ajoneuvon voi tunnistaa.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Rekisteröintimaa

Eta- tai EU-maa, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Rekisteritunnus

Ajoneuvon rekisteritunnus.

Ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa

Päivämäärä, jolloin ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa. Ajoneuvon käyttö alkaa sinä päivänä, jolloin ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomen alueella. Jos esimerkiksi ajoneuvo ajetaan pois satamasta, käyttö alkaa heti.

Ajoneuvon käyttö Suomessa päättyy

Päivä, jolloin ajoneuvon veroton käyttö Suomessa päättyy. Voit käyttää ajoneuvoa enintään 14 päivän ajan.

Ajoneuvoluokka

Valitse ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo on rekisteröity.