Eräiden polttoaineiden valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun veroilmoituksen täyttöohjeet

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä. Muun verovelvollisen on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu (valmisteverotuslaki 31 §).

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Verohallinto
valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Verovelvollisen nimi           

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimi.

Kauppalaskun numero        

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain rekisteröimätöntä verovelvollista.

Tullausnumero

Tullin maahantuonnin yhteydessä antama tullausnumero.

Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite                            

Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Kun kyseessä on kivihiili, verovelvollinen voi käyttää myös verottoman varaston osoitetta.

Verokausi                                         

Verokausi (kalenterikuukausi), jolta ilmoitus annetaan. Voidaan ilmoittaa esim. 9/14, syyskuu-14 tai 1.9. - 30.9.2014

Tuotteiden vastaanottopäivä

(rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen täyttää)

Päivä jolloin tuotteet on vastaanotettu Suomessa. Koskee kivihiilen vastaanottamista.

Y-tunnus tai henkilötunnus                                   

Yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (ilmoitetaan muodossa 1234567-8) tai henkilön henkilötunnus.

Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Veroilmoituksen yksilöivä, viranomaisen antama tunnus. Kivihiilen valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan lupapäätökseen valmisteverotustunnus on merkitty tummennettuna.

Jos ilmoitettavana on sekä maakaasua, turvetta että kivihiiltä, on näistä annettava erilliset veroilmoitukset. Jokaisen eri valmisteverotunnuksen osalta annetaan siis erillinen veroilmoitus.

Asiakkaan viite                   

Yritys ilmoittaa halutessaan oman viitteensä.

Verovelvollisen kotivaltio, jos muu kuin Suomi

Ulkomainen yritys tai henkilö ilmoittaa tässä kohdassa kotivaltionsa. Kotivaltiota ei ilmoiteta jos veroilmoittamisessa käytetään suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta.

Kauppalaskun numero 

Ilmoitetaan vähintään yhden kauppalaskun numero, johon veroilmoitus liittyy. Kauppalaskun numeron ilmoittaminen koskee vain rekisteröimätöntä verovelvollista.

Ei ilmoitettavaa

Tähän kohtaan merkitään rasti, jos verovelvollisella ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä eikä vähennyksiä veroista.

Tuotteiden määrien ilmoittaminen lomakkeella

Määrät ilmoitetaan tuoteryhmittäin täysinä yksiköinä jättämällä ylimenevät osat huomioon ottamatta.

Verojen määrien ilmoittaminen lomakkeella

Määrät ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella (katkaisemalla sentin tarkkuuteen), eli esim. 555,55 €.

Tiedot verotettavasta tuotteesta

Kivihiili

Valtuutettu varastonpitäjä (tuoteryhmä 1): 

Verollinen määrä

Kivihiilen verollisen oman käytön ja verollisten luovutusten yhteismäärä tonneina.

HUOM! Myös yhdistetyn tuotannon valtuutetun varastonpitäjän verolliset luovutukset.

Valtuutettu varastonpitäjä, Yhdistetty tuotanto (tuoteryhmä 1): 

Verollinen määrä

Kivihiilen verollisen oman käytön yhteismäärä tonneina.

HUOM! Mikäli valtuutetulla varastonpitäjällä yhdistetyn tuotannon laitokselta on luovutuksia verolliseen käyttöön, ilmoitetaan ne tavallisen valtuutetun varastonpitäjän kohdassa.

Tässä huomioidaan yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveronalennus. Yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotantoon käytetyn kivihiilen hiilidioksidivero on 36,19 euroa/tonni.

Veroton määrä

171a
Tonneina se kivihiilen määrä, joka on siirretty väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

171b
Tonneina se kivihiilen määrä, joka on asetettu tullivarastointimenettelyyn tai vientimenettelyyn 

9H1
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen.

Tonneina tuhoutuneen tai menetetyn kivihiilen määrä, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai vastaavasta ominaisuuksiin liittyvästä syystä). Samoin ilmoitetaan odottamattomien tapahtumien tai ylivoimaisten esteiden, kuten tulipalon, rikkoutumisen taikka muun vastaavan syyn vuoksi tapahtunut tuotteen hävikki. (Luotettava selvitys hävikistä viranomaiselle ja kirjanpitoon.)

10H1
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden hävittäminen, jos se on tapahtunut viranomaisen luvalla. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

Kivihiilen valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa tässä kohdassa viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla hävitetyn kivihiilen määrän.

121
Tonneina se kivihiilen määrä, joka on käytetty teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa

122
Tonneina se kivihiilen määrä, jonka valtuutettu varastonpitäjä on toimittanut muualle unionin alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettavaksi

123
Tonneina se kivihiilen määrä, joka on käytetty sähköntuotannossa ja erillisen sähkötuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä (verottomuus ei koske 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua sähköntuotantoa). 

124
Tonneina se kivihiilen määrä, joka on käytetty alusliikenteessä muutoin kuin yksityisessä huvialuksessa

Rekisteröity vastaanottaja ja rekisteröimätön verovelvollinen (tuoteryhmä 1):

Verollinen määrä 

Tonneina se kivihiilen määrä, jonka rekisteröity vastaanottaja tai rekisteröimätön verovelvollinen on vastaanottanut toisesta EU-maasta tai tuonut unionin ulkopuolelta. 

Maakaasu

Maakaasuverkonhaltija ja valtuutettu varastonpitäjä (tuoteryhmä 2)

Ilmoitetaan kulutukseen luovutetun ja itse verolliseen tarkoitukseen käytetyn maakaasun määrä.

HUOM! Myös yhdistetyn tuotannon maakaasuverkonhaltijan tai valtuutetun varastonpitäjän verolliset luovutukset.

Maakaasuverkonhaltija ja valtuutettu varastonpitäjä, Yhdistetty tuotanto (tuoteryhmä 2)

Ilmoitetaan kulutukseen luovutetun ja itse verolliseen tarkoitukseen käytetyn maakaasun määrä. Tässä huomioidaan yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveronalennus. Yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotantoon käytetyn maakaasun hiilidioksidivero on 2,97 euroa/MWh.

HUOM! Mikäli maakaasuverkonhaltijalla tai valtuutetulla varastonpitäjällä yhdistetyn tuotannon laitokselta on luovutuksia verolliseen käyttöön, ilmoitetaan ne tavallisen valtuutetun varastonpitäjän kohdassa.

Maakaasun rekisteröity käyttäjä (tuoteryhmä 2)

Ilmoitetaan itse verolliseen tarkoitukseen käytetyn maakaasun määrä sekä kaiken luovutetun maakaasun määrä (rekisteröidyllä käyttäjällä kaikki luovutukset toiselle ovat aina verollisia).

HUOM! Myös yhdistetyn tuotannon maakaasun rekisteröidyn käyttäjän verolliset luovutukset.

Maakaasun rekisteröity käyttäjä, Yhdistetty tuotanto (tuoteryhmä 2)

Yhdistetyssä tuotannossa lämmöntuotantoon käytetty maakaasu.

Tässä huomioidaan yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveronalennus. Yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotantoon käytetyn maakaasun hiilidioksidivero on 2,97 euroa / MWh.

HUOM! Mikäli rekisteröity käyttäjä käyttää maakaasua itse muussa kuin yhdistetyssä tuotannossa tai maakaasua luovutetaan edelleen, ilmoitetaan ne tavallisen rekisteröidyn käyttäjän kohdassa.

Veroton määrä

171a
MWh:na se maakaasun määrä, joka on siirretty väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

171b
MWh:na se maakaasun määrä, joka on asetettu tullivarastointimenettelyyn tai vientimenettelyyn 

9H1
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen.

MWh:na tuhoutuneen tai menetetyn maakaasun määrä, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai vastaavasta ominaisuuksiin liittyvästä syystä). Samoin ilmoitetaan odottamattomien tapahtumien tai ylivoimaisten esteiden, kuten tulipalon, rikkoutumisen taikka muun vastaavan syyn vuoksi tapahtunut tuotteen hävikki. (Luotettava selvitys hävikistä viranomaiselle ja kirjanpitoon)

10H1
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden hävittäminen, jos se on tapahtunut viranomaisen luvalla. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla.

Maakaasun valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa tässä kohdassa viranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla hävitetyn maakaasun määrän.

2111
MWh:na se maakaasun määrä, joka on käytetty teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa

2112
MWh:na se maakaasun määrä, joka on käytetty energialähteenä öljynjalostusprosessissa.

2113
MWh:na se maakaasun määrä, joka on käytetty sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä (verottomuus ei koske 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua sähköntuotantoa). 

2114
MWh:na se maakaasun määrä, joka on käytetty alusliikenteessä muutoin kuin yksityisessä huvialuksessa.

2120
MWh:na se maakaasun määrä, jonka valtuutettu varastonpitäjä tai maakaasuverkonhaltija on luovuttanut rekisteröidylle käyttäjälle.

Mäntyöljy

Mäntyöljyn valmisteveroa on velvollinen suorittamaan teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä (laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 15 § 2 momentti). 

Ilmoitetaan lämmitystarkoituksiin käytetyn mäntyöljyn määrä kiloina

Polttoturve

Polttoturpeen valmisteveroa on velvollinen suorittamaan teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään polttoturpeesta (laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 15 §). 

Ilmoitetaan lämmön tuotantoon käytetyn polttoturpeen määrä MWh:na.

Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu

Kustakin tuotteesta suoritettavan energiasisältöveron, hiilidioksidiveron tai energiaveron sekä huoltovarmuusmaksun määrä ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella (esimerkiksi 1555,65).

Verojen määrät yhteensä ennen vähennyksiä (ilmoitetaan euroina, katkaisemalla sentin tarkkuuteen)

Energiasisältövero

Kivihiilen ja maakaasun energiasisältövero euroina sentin tarkkuudella

Hiilidioksidivero

Kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidivero yhteensä euroina sentin tarkkuudella 

Energiavero

Mäntyöljyn ja polttoturpeen energiavero yhteensä euroina sentin tarkkuudella

Huoltovarmuusmaksu

Kivihiilen ja maakaasun huoltovarmuusmaksut yhteensä euroina sentin tarkkuudella 

Vähennykset

Suoritettavista veroista vähennettävien veron ja huoltovarmuusmaksun määrä sentin tarkkuudella. 

Erittely vähennyksistä

Kivihiilen valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja:

valmisteverotuslain 16 §:n mukaiset vähennykset (varastoon palautetut tuotteet, täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet (hävikki) sekä edellisiltä kausilta vähentämättä jääneet vähennykset.

Valtuutettu varastonpitäjä voi vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Vähennystä ei voi tehdä täydellisesti tuhoutuneista tai lopullisesti menetetyistä tuotteista, kun tuhoutuminen tai menettäminen johtuu tuotteen luonteesta johtuvasta syystä (esim. vanhentumisesta tai haihtumisesta).

Valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja voivat vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta veron, joka on suoritettu tai suoritettava kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

Vähennystä ei voi tehdä, jos tuotteiden tuhoutuminen on johtunut tuotteiden luonteesta. Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tulee voida näyttää toteen. Tuotteet, joista tehdään vähennys, on hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai sen hyväksymällä tavalla.

Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa. (Valmisteverotuslaki 16 §)

Maksettava määrä               

Suoritettava veron määrä euroina, sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivämäärä, jolloin ilmoitus laaditaan, sekä allekirjoitukseen valtuutetun henkilön / verovelvollisen allekirjoitus.

Veroilmoituksen täyttäjän / vastuuhenkilön nimi ja puhelin

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.