8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista, täyttöohje

Lomakkeella 8A tehdään ns. arvovertailu sellaisista arvopapereista, jotka kuuluvat yhtiön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen. Lomakkeella verrataan näiden arvopapereiden poistamattomia hankintamenoja ja vertailuarvoja (joita aiemmin kutsuttiin verotusarvoiksi). Vertailu tehdään, koska nettovarallisuuden ja siis myös vuodelle 2017 laskettavan matemaattisen arvon laskennassa käytetään arvoista suurempaa.

Tee vertailu kaikista julkisesti noteeratuista arvopapereista, sijoitusrahasto-osuuksista ja noteeraamattomista osakkeista.

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on 70 % arvopaperin päätöskurssista yhtiönne tilinpäätöspäivänä. Tarkista vanhat kurssitiedot: www.nasdaqomxnordic.com  > Osakkeet > Historialliset kurssitiedot. Sivulta voit hakea tilinpäätöspäivän kurssitietoja.

Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % käyvästä arvosta kalenterivuoden lopussa.

Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeesta on kyse.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.–30.9.2017, käytä noteeraamattomien osakkeiden arvovertailussa arvopaperin vertailuarvoa vuodelle 2016. Jos yhteisön tilikausi päättyy myöhemmin (1.10.–31.12.2017, käytä vertailussa vuoden 2017 vertailuarvoa.

Tieto muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvosta ja maatalouteen kuuluvan osuuskunnan osuuden verotusarvosta
Osakkeen vertailuarvot vuosittain löydät sivulta: Muut julkiset tiedot

Pdf-muotoisen taulukon käyttöohje:
Avaa taulukko, paina hiiren kakkospainiketta ja valitse Etsi-komento (Find) tai käytä pikanäppäintä Ctrl + F.
Kirjoita Etsi-ikkunaan Y-tunnus tai yhtiön nimi
Kun napautat Etsi-painiketta, selain tuo näkyviin sen kohdan, jossa Y-tunnus tai nimi mainitaan.

Noteeraamattoman ulkomaisen osakkeen vertailuarvo lasketaan soveltuvin osin kuten kotimaisen arvo eli ao. ulkomaisen yhtiön nettovarallisuuden perusteella.

Aiemmin kuin 1.1.2006 hankittujen huoneisto-osakkeiden vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa. 1.1.2006 tai sen jälkeen hankituilla huoneisto-osakkeilla ei ole erillistä vertailuarvoa, joten näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen merkitään tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Katso asunto- ja kiinteistöosakkeiden verotusarvot vuodelta 2005

Myöskään noteeraamattomilla joukkovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla ja osuuskunnan osuuksilla ei ole erillistä vertailuarvoa. Merkitse näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen arvopapereiden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Laske yhteen kunkin omaisuuslajin poistamattomat hankintamenot sekä vertailuarvot ja merkitse ne riveille Käyttöomaisuus yhteensä, Rahoitusomaisuus yhteensä sekä Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL) yhteensä.

Laske kaikkien tuloverotuksessa poistamattomien hankintamenojen summa ja merkitse se kohtaan "Tuloverotuksen poistamattomat hankintamenot yhteensä". Merkitse vertailuarvojen summa kohtaan "Vertailuarvot yhteensä".

Veroilmoituksen 6B varallisuuslaskelmassa käytetään kaikista käyttö- ja rahoitusomaisuuteen sekä muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin (ns. TVL-tulolähteeseen) kuuluvista arvopapereista tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi Yhteensä-kohdassa ilmoitetuista määristä (Tuloverotuksen poistamattomat hankintamenot yhteensä vai Vertailuarvot yhteensä) on suurempi. Valitse suurempi arvo ja siirrä siitä käyttöomaisuuden osuus lomakkeen 6B varallisuuslaskelman osan 9 Varat kohtaan Käyttöomaisuusarvopaperit, rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden välisumma kohtaan Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvien arvopapereiden välisumma kohtaan Arvopaperit.