2L Metsälahjavähennys 2017, täyttöohje

Tällä lomakkeella voit vaatia metsälahjavähennystä.

Sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen, jos olet saanut metsän lahjana. Katso vähennyksen edellytykset.

Palauta lomake esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä palautuskuoressa tai postita se erikseen osoitteeseen Verohallinto, Tunnus 5019832, 00003 Vastauslähetys.

Metsälahjavähennystä on vaadittava ennen kuin verovuoden verotus päättyy. Voit vaatia vähennystä esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Et voi hakea metsälahjavähennystä takautuvasti aiemmille verovuosille.

1  Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

2 Tiedot metsälahjavähennyspohjasta

Lahjana saatujen metsien vähennyspohjat yhteensä 

Jos saat lahjaksi metsää, sinulle voi maksamasi lahjaveron perusteella muodostua metsälahjavähennyspohja. Lue lisää vähennyksen edellytyksistä ja vähennyspohjan selvittämisestä (ohjeesta Metsälahjavähennys).

Laske tähän yhteen  kaikkien metsiesi metsälahjavähennyspohjat.

3 Vaatimus verovuoden metsälahjavähennyksestä

3.1 Verovuoden metsätalouden pääomatulot yhteensä vähennettynä yrittäjävähennyksellä

Voit saada metsälahjavähennyksen vain, jos sinulla on ollut verovuonna riittävästi metsätalouden pääomatuloja. Vähennyksen perusteena on metsätaloudesta saamasi pääomatulo, josta on ensin tehty yrittäjävähennys.

Jos metsätaloudesta ei yrittäjävähennyksen jälkeen jää pääomatuloja, et voi tehdä metsälahjavähennystä.

Metsätalouden pääomatulojen määrän yrittäjävähennyksen jälkeen näet esitäytetystä veroilmoituksestasi. Jos valmiiksi laskettu tieto ei ole saatavilla, laske ensin yhteen oman metsätaloutesi tulos (veroilmoituksesta 2C) sekä osuutesi muiden metsien metsätalouden tuloksesta (eli omistusosuutesi mukainen osa kunkin yhteisesti omistamasi metsän tuloksesta). Jos yhteenlaskettu tulos on positiivinen, vähennä siitä viiden prosentin yrittäjävähennys.

3.2 Verovuoden metsälahjavähennys

Merkitse tähän metsälahjavähennyksen määrä. Ota huomioon nämä rajat:

  • Vähennys voi olla enintään 50 % kohdassa 3.1 ilmoittamastasi luvusta (eli 50 % metsätalouden pääomatulosta, josta on ensin tehty yrittäjävähennys).
  • Vähennys ei voi olla suurempi kuin kohdan 2 vähennyspohja.
  • Verovuoden vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa.

4 De minimis -tuet

Muiden viranomaisten kuin Verohallinnon  myöntämien de minimis -tukien määrä verovuonna ja kahtena verovuotta edeltäneenä verovuonna yhteensä

Ilmoita vain ne tuet, joiden tukipäätöksissä viitataan suoraan de minimis -perusteeseen. Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saamasi tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia.

De minimis -tuet pitää ilmoittaa lomakkeessa sen vuoksi, että myös metsälahjavähennys katsotaan de minimis -perusteiseksi valtiontueksi. Vähennyksen myöntämisessä sovelletaan Euroopan komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, joka ohjaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklojen 107 ja 108 soveltamista vähämerkityksiseen tukeen. . Saamiesi de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Verohallinto laskee verotuksessasi metsälahjavähennyksestä muodostuvan de minimis -perusteisen valtiontuen määrän ilmoittamiesi tietojen perusteella. Määrä näkyy verotuspäätöksessäsi.