Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä

Tällä verkkolomakkeella mm. Kela ja työttömyyskassat voivat ilmoittaa vuosittain niiden päivien lukumäärän, joilta verovelvolliselle on maksettu työttömyyspäivärahaa.

Ilmoita verkossa (lomake.fi)

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.