Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista

Tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan välitettyjen kuljetuspalvelujen ja vuokratulojen suoritukset.

Tiedonantovelvollisia ovat kuljetuspalveluista Liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetun välityspalvelun tarjoajat tai sen Suomessa olevat edustajat.

Vuokratuloista tiedonantovelvollisia ovat välityspalvelun tarjoajat tai sen Suomessa olevat edustajat, kun vuokraus koskee huoneiston, kiinteistön tai niiden osan vuokrausta.

Tiedot täytyy ilmoittaa ensimmäistä kertaa vuodelta 2020. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 1.2.2021.

Ilmoita tiedot

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä henkilöistä joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Lisätietoa vuosi-ilmoituksen korjaamisesta.