Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Vastustamisoikeutta koskeva pyyntö (3280)

Verohallinto luovuttaa tiedotusvälineille henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja journalistisiin tarkoituksiin sähköisessä muodossa. Sinulla on oikeus vastustaa julkisten tuloverotustietojesi luovuttamista, jos siihen on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvät perusteet. Voit vastustaa vain tietojen sähköistä luovuttamista medialle.

Vastustamispyyntö kannattaa toimittaa verohallinnolle viimeistään 30.9. sen varmistamiseksi, että pyyntö ehditään käsitellä ennen tietojen luovuttamista tiedotusvälineille.

Lue lisää oikeudesta vastustaa tietojen luovuttamista sähköisessä muodossa

Lähetä lomake osoitteeseen

Verohallinto
Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO

Voit tehdä vastustamispyynnön myös OmaVerossa