Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten (3630)

Tällä lomakkeella kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa haluamansa henkilön hoitamaan kuolinpesän veroasioita. Asianhoitajalle lähetetään kuolinpesän veroposti. Asianhoitaja voi myös ilmoittaa Verohallintoon kuolinpesän yhteystiedot ja tilinumeron.

Täytä lomake mieluiten koneella ja tulosta vasta sen jälkeen. Lomakkeeseen tarvitaan kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset.

Palauta lomake postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO

Lomakkeen voi palauttaa myös mihin tahansa verotoimistoon.