Valmisteveronalaisten tavaroiden yhteisöhankinnan arvonlisävero (1425)

Lomakkeella annetaan valmisteveronalaisten tavaroiden yhteisöhankinnan arvonlisäveroilmoitus (muut kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet).

Lähetä lomake osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Avainsanat: