Vakuutus muuttotavarana maahantuodun ajoneuvon autoveronalennuksen edellytyksistä (1210)

Lomakkeella annetaan selvitys ja vakuutus muuttoajoneuvolle myönnettävän autoveronalennuksen ja/tai tullittomuuden edellytysten täyttymisestä. Lähetä lomake täytettynä osoitteeseen:

Verohallinto
PL 40
00052 Vero

 

Muuttoajoneuvon verotusta varten täytä myös lomakkeet:

Avainsanat: