Työnantajan todistus maksetuista palkoista verokortin liitteeksi (5049)

Työnantaja antaa todistuksen tai vastaavat tiedot palkansaajalle, kun työnantaja on saanut palkansaajan päätoimen palkkatulon verokortin tai portaikkoverokortin tiedot sähköisesti ja työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden. Todistus annetaan vain silloin, kun ennakonpidätys on toimitettu yhden tulorajan mukaan. 

Työnantaja merkitsee todistukseen maksamansa ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkansaaja liittää todistuksen verokorttiinsa toimittaessaan sen seuraavalle työnantajalle. Seuraava työnantaja ottaa verokortissa olevaa tulorajaa seuratessaan huomioon jo maksetut palkat.

Avainsanat: